Akademia Łomżyńska - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Akademia Łomżyńska
Wolne stanowiska akademickie - Akademia Łomżyńska gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Akademia Łomżyńska. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Akademia Łomżyńska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Łomżyńska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łomża
 • Uczelnia: Akademia Łomżyńska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-22

Stanowisko adiunkta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
 • posiadanie znajomości języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • posiadanie istotnego dorobku naukowego lub odbyte krajowe lub zagraniczne, co najmniej roczne, staże naukowe;
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenie dydaktycznego;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach I i II stopnia w zakresie szeroko pojętego marketingu.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczych,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie prac w czasopismach naukowych,
 • czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe oraz udział w ich realizacji,
 • udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych i naukowych,
 • organizację i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu,
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów
 • recenzowanie prac dyplomowych,
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków,
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.,
 • przyjęcie funkcji opiekuna np. koła naukowego, organu samorządu studenckiego, opiekuna roku, opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią,
 • inicjowanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych,
 • inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe lub działalność dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Łomżyńska: Asystent

 • Lokalizacja: Łomża
 • Uczelnia: Akademia Łomżyńska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-22

Stanowisko asystenta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.);
 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie praktyczne w obszarze logistyki zdobyte poza szkolnictwem wyższym;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu logistyki na studiach I i II stopnia.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów, recenzowanie prac dyplomowych
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni, których nauczyciel akademicki jest członkiem
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.
 • działania na rzecz promocji Wydziału
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Łomżyńska: Asystent

 • Lokalizacja: Łomża
 • Uczelnia: Akademia Łomżyńska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-22

Stanowisko asystenta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
 • posiadajanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej w dyscyplinie językoznawstwo

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów, recenzowanie prac dyplomowych
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni, których nauczyciel akademicki jest członkiem
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.
 • działania na rzecz promocji Wydziału
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Łomżyńska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łomża
 • Uczelnia: Akademia Łomżyńska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-22

Stanowisko adiunkta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Zakładzie Filologii Angielskiej

Oczekiwania:

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej;
 • doświadczenie w nauczaniu przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa anglojęzycznego;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim nie krótsze niż 5 lat.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczych
 • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie prac w czasopismach naukowych,
 • czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe oraz udział w ich realizacji,
 • udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych i naukowych,
 • organizację i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu,
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów
 • recenzowanie prac dyplomowych,
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków,
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.,
 • przyjęcie funkcji opiekuna np. koła naukowego, organu samorządu studenckiego, opiekuna roku, opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią,
 • inicjowanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych,
 • inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe lub działalność dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Łomżyńska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łomża
 • Uczelnia: Akademia Łomżyńska
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-12

Stanowisko adiunkta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Zakładzie Pracy Socjalnej.

Oczekiwania:

 • spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
 • posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
 • posiadają istotny dorobek naukowy lub odbyte krajowe lub zagraniczne, co najmniej roczne, staże naukowe (podstawą ubiegania się o stanowisko adiunkta nie może być osiągniecie naukowe złożone w celu nadania stopnia doktora),
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne oraz udokumentowane podnoszenie kompetencji zawodowych
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim nie krótsze niż 5 lat

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczych
 • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie prac w czasopismach naukowych
 • czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe oraz udział w ich realizacji
 • udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych i naukowych
 • organizację i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów
 • recenzowanie prac dyplomowych
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp
 • przyjęcie funkcji opiekuna np. koła naukowego, organu samorządu studenckiego, opiekuna roku, opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią
 • inicjowanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych
 • inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe lub działalność dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie