Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Wydział: Wydział Sztuk Pięknych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-05

REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych w Instytucie Grafiki Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych, w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu, na podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 143 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:
 • Co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie sztuk plastycznych.
 • Udokumentowany dorobek i działalność w zakresie sztuk plastycznych w szczególności grafiki artystycznej.
 • Bardzo dobrą znajomość warsztatu graficznego, w szczególności technik wklęsłodrukowych.
 • Znajomość zagadnień kompozycyjnych i umiejętność ich stosowania w praktyce twórczej.
 • Predyspozycje pedagogiczne.
 • Doświadczenie w organizacji wystaw, warsztatów, itp.
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista.
 • Znajomość języka polskiego.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Obowiązki:

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Wydział: Wydział Sztuk Pięknych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o dzieło
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-19

REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w Pracowni Działań Fotograficznych w Instytucie Fotografii i Multimediów na Wydziale Sztuk Pięknych, w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu, na podstawowe miejsce pracy.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 143 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:
 • Co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie sztuki
 • Udokumentowany dorobek i działalność w obszarze sztuki wizualnej w szczególności fotografii.
 • Bardzo dobrą znajomość warsztatu fotografii studyjnej oraz zagadnień dotyczących przygotowania obrazu fotograficznego do druku;
 • Mile widziane doświadczenie w projektowaniu graficznym, w środowisku 3D oraz w montażu obrazu ruchomego;
 • Sprawność manualną i zmysł techniczny oraz doświadczenie w przygotowywaniu ekspozycji prac artystycznych;
 • Zainteresowanie sztuką, w szczególności współczesną oraz bieżącymi zjawiskami artystycznymi;
 • Predyspozycje pedagogiczne;
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • Znajomość języka polskiego;
 • Znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: Wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Wydział: Wydział Sztuk Projektowych ASP w Łodzi
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-06

REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 OGŁASZA KONKURS na stanowisko WYKŁADOWCY w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych, w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – min. tytuł magistra inżyniera architekta
 • Udokumentowany dorobek w zakresie projektowania wnętrz mieszkalnych i komercyjnych wraz z potwierdzoną realizacją
 • Znajomość programów komputerowych wspomagających projektowanie wnętrz i graficznych: ArchiCad, Twinmotion, AutoCad, Unreal Engine, Photoshop
 • Doskonała wiedza dotycząca stylów w projektowaniu wnętrz i umiejętność trafnego ich zastosowania
 • Umiejętność dostosowania wiedzy praktycznej do wymogów programowych kierunku tkanina i stylizacja wnętrz (ze szczególnym uwzględnieniem roli tkaniny we wnętrzu) i znajomość najnowszych trendów w projektowaniu wnętrz
 • Predyspozycje pedagogiczne
 • Minimum 3-letni staż pracy w uczelni wyższej
 • Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w organizowaniu i planowaniu pracy zespołu
 • Znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista

Obowiązki:

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Wydział: sztuki.projektowe
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-06

REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Ubioru na Wydziale Sztuk Projektowych, w grupie pracowników dydaktycznych, w wymiarze całego etatu.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (min. tytuł magistra sztuki ze specjalnością projektowanie ubioru)
 • Udokumentowany dorobek artystyczno - projektowy i działalność, w szczególności, w obszarze projektowania obuwia i akcesoriów
 • Podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji i technologii obuwia i akcesoriów
 • Znajomość programów graficznych, w szczególności Ilustrator, Photoshop, CorelDRAW oraz Footwear
 • Predyspozycje pedagogiczne
 • Umiejętność do pracy w zespole
 • Znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Obowiązki:

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie