Biologia – próbna matura 2023. Jakie wrażenia mają uczniowie po próbnym egzaminie z biologii na poziomie rozszerzonym? Był trudny?

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
To już finisz maratonu próbnych matur z CKE. Ostatnie egzaminy odbędą się w środę 21 grudnia.
To już finisz maratonu próbnych matur z CKE. Ostatnie egzaminy odbędą się w środę 21 grudnia. Fot . Pawel Relikowski / Polskapresse
Próbna matura 2023 z biologii, to kolejny ze sprawdzianów diagnostycznych, jakie CKE postawiła przed uczniami. Rozszerzenie z biologii wybierali chętni uczniowie, jako przedmiot dodatkowy. Czy maturzyści, którzy zdecydowali się sprawdzić w egzaminie z biologii, byli zaskoczeni zawartością arkusza CKE? Czy zadania okazały się łatwe? A może coś szczególnie zaskoczyło uczniów? Sprawdzamy komentarze i nastroje po wtorkowej, próbnej maturze z biologii.

Spis treści

Próbna matura z biologii 2023. Jak wyglądał arkusz CKE?

Zgodnie z obowiązującymi zapisami, arkusz maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym powinien zawierać od 20 do 25 zadań. Wśród nich ma być od 6 do 8 zamkniętych. Podczas grudniowej, próbnej matury, testowe arkusze zawierały19 zadań. Maturzysta, który prawidłowo odpowie na wszystkie z nich, może otrzymać 60 punktów.

Warto przypomnieć, że tym roku jeszcze nie obowiązują minimalne progi, których przekroczenie decyduje o tym, czy uczeń zdał egzamin z przedmiotu dodatkowego. Te będą obowiązywały na maturze dopiero w 2025 roku. Jeszcze w 2023, oraz następnym wystarczy, że maturzysta podejdzie do egzaminu.

Jakie zadania znalazły się w arkuszu CKE z biologii na poziomie rozszerzonym?

Matura próbna biologii na poziomie rozszerzonym 20.12.2022. Arkusz i odpowiedzi CKE.

Matura próbna 2023 z biologii na poziomie rozszerzonym zakoń...

Komentarze po próbnej maturze z biologii: „ile tych kwiatków?!”

Kondory kalifornijskie zdominowały zadania w arkuszu CKE z biologii na poziomie rozszerzonym. Poza kondorami, ich rozmnażaniem i genetycznymi krzyżówkami, maturzyści musieli się wykazać wiedzą na temat mechanizmu termoregulacji ptaków - i tu w roli głównej wystąpiła mewa. W arkuszu pojawiło się sporo niebieskich kwiatów i wątpliwości dotyczących ich zapylania, a także problemy żyjących w jeziorze Bajkał ryb o wdzięcznej nazwie gołomianka.

Jak maturzyści oceniają próbny egzamin? Jakie wrażenia i emocje towarzyszyły im po wyjściu z egzaminacyjnej sali?

- Idę na pewniaku z wiedzą, którą posiadam i już na pierwszym zadaniu chce mi się płakać, bo: książki nie pamiętam prawie, rośliny były na zdalnych i mam czarną dziurę w mózgu. Z działu, który znam - o człowieku - nie było prawie nic.
- Wyszłam po godzinie. Ale były przynajmniej dinozaury więc jestem zadowolona.
- Ja skończyłam po 20 minutach. Zaznaczyłam sobie tylko zamknięte, nie wiedząc, co zaznaczyłam.
- O matko! ile kwiatków na tej biologii!
- Naprawdę spodziewałam się czegoś gorszego, wyszłam druga, po 2h i myślałam, że się będę gorzej czuć.
- Ta biologia nie była jakoś specjalnie trudna, ale bardzo dziwna.

Byli i tacy, którzy do próbnej matury z biologii zamierzali podejść, ale za sprawą grudniowej aury nie było im to dane:

- ...czy tylko u mnie odwołali matury przez warunki na drodze?

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła próbna matura z biologii?

Jak poszła maturzystom próbna biologia na poziomie rozszerzonym?
Jak poszła maturzystom próbna biologia na poziomie rozszerzonym? Fot. Andrzej Szozda/ Głos Wielkopolski

Jakie są wymagania do matury z biologii w formule 2023?

Na egzamin z biologii należy opanować umiejętności wymienione w wymaganiach egzaminacyjnych, które szczegółowo są wypisane w Aneksie do Informatora maturalnego CKE.

Jakie umiejętności sprawdza egzamin maturalny 2023 z biologii?

 • pogłębiania wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia;
 • rozwijania myślenia naukowego, doskonalenia umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania na podstawie wyników badań;
 • posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych;
 • rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych;
 • pogłębiania znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka;
 • rozwijania postawy szacunku wobec przyrody i środowiska.

Jakie tematy z biologii powinien znać maturzysta 2023?

 • Chemizm życia,
 • Komórka,
 • Energia i metabolizm,
 • Podziały komórkowe,
 • Budowa i fizjologia człowieka,
 • Ekspresja informacji genetycznej w komórkach człowieka,
 • Genetyka klasyczna,
 • Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej,
 • Ewolucja,
 • Ekologia,
 • Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona.

Ile trwa matura próbna z biologii? Co można wnieść na egzamin?

Matura z biologii będzie trwała 180 minut. Na egzamin, oprócz dowodu osobistego i długopisu lub pióra z czarnym tuszem można zabrać:

 • linijkę,
 • kalkulator prosty,
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Kto zdaje maturę w 2023 roku?

Maturę w nowej formule 2023 zdawać będą przede wszystkim osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. To obecni uczniowie czwartych klas w liceach.
Nowa matura w formule 2023 obejmuje także:

 • absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Matura w formule 2023 – ważne terminy

Matury w terminie głównym odbędą się w maju 2023 roku. Warto zapoznać się ze zmianami, które zaszły w nowej formule, zanim przystąpi się do egzaminów, a także dowiedzieć się, kiedy należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do matury 2023.

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

od 7 lat
Wideo

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek - Debata, nowotwory męskie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji