Czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie gettyimages.com/Tero Vesalainen
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie: Wykładowca

 • Lokalizacja: Krosno
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Wydział: Zakład Marketingu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-27

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauk o polityce lub podobnych,
 • wykształcenie w zakresie public relations,
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego,
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,
 • dorobek naukowy w zakresie dziennikarstwa, public relations, komunikacji społecznej, współczesnych narzędzi reklamy, promocji marki, nowych mediów,
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych i organizacji konferencji naukowych,
 • doświadczenie jako opiekun prac dyplomowych z zakresu nowych mediów, public relations i komunikacji społecznej,
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, oprogramowania Powtoon, Prezi,
 • znajomość zasad marketingu interaktywnego,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Marketing internetowy
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie: Wykładowca

 • Lokalizacja: Krosno
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Wydział: Zakład Filologii Angielskiej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-25

Oczekiwania:

 • dyplom doktora w dyscyplinie: językoznawstwo,
 • co najmniej 20-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu kursów związanych z lokalizacją i technologiami tłumaczeniowymi (Trados, Phrase, MemoQ, OmegaT, Mulititerm),
 • doświadczenie w realizacji zespołowych projektów tłumaczeniowych dla klientów zewnętrznych,
 • publikacje w uznanych czasopismach z dziedziny dydaktyki przekładu oraz technologii tłumaczeniowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych w zakresie przekładu i technologii tłumaczeniowych,
 • doświadczenie w zakresie glottodydaktyki,
 • doświadczenie pozauczelniane w zakresie realizacji projektów dydaktycznych (np. szkół letnich), tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia angielska
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie: Instruktor

 • Lokalizacja: Krosno
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Wydział: Zakład Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Oczekiwania:

 • ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika (w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej),
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego,
 • uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych, których działalność koncentruje się na problematyce środowisk wychowawczych,
 • uczestnictwo w organizacji konferencji naukowych,
 • czynny udział, w co najmniej dwóch konferencjach naukowych,
 • czynny udział w projektach finansowanych przez NCBiR oraz MEiN,
 • uczestnictwo w szkoleniach poświęconych osobom z niesprawnościami,
 • uczestnictwo w szkoleniach z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • zaangażowanie w prace społeczne na rzecz środowiska,
 • gotowość do zatrudnienia w PANS w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie: Instruktor

 • Lokalizacja: Krosno
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Wydział: Zakład Zielarstwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie biotechnologii, chemii lub podobne,
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami
 • bardzo dobra znajomość technik badawczych/laboratoryjnych,
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz chemicznych z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektroskopowych (Uv-vis),
 • umiejętność wykonywania analiz ilościowych oraz jakościowych surowców oraz produktów zielarskich z wykorzystaniem metod instrumentalnych,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 2 lat (artykuły w czasopismach punktowanych wg wykazu MEiN, udział w konferencjach),
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność sprawnego organizowania pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Zielarstwo
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie: instruktor praktyk

 • Lokalizacja: Krosno
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Wydział: Zakład Pielęgniarstwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-19

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego,
 • gotowość do zatrudnienia w PANS w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie: Instruktor

 • Lokalizacja: Krosno
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Wydział: Zakład Marketingu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-10

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie e-biznes lub podobne,
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu internetowego
 • bardzo dobra znajomość programów do grafiki rastrowej i wektorowej: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Corel Draw,
 • bardzo dobra znajomość programów do prezentacji: Prezi, Video Scribe, Powtoons,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • znajomość zasad marketingu i promocji w mediach społecznościowych,
 • znajomość zasad marketingu interaktywnego,
 • współpraca z klientem zagranicznym,
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych (PR),
 • umiejętność budowy strategii marketingowej,
 • umiejętność budowania strategii długo oraz krótkoterminowych,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • doświadczenie w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • organizacja imprez masowych oraz konferencji międzynarodowych,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Marketing internetowy
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie