Czy Politechnika Śląska w Gliwicach ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach
Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Śląska w Gliwicach. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Śląska w Gliwicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zabrze
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa angielskiego,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • merytoryczny udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków innych niż subwencja,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • dwumiesięczny staż zagraniczny lub sześciomiesięczny staż krajowy w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk humanistycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Zabrze
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa hiszpańskiego,
 • predyspozycje do pracy w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,
 • udział w tematycznych konferencjach lub sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk humanistycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • tytuł magistra lub magistra inżyniera w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub informatyka techniczna i telekomunikacja; preferowany kierunek: elektronika i telekomunikacja,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja,
 • doświadczenie naukowe w zakresie Informatyki Technicznej i Telekomunikacji potwierdzone co najmniej kilkoma publikacjami naukowymi (w tym mile widziane publikacje punktowane co najmniej 100 pkt. MNiSW – będą dodatkowym atutem),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, pozwalająca na prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki, a także związany z realizacją projektów lub prac naukowo-badawczych,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, szczególnie autorstwo lub współautorstwo co najmniej kilku publikacji w renomowanych czasopismach naukowych notowanych w bazie Scopus. W przypadku osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata przed ogłoszeniem niniejszego konkursu, mile widziane co najmniej 2 publikacje, o których mowa wyżej,
 • merytoryczny udział w projekcie finansowanym z innych źródeł niż subwencja,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość podjęcia się samodzielnego kształcenia z zakresu języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki, a także związany z realizacją projektów lub prac naukowo-badawczych,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, szczególnie autorstwo lub współautorstwo co najmniej kilku publikacji w renomowanych czasopismach naukowych notowanych w bazie Scopus. W przypadku osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata przed ogłoszeniem niniejszego konkursu; mile widziane co najmniej 2 publikacje, o których mowa wyżej,
 • merytoryczny udział w projekcie finansowanym ze źródeł innych niż subwencja,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość podjęcia się samodzielnego kształcenia z zakresu języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-11

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w obszarze kształcenia z zakresu inżynierii mechanicznej,
 • udział w tematycznych konferencjach naukowych lub sympozjach,
 • biegła znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów, dla których j. polski nie jest językiem ojczystym),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-11

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w obszarze kształcenia z zakresu inżynierii mechanicznej lub inżynierii biomedycznej,
 • udział w tematycznych konferencjach naukowych lub sympozjach,
 • biegła znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów, dla których j. polski nie jest językiem ojczystym),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-27

Oczekiwania:

 • tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna lub pokrewnej,
 • udział w tematycznych konferencjach oraz sympozjach,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji