Czy Politechnika Świętokrzyska ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Politechnika Świętokrzyska
Aktualne oferty pracy - Politechnika Świętokrzyska gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Świętokrzyska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Świętokrzyska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Świętokrzyska: Asystent

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Politechnika Świętokrzyska
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Matematyki i Fizyki na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Przeznaczony dla osób, które posiadają studia pierwszego i drugiego stopnia z matematyki oraz wykazują zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki. Dokumenty ujęte w formularzu dla ogłoszeniodawców należy kierować na adres Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce do dnia 31.08.2024 (Biura Dziekana, pok. 6C )

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka
 • Kandydat powinien posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z matematyki z wynikiem co najmniej dobrym
 • Kandydat powinien posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki i matematyki stosowanej,
 • Kandydat powinien wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia
 • Kandydat powinien wykazywać znajomość biegłą języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Obowiązki:

 • Kształcenie i wychowywanie studentów
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ujętych w planach studiów, zgodnie z obowizującym rocznym wymiarem zajęć dydaktycznych
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na recz Uczelni
 • Stałe podnoszenie kompetencji
 • Uczestnictwo w badaniach i działalności o charakterze naukowo-technicznym
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych wydawanych przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Świętokrzyska: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Politechnika Świętokrzyska
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych do Katedry Matematyki i Fizyki na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Przeznaczony dla osób, które posiadają wykształcenie kierunkowe – fizyka (studia pierwszego i drugiego stopnia – asystent oraz stopień doktora – adiunkt) oraz zamiłowanie do pracy dydaktycznej i naukowej.

Oczekiwania:

 • asystent:ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku fizyka z wynikiem co najmniej dobrym, zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze fizyki, samodyscyplina, kreatywność i samodzielność w pracy, umiejętność współpracy w grupie oraz samokształcenia, biegła znajomością języka polskiego i komunikatywna języka angielskiego. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z fizyki. Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.
 • adiunkt:stopień naukowy doktora z perspektywą uzyskania habilitacji lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: fizyka, udokumentowany dorobek naukowy dający podstawy do uzyskania habilitacji (należy wymienić dorobek za ostatnie 4 lata), biegła znajomością języka polskiego i komunikatywna języka angielskiego, wola podjęcia pracę w Politechnice Świętokrzyskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obowiązki:

 • Kształcenie i wychowywanie studentów
 • Prowadzenie badań i działalnosci naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wyznaczonych przez Dyrektora Naukowego Dyscypliny
 • Stałe podnoszenie kompetencji
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ujętych w planach studiów, zgodnie z obowizującym rocznym wymiarem zajęć dydaktycznych
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych wydawanych przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Świętokrzyska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Politechnika Świętokrzyska
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-30

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ekonomii i Finansów na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Osoba ubiegająca się o powyższe stanowisko powinna reprezentować dyscyplinę naukową ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości oraz posiadać stopień co najmniej doktora. Dokumenty zawarte w formularzu dla ogłoszeniodawców należy złożyć w Biurze Dziekana do 30.07.2024 r.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy co najmniej doktora w dziedzinie nauk społecznych w ramach dyscypliny naukowej ekonomia i finanse lub nauki o zarzadzaniu i jakości
 • Kandydat powinien posiadać udokumentowany dorobek naukowy dotyczący problematyki: wykorzystania metod ilościowych w ekonomii i finansach lub/i wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu/ lub/ i modelowania procesów biznesowych, tj. publikacje z których co najmniej dwa sloty mają wartość sumaryczną na poziomie co najmniej 125 punktów
 • Kandydat powinien posiadać potencjał oraz chęć dalszego rozwoju naukowego i prowadzenia badań naukowych w reprezentowanej dyscyplinie
 • Kandydat powinien posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Kandydat powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej, redagowanie artykułów naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Kandydat powinien wykazać się znajomością języka polskiego umozliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań i działalnosci naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wyznaczonych przez Dyrektora Naukowego Dyscypliny
 • Kształcenie i wychowywanie studentów
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na recz Uczelni
 • Stałe podnoszenie kompetencji
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ujętych w planach studiów, zgodnie z obowizującym rocznym wymiarem zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Świętokrzyska: Asystent

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Politechnika Świętokrzyska
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Do obowiązków zatrudnionego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych i wspomaganie prac naukowo-badawczych w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Tematyka zajęć dydaktycznych i prac badawczych będzie obejmowała teoretyczne zagadnienia z obszaru sztucznej inteligencji, w szczególności analizę matematyczną i projektowanie sieci neuronowych, systemów regułowych i bazujących na logice rozmytej, algorytmów ewolucyjnych, wielokryterialnych algorytmów optymalizacji numerycznej i innych oraz praktyczne zastosowania tych narzędzi w różnorodnych problemach wspomagania decyzji, odkrywania wiedzy z danych, prognozowania, automatycznej detekcji i rozpoznawania, itp.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra na kierunku matematyka
 • stopień zawodowy inżyniera na kierunku informatyka
 • umiejętności w zakresie modelowania i analizy danych
 • umiejętności programowania w językach C/C++, C#, Python, Prolog
 • umiejętność projektowania relacyjnych baz danych
 • umiejętność posługiwania się językiem SQL
 • umiejętność programowania grafiki komputerowej
 • udokumentowana znajomość zagadnień dot. sieci teleinformatycznych i transmisji danych
 • dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wspomaganie prac naukowo- badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji