Czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki prawne
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzonych opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, w postaci publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych i co najmniej jednej recenzowanej monografii naukowej
 • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy dydaktycznej z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, międzynarodowego prawa karnego i kryminologii
 • posiadanie doświadczenia w działalności organizacyjnej w uczelni wyższej
 • posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie działalności naukowej
 • posiadanie doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2 z przynajmniej jednego w/w języka, pozwalająca na samodzielne studiowanie literatury obcojęzycznej

Obowiązki:

 • praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Stanowisko pracy w którym jest niezbędna praktyczna znajomość metod z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biologii komórki (w tym, izolacja, analiza i manipulacja kwasów nukleinowych, PCR, elektroforeza DNA/RNA i białek, CRISPR/Cas9 mutacje, western-blotting, analizy metabolomiczne, RNA/RIBOseq, poziom aminokwasów i innych metabolitów);

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, lub pokrewne;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego, w tym dorobku po uzyskaniu stopnia doktora, dotyczącego zagadnień z tematyki regulacji ekspresji informacji genetycznej na poziomie biosyntezy białka i regulacji zjawisk metabolicznych w warunkach stresowych;
 • posiadanie doświadczenia w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi;
 • potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach naukowych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa); doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami oraz doświadczenie organizacyjne; praktyczna znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach z użyciem eukariotycznych modeli badawczych, jak drożdże S. cerevisiae i linii komórkowych;
 • praktyczna znajomość metod z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biologii komórki (w tym, izolacja, analiza i manipulacja kwasów nukleinowych, PCR, elektroforeza DNA/RNA i białek, CRISPR/Cas9 mutacje, western-blotting, analizy metabolomiczne – RNA/RIBOseq, poziom aminokwasów i innych metabolitów);
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Obowiązki:

 • realizacja procesu badawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami konkursowymi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-12

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • znajomość przetwarzania obrazów medycznych pochodzących z rezonansu magnetycznego
 • znajomość metod data science, w szczególności uczenia maszynowego w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów medycznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-12

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Podstaw Informatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki albo matematyki
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Podstaw Informatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki albo matematyki
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Podstaw Informatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki albo kierunku pokrewnego
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • znajomość podstaw elektroniki cyfrowej i programowania układów cyfrowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Cyberbezpieczeństwa i Lingwistyki Komputerowej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • przynajmniej jedna publikacja naukowa z dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja dotycząca komputerowego przetwarzania języka polskiego
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzienie badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Lektor

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział: Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Stanowisko lektora języka angielskiego- prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla studentów różnych wydziałów UMCS

Oczekiwania:

  1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej
  1. Przygotowanie do pracy dydaktycznej w zakresie języka angielskiego

Obowiązki:

  1. Nauczanie języka angielskiego w wymiarze conajmniej 540 godzin dydaktycznych
  1. Praca organizacyjna na rzecz Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji