Czy warto pisać próbną maturę 2023? Przymiarka do egzaminu dojrzałości. Nieobowiązkowa, ale przydatna

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Warto napisać próbną maturę, aby sprawdzić co jeszcze wymaga naszej pracy.
Warto napisać próbną maturę, aby sprawdzić co jeszcze wymaga naszej pracy. Fot. Ben Mullins/unsplash
Czy można nie iść na próbną maturę? Maturzyści narzekają, że próbne egzaminy to dodatkowy stres. Czy jeśli szkoła organizuje sprawdzian diagnostyczny, uczniowie mają obowiązek wziąć w nim udział? Jakie konsekwencje grożą tym, którzy tego dnia nie pojawią się w szkole? Przepisy są w tym przypadku jednoznaczne.

Spis treści

Próbna matura. Czy trzeba ją napisać?

Próbna matura jest możliwością, a nie obowiązkiem. Przepisy prawa oświatowego nie nakładają na uczniów obowiązku wzięcia udziału w próbnym egzaminie maturalnym. Celem takich sprawdzianów jest przeprowadzenie diagnozy wiedzy i umiejętności przed właściwym egzaminem.

Jej wyniki również są tylko wskazówką - dla uczniów i dla nauczycieli. CKE udostępnia arkusze próbne, aby pomóc uczniom przygotować się do egzaminu. Wyniki próbnych matur to podpowiedź, czego jeszcze warto się douczyć. Nauczyciel otrzymuje natomiast sygnał, na co położyć nacisk podczas przedmaturalnych powtórek.

Czy można nie przyjść na próbną maturę?

Uczeń, który nie pojawi się na próbnej maturze, oszczędza sobie być może nieco stresu, ale traci też szansę na to, aby "przymierzyć się" do egzaminacyjnych wymagań. Podczas próbnej matury można poznać wymagania, jak i egzaminacyjne procedury. Bywa i tak, że uczeń, który jest przekonany, że umie niewiele, może być pozytywnie zaskoczony wynikiem próbnej matury - a to poprawi jego samoocenę. Ten zaś, który potwierdzi swoje podejrzenia "wiem, że nic nie wiem" - ma szansę na uzupełnienie wiedzy właśnie pod kątem konkretnych jej braków i maturalnych wymagań.

Nieobecność na próbnej maturze nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Będzie traktowana tak, jak nieobecność na zwykłych lekcjach. Można ją też usprawiedliwić u wychowawcy zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Ile razy są próbne matury przed egzaminem dojrzałości 2023?

Realizowane w nowej, obowiązującej w 2023 roku formule, matury próbne w 2022 roku odbywają się w dwóch turach. Pierwsze próbne sprawdziany przeprowadzono pod koniec września, drugie odbędą się w terminie 12-21 grudnia 2022 roku.

Oto dokładny harmonogram próbnych grudniowych matur:
Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia,

Jak wygląda próbna matura? Co można wnieść do sali?

Próbna matura odbywa się na zasadach bardzo zbliżonych do właściwego egzaminu - chodzi bowiem o to, aby uczniowie mogli poznać formułę matury i się z nią oswoić. Do sali można wnieść tylko dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną), przybory do pisania (np. długopis z czarnym wkładem) oraz pomoce wymienione w komunikacie dyrektora CKE - w przypadku próbnej matury z matematyki będzie to linijka, cyrkiel i kalkulator prosty.

W niektórych szkołach zaleca się również strój galowy, większość placówek przeprowadzających próbne sprawdziany nie wymaga tego i uczniowie przychodzą na próbną maturę w codziennych strojach.

Kto sprawdza próbne matury?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są oceniane według klucza opracowanego przez CKE. Wyniki próbnej matury będą więc dość miarodajnym testem wiedzy przed egzaminem właściwym.

Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane. Podczas próbnej matury uczeń również ma okazję poćwiczyć kodowanie prac. Odbywa się ono na podstawie numeru PESEL ucznia i przydzielonego kodu.

Czy nauczyciel może wpisać do dziennika ocenę z próbnej matury?

Nie ma przepisów, które jednoznacznie zakazują nauczycielom wpisywania do dziennika ocen z próbnej matury. Jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje, aby próbne matury podlegały ocenie.

CKE podkreśla, że wyniki próbnych egzaminów mają być wskazówką dla uczniów i nauczycieli. Próbna matura ma według CKE dwa cele:

 • informacyjny - czyli umożliwienie uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie,
 • diagnostyczny - czyli zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Wyniki próbnych matur będą opublikowane na stronie CKE nazajutrz po przeprowadzeniu danego egzaminu.

Kto zdaje próbną maturę? Większość będzie próbować

Na jednym z internetowych forów poprosiliśmy maturzystów, aby podzielili się z nami opiniami na temat próbnych matur. Większość młodych ludzi deklaruje udział w próbnym sprawdzianie. Zdecydowanie mniejsza część zaznacza, że nie zamierza do niego przystępować.

- Próbna matura to dodatkowy stres, który nie jest mi do niczego potrzebny - pisze Ania.

- Ja jednak napiszę. Pisałam pierwszą, sprawdzę się też w grudniu. Jestem ciekawa, czy zrobiłam postępy. Przede wszystkim jednak warto się oswoić z tym klimatem, z arkuszami, zasadami - przekonuje Malwina.

- Ja chodzę do społecznego liceum i u nas, poza tymi próbnymi maturami z CKE, nauczyciele robią dodatkowe testy "w stylu maturalnym". To się przydaje, bo w ten sposób wiemy co i jak będzie oceniane, zgodnie z wymogami egzaminacyjnego klucza - dodaje Mateusz.

- Tak, stres jest. Ale na pewno będzie większy, jak pierwszym poważnym egzaminem będzie już ta właściwa matura. Dlatego warto ćwiczyć - przekonuje Igor.

FAQ - Próbna matura 2023

Czy próbna matura jest obowiązkowa? Kto sprawdza prace na próbnej maturze? Odpowiadamy na pytania o próbną maturę 2023

Ile trwa próbna matura?

Wszystko zależy od egzaminu, jaki zdajecie:

 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom podstawowy) - 240 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom podstawowy) - 180 minut
 • pisemny egz. z języka obcego - 120 minut
 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom rozszerzony) - 210 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom rozszerzony) - 180 minut
 • pisemny egz. z biologii - 180 minut
 • pisemny egz. z chemii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii - 180 minut
 • pisemny egz. z fizyki - 180 minut
 • pisemny egz. z geografii - 180 minut
 • pisemny egz. z filozofii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii sztuki - 180 minut
 • pisemny egz. z historii muzyki - 180 minut
 • pisemny egz. z WOS - 180 minut
 • pisemny egz. z informatyki - 210 minut

Kiedy są próbne matury 2023?

Pierwsza tura próbnych matur odbyła się we wrześniu. Druga odsłona testów diagnostycznych zaplanowana jest w terminie 12-21 grudnia 2022 roku.

Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia,

Czy próbna matura jest ważna?

Próbna matura nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia oceny ucznia. Jej celem jest oswojenie uczniów z formułą egzaminów. To również sposób na sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia i wskazanie ewentualnych braków. Taka informacja zwrotna może pomóc w lepszym przygotowaniu się do matury 2023. Z tego względu warto przystąpić do próbnego egzaminu, choć nie jest on obowiązkowy.

Czy nauczyciel może postawić ocenę na podstawie próbnej matury?

Nie powinien - a przynajmniej CKE nie rekomenduje stawiania ocen na podstawie tego sprawdzianu. Próbne matury to tylko wskazówka dla ucznia, która ma pomóc określić jego przygotowanie do właściwego egzaminu. Wyniki próbnej matury mogą być też podpowiedzią dla nauczyciela, na co położyć nacisk podczas przedmaturalnych powtórek.

Kto sprawdza próbne matury?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Niezdana matura to nie koniec świata. Sprawdź kiedy poprawka

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji