Dostępne oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Dostępne oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim gettyimages.com/Tero Vesalainen
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu doświadczenia zawodowego w pracy dziennikarskiej.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub dziennikarstwa / komunikacji medialnej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu dziennikarstwa w szkolnictwie wyższym
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Humanistycznego
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w działalności organizacyjnej na rzecz środowiska akademickiego
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Asystent

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Asystent. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu doświadczenia zawodowe w pracy dziennikarskiej.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub dziennikarstwa / komunikacji medialnej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu dziennikarstwa w szkolnictwie wyższym
 • gotowość do podjęcia pracy badawczej i rozwoju naukowego
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Humanistycznego
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w działalności organizacyjnej na rzecz środowiska akademickiego
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, podstawy pielęgniarstwa, opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • praca dydaktyczna na uczelni
 • specjalizacje w dziedzinie: pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej
 • szkolenia/kursy: pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, podstawy pielęgniarstwa, ortopedia i traumatologia.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • specjalizacja: organizacja i zarzadzanie
 • praca dydaktyczna na uczelni
 • szkolenia/kursy: kurs specjalistyczny w zakresie: resuscytacji krążeniowo – oddechowej; kwalifikacyjny w zakresie: pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych, pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: medycyna ratunkowa i katastrof, kwalifikowana pierwsza pomoc, procedury ratunkowe przedszpitalne, procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, przemieszczanie i transport chorych i poszkodowanych.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra zdrowia publicznego
 • kwalifikacje ratownika medycznego
 • praca dydaktyczna na uczelni
 • specjalizacja organizacja i zarządzanie
 • szkolenia/kursy: kurs ratownictwa z powietrza I stopnia; EPLS PROVIDER KURS, kurs postępowania w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej AHA, kurs zastosowanie badania USG w działaniach LPR
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: higiena i epidemiologia, histologia oraz historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra analityki medycznej
 • mile widziane studia podyplomowe z zarządzania w opiece zdrowotnej
 • specjalizacja w zakresie analityki klinicznej
 • specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • szkolenia/kursy: pedagogiczny kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania teoretycznego przedmiotów zawodowych
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Profesor

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Profesor. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: anatomia, genetyka, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych
 • praca dydaktyczna na uczelni
 • tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych; reumatologii (najlepiej drugiego stopnia)
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Wykładowca

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Techniczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: – wiedza i praktyka w zakresie: informatyki technicznej i telekomunikacji.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu informatyki technicznej i telekomunikacji
 • doświadczenie dydaktyczne
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: inżynierii oprogramowania, projektowania aplikacji bazodanowych, zastosowania zaawansowanych technik programowania aplikacji internetowych
 • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Profesor

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Techniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Profesor. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: – wiedza i praktyka w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa, energetyki i/lub inżynierii mechanicznej.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: gospodarki i systemów energetycznych, podstaw technologii energetycznych, projektu inżynierskiego
 • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Profesor AJP. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: – wiedza z zakresu finansów i/lub rachunkowości; – gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Ekonomicznego; – doświadczenie dydaktyczne (mile widziane również doświadczenie zawodowe) w wyżej wymienionym zakresie.

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego podstawowego miejsca pracy
 • wiedza z zakresu finansów i/lub rachunkowości
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Ekonomicznego
 • doświadczenie dydaktyczne (mile widziane również doświadczenie zawodowe) w wyżej wymienionym zakresie

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Adiunkt. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: wiedza z zakresu rachunkowości; – dorobek naukowy z zakresu ekonomia i finanse; – gotowość do rozwoju naukowego; – gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualny zapotrzebowaniem Wydziału Ekonomicznego; – doświadczenie dydaktyczne (mile widziane również doświadczenie zawodowe) w wyżej wymienionym zakresie;

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jak podstawowego miejsca pracy
 • dorobek naukowy z zakresu ekonomia i finanse
 • gotowość do rozwoju naukowego
 • doświadczenie dydaktyczne (mile widziane również doświadczenie zawodowe) w wyżej wymienionym zakresie
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualny zapotrzebowaniem Wydziału Ekonomicznego

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Profesor AJP. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: – doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu pedagogiki w szkolnictwie wyższym; – udokumentowany dorobek naukowy z zakresu pedagogiki; – biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej; – gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Humanistycznego; – gotowość do objęcia opieką naukową doktorantów.

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu pedagogiki w szkolnictwie wyższym
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu pedagogiki
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Humanistycznego;
 • gotowość do objęcia opieką naukową doktorantów

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Lektor

 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Uczelnia: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Lektor. Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu: – doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie; – biegła znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych; – gotowość do prowadzenia lektoratów języka angielskiego oraz zajęć z zakresu praktycznej znajomości języka – zgodnie z zapotrzebowaniem dydaktycznym Wydziału.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie
 • biegła znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • gotowość do prowadzenia lektoratów języka angielskiego oraz zajęć z zakresu praktycznej znajomości języka – zgodnie z zapotrzebowaniem dydaktycznym Wydziału
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji