Egzaminy zawodowe 2023. Ważne informacje o egzaminach zawodowych: terminy, zasady, wyniki

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
Egzaminy zawodowe to poza częścią pisemną, również sprawdzian praktyczny. Odbywają się w sesji zimowej i letniej. Ta druga już w czerwcu.
Egzaminy zawodowe to poza częścią pisemną, również sprawdzian praktyczny. Odbywają się w sesji zimowej i letniej. Ta druga już w czerwcu. Fot. Kelly Sikkema / unsplash
Egzaminy zawodowe w sesji LATO 2023 trwają! Przypominamy, że do egzaminów w sesji zimowej podeszło blisko 200 tysięcy uczniów i absolwentów. Które kwalifikacje zawodowe cieszyły się największym zainteresowaniem w sesji zimowej? Kiedy wyniki poznają zdający egzamin zawodowy w sesji w czerwcu? Aby sprawdzić wyniki, należy mieć dostęp do systemu SIOEPKZ. Sprawdź najważniejsze informacje o egzaminie zawodowym 2023.

Spis treści

Egzamin zawodowy 2023: sesja letnia

Do egzaminów zawodowych przystępują uczniowie techników i szkół branżowych I stopnia, a także słuchacze szkół branżowych II stopnia i szkół policealnych. Podajemy terminy egzaminów zawodowych w czerwcu 2023:

 • 1-8 czerwca – termin główny egzaminu zawodowego;
 • 2-7 czerwca – część pisemna egzaminu zawodowego;
 • 1 czerwca – część praktyczna egzaminu zawodowego w modelu „d”
 • 1-18 czerwca – część praktyczna egzaminu zawodowego w modelu „w”, „wk”, „dk”

W sesji letniej również wyznaczono termin dodatkowy dla zdających: 28-29 czerwca 2023. Część pisemna odbędzie się 28 czerwca, a część praktyczna egzaminu 29 czerwca.

Wyniki z sesji letniej będą dostępne 31 sierpnia.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego w formule 2017 oraz w formule 2019?

Osoby, które przystąpiły do egzaminów zawodowych w Formule 2017 lub w Formule 2019 w sesji Zima 2023 będą miały dostęp do swoich wyników za pośrednictwem portalu zdającego systemu SIOEPKZ. Wyniki egzaminacyjne będą dostępne od godziny 10:00 w dniu 31 marca 2023 roku.

CKE przypomina, że kody aktywacyjne umożliwiające zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor Ośrodka Egzaminacyjnego (szkoły).

Kod aktywacyjny umożliwiający zdającemu zalogowanie się do portalu zdającego jest ważny bezterminowo od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie).

Gdzie są odpowiedzi do egzaminów zawodowych ZIMA 2023?

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze, czyli w Formule 2019, nie są publikowane przez CKE.

Nie mam danych do SIOEPKZ. Co teraz?

W przypadku utraty danych do logowania, bądź ich nieotrzymania dyrektor Ośrodka Egzaminacyjnego (pracownik Ośrodka Egzaminacyjnego) może w dowolnym momencie pobrać kody aktywacyjne oraz zresetować hasło i utworzyć swojemu zdającemu nowy kod aktywacyjny.

Terminy egzaminów zawodowych w sesji ZIMA 2023

Sesja zimowa egzaminów zawodowych rozpoczęła się 9 stycznia i trwała do 21 stycznia. Terminy dodatkowe wypałdy 30 stycznia (część pisemna) i 31 stycznia (egzamin praktyczny) 2023 roku.

Część pisemna egzaminów zawodowych zaplanowana była od 10 do 14 stycznia. Trwała 60 minut i polegała na wypełnieniu testu z 40 zadaniami. W formule 2019 egzamin odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W starszych formułach, zgodnie z wytycznymi CKE, możliwe jest rozwiązywanie testu na wydrukowanych arkuszach.

Egzaminy praktyczne rozpoczęły się 9 stycznia i trwały do 21 stycznia:

 • egzamin praktyczny dla modelu „d” – 9 stycznia 2023,
 • egzamin praktyczny dla modeli „w”, „wk” i „dk” – 9-21 stycznia 2023,
 • egzamin w terminie dodatkowym dla wszystkich modeli – 31 stycznia.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa, w zależności od wybranej kwalifikacji, 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla poszczególnych zawodów.

Ile osób zdawało egzamin zawodowy w sesji ZIMA 2023?

W sesji ZIMA 2023 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017) i egzaminu zawodowego (Formuła 2019) przystąpienie do egzaminu zadeklarowało w sumie blisko 200 tysięcy osób.
Formuła 2012:

 • część pisemna – ponad 220 osób,
 • część praktyczna – ponad 400 osób.

Formuła 2017:

 • część pisemna – ponad 2600 osób,
 • część praktyczna – ponad 6100 osób.

Formuła 2019:

 • część pisemna – ponad 192 800 osób,
 • część praktyczna – ponad 198 900 osób.

– CKE informuje jednocześnie, że nie ma już kształcenia w Formule 2012 i 2017 i zdający, którzy przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, to wyłącznie osoby poprawiające ten egzamin – podkreśla Kalina Ruclak z Wydziału Egzaminów Zawodowych CKE.

Które kwalifikacje zawodowe cieszą się największą popularnością?

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej największą popularnością cieszą się zawody związane z branżą IT, organizacją transportu, gastronomią oraz kadrami i finansami w przedsiębiorstwach. Do egzaminów w tych kwalifikacjach podchodzi największa liczba uczniów i absolwentów.

Zaledwie po jednej osobie w całym kraju podeszło do egzaminów zawodowych w specjalizacjach: „Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych”; „Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie”; „Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych” oraz „Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich”.

Najbardziej popularne kwalifikacje zawodowe ZIMA 2023 – część pisemna

 1. INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 19 462 zdających,
 2. SPL.04 - Organizacja transportu: 10 895 zdających,
 3. HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: 9 376 zdających,
 4. EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: 8 799 zdających,
 5. BPO.01 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy: 7 126 zdających,
 6. MED.14 - Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej: 5 780 zdających,
 7. MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: 5 729 zdających,
 8. HGT.06 - Realizacja usług w recepcji: 5 617 zdających,
 9. ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej: 5 154 zdających,
 10. OGR.01 - Wykonywanie kompozycji florystycznych: 4 796 zdających,
 11. ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:4 781 zdających,
 12. PGF.08 - Zarządzanie kampanią reklamową: 4 109 zdających,
 13. BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów: 4 094 zdających,
 14. INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych: 3 737 zdających,
 15. ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych: 3 643 zdających,
 16. HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych: 3 391 zdających,
 17. MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń: 3 227 zdających,
 18. FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur: 3 206 zdających,
 19. EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji: 2 892 zdających,
 20. PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków: 2 819 zdających.

Najmniej liczne kwalifikacje zawodowe ZIMA 2023 - część pisemna

 1. TKO.03 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych: 8 zdających,
 2. BUD.08 - Montaż konstrukcji budowlanych: 7 zdających,
 3. CHM.01 - Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych: 7 zdających,
 4. DRM.02 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego: 7 zdających,
 5. TWO.08 - Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych: 7 zdających,
 6. BUD.21 - Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska: 6 zdających,
 7. PGF.03 - Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych: 6 zdających,
 8. RYB.02 - Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych: 6 zdających,
 9. HGT.05 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie: 5 zdających,
 10. INF.10 - Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową: 5 zdających.

Najbardziej popularne kwalifikacje zawodowe ZIMA 2023 – część praktyczna

 1. INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 20 025 zdających,
 2. SPL.04 - Organizacja transportu: 10 917 zdających,
 3. HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: 9 412 zdających,
 4. EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: 8 969 zdających,
 5. BPO.01 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy: 7 935 zdających,
 6. MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: 5 884 zdających,
 7. MED.14 - Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej: 5 780 zdających,
 8. HGT.06 - Realizacja usług w recepcji: 5 655 zdających,
 9. INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych: 5 276 zdających,
 10. ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych: 4 778 zdających,
 11. ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej: 4 618 zdających,
 12. OGR.01 - Wykonywanie kompozycji florystycznych: 4 541 zdających,
 13. SPL.01 - Obsługa magazynów: 4 185 zdających,
 14. PGF.08 - Zarządzanie kampanią reklamową: 4 113 zdających,
 15. BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów: 4 094 zdających,
 16. ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych: 3 654 zdających,
 17. EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji: 3 422 zdających,
 18. HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych: 3 402 zdających,
 19. MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń: 3 235 zdających,
 20. FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur: 3 218 zdających,
 21. PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków: 2 819 zdających,
 22. FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych: 2 757 zdających,
 23. MED.12 - Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych: 2 603 zdających.

Najmniej liczne kwalifikacje zawodowe ZIMA 2023 – część praktyczna

 1. RYB.01 - Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych: 3 zdających,
 2. TWO.03 - Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających: 3 zdających,
 3. BUD.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej: 2 zdających,
 4. PGF.02 - Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych: 2 zdających,
 5. MOD.13 - Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych: 2 zdających,
 6. TWO.08 - Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych: 2 zdających,
 7. BUD.07- Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych: 1 zdający,
 8. HGT.05 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie : 1 zdający,
 9. MOT.01 - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych: 1 zdający,
 10. INF.01 - Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich: 1 zdający.
W części praktycznej egzaminu zawodowego sprawdzane są umiejętności młodego adepta.

Egzaminy zawodowe 2023. Mamy klucze odpowiedzi. Zobacz najwa...

Egzamin zawodowy 2023 - wymagania

Aby zdać egzamin zawodowy, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 50 proc. punktów w części pisemnej, a także zdobycie nie mniej niż 75 proc. punktów w części praktycznej egzaminu.

Aby ukończyć szkołę branżową konieczne jest podejście do egzaminu zawodowego, bez względu na jego wynik.
Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje, jak podkreśla CKE, nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. Oznacza to konieczność powtarzania klasy lub semestru nauki.

Do egzaminu zawodowego przystępują:

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami,
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
 • uczniowie techników,
 • słuchacze szkół policealnych,
 • słuchacze branżowych szkół II stopnia.
Egzamin zawodowy 2023

Co warto wiedzieć, zanim przystąpisz do egzaminów zawodowych 2023? Tu znajdziesz zasady, terminy, wskazówki

Z czego składa się egzamin zawodowy?

Każdy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej. Egzamin pisemny trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu testu. Test składa się z 40 zadań i zdający spośród 4 odpowiedzi wybiera jedną, prawidłową. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na stanowisku egzaminacyjnym - odpowiednio przygotowanym do realizacji zadań, związanych z danym zawodem. Egzamin praktyczny trwa od 120 do 240 minut.

Egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - czym się różnią?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, krócej nazywany jest egzaminem zawodowym. Egzamin taki ocenia poziom opanowania wiadomości, a także umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Jaki zakres wiedzy i jakie praktyczne umiejętności powinien prezentować absolwent ubiegający się o tytuł zawodowy, określają tzw. standardy wymagań. I właśnie takie standardy są podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2012

"Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego" - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.‎

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach przystępują:

 • uczniowie i słuchacze zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r.;
 • absolwenci czteroletnich techników, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r. – do roku szkolnego 2024/2025;
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
 • absolwenci szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r. – do dnia 31 października 2025 r.;
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), do dnia 31 października 2025 r.
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2012 r., ale do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo nie przystąpili do tego egzaminu – do roku szkolnego 2024/2025;

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany do 31 października 2025 r., także jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 • ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
 • ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Egzamin zawodowy 2023 - dlaczego trzy formuły?

Egzaminy zawodowe obowiązujące w 2023 roku, przeprowadzane są w trzech formułach: 2012, 2017 i 2019. Co oznaczają formuły i na czym polegają różnice? Poszczególne formuły egzaminów kierowane są do absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę i ukończyli ją w określonych latach (formuły uwzględniają zmiany w podstawach programowych, a także zmiany będące efektem likwidacji gimnazjów i wprowadzenia 8-klasowych szkół podstawowych).

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2019

Egzamin w formule 2019 oparty jest o nową podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku. To oznacza, że osoby, które kształcą się już według podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku, będą zdawały egzamin właśnie w tej formule.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono na egzaminach Formule 2019 w porównaniu do wcześniejszych egzaminów (formuły 2012 i 2017), to:

 • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
 • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
 • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,
 • jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

Jak podkreśla CKE, egzamin zawodowy w formule 2019 jest przeprowadzany jest dla uczniów, absolwentów szkół, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 • przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
 • przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,
 • mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 • mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
 • mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2017

Egzamin w formule 2017 przeprowadzany jest w oparciu o przepisy, które weszły w życie 1 września 2017 r. Zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu obejmują już nową podstawę programową kształcenia. Egzamin ten przeprowadzany jest dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2017 r.

Egzamin zawodowy w Formule 2017 skierowany jest do:

 • uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników oraz uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, rozpoczynających kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018, a w kolejnych latach w kolejnych klasach/semestrach tych szkół,
 • uczniów i absolwentów 5-letniego technikum rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły od roku 2019/2020, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
 • uczniów i absolwentów 2-letniej branżowej szkoły II stopnia, rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły począwszy od roku szkolnego 2020/2021, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na których kształcenie rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych – od dnia 1 listopada 2025 r.,
 • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do komisji egzaminacyjnej – od dnia 1 listopada 2025 r.

Co się stanie jeśli nie podejdziesz do egzaminu zawodowego?

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mają obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego w formule 2019.

Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. Oznacza to konieczność powtarzania klasy czy semestru nauki.

Co zabrać ze sobą na egzamin zawodowy?

Na pisemną część egzaminu zawodowego na pewno trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości - dowód osobisty, legitymację szkolną albo paszport. Warto mieć ze sobą przynajmniej dwa długopisy z czarnym wkładem. Przy egzaminach przeprowadzanych przy komputerze, długopis nie przyda się co prawda do zaznaczania odpowiedzi na arkuszach, ale np. do podpisania się na wykazie osób przystępujących do egzaminu zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat tego, co można i co należy zabrać ze sobą na egzamin zawodowy, a także czego absolutnie nie należy wnosić do sali, powinien przekazać przystępującym do egzaminu wychowawca klasy albo dyrektor szkoły.

Czy można poprawiać egzamin zawodowy?

Egzaminy zawodowe nie przewidują terminów poprawkowych, ale uczeń, który nie zdał egzaminu zawodowego w części pisemnej albo praktycznej, może ponownie przystąpić do tej części sprawdzianu. W trakcie swojej nauki, może zdawać go w kolejnych terminach organizowanego w szkole egzaminu. Po zakończeniu nauki, dwukrotnie może przystąpić do egzaminu według zasad określonych dla absolwentów. Kolejne podejścia odbywać się mogą już w trybie eksternistycznym.

Ile procent potrzeba, żeby zdać egzamin zawodowy?

Aby zdać egzamin zawodowy, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów w części pisemnej, a także zdobycie nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów w części praktycznej.

Jak się ubrać na egzamin zawodowy 2023?

Egzamin zawodowy, który składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej, może wymagać dwóch różnych kompletów ubrań.

Na część pisemną najlepiej ubrać się skromnie i schludnie. W większości szkół obowiązuje "galowy" strój - czyli biała bluzka lub koszula, oraz czarne lub granatowe spodnie/spódnica.

W zależności od formy praktycznej egzaminu, strój może być ważnym jego elementem - i jego dobór, dopasowanie, może mieć wpływ na ocenę egzaminu. Chodzi tu przede wszystkim o odzież roboczą i jej elementy ochronne. Egzaminator może również zwracać uwagę na schludność "służbowego" stroju. Warto zatem przygotować odpowiedni uniform wcześniej i upewnić się, że nie zapomnieliśmy o żadnym elemencie egzaminacyjnego stroju.

Jak uzyskać tytuł technika?

Technik (gr. technikos – kunsztowny), jest to tytuł zawodowy, możliwy do uzyskania jednocześnie ze średnim wykształceniem ogólnym. Tytuł technika, czyli specjalisty w zakresie wybranej dziedziny wiedzy technicznej, otrzymują absolwenci 5-letnich techników (i nielicznych liceów zawodowych). Aby jednak otrzymać tytuł technika, konieczne jest zdanie kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych. Uczeń technikum nie tylko zdobywa kwalifikacje zawodowe i potwierdzający je tytuł, ale też może zdawać maturę i kontynuować naukę na studiach.

Terminy i wyniki egzaminów zawodowych 2023

Egzaminy zawodowe odbywają się dwa razy w roku. W 2023 kwalifikacje zawodowe będzie można potwierdzić w sesji zimowej i letniej.

Uczniowie zdający egzamin zawodowy według Formuły 2019, w sesji zimowej mają wyznaczony termin główny egzaminów od 9 do 21 stycznia 2023 (część pisemna: 10-14 stycznia 2023, część praktyczna: 9-21 stycznia). Termin dodatkowy to 30-31 stycznia (część pisemna: 30 stycznia, część praktyczna 31 stycznia).

Sesja letnia egzaminów w formule 2019 trwa od 1 do 18 czerwca 2023 (część pisemna: 2-7 czerwca 2023, część praktyczna: 1-18 czerwca 2023). Również w sesji letniej wyznaczono termin dodatkowy 28-29 czerwca 2023 (część pisemna: 28 czerwca i część praktyczna 29 czerwca).

Uczeń, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową. Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, a także posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom zawodowy.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu ‎zawodowego wydawany jest ‎Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie. Ma też ułatwić ich zrozumienie przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji