(I have a dream) pewnego dnia jeden z naszych stypendystów otrzyma Nobla

Materiał informacyjny Fundacji Empiria i Wiedza
O działalności Fundacji Empiria i Wiedza, która wspiera naukę i rozwój młodego pokolenia naukowców, liderów i ludzi z pasją, rozmawiamy z Zuzanną Piasecką, prezes zarządu Fundacji, dyrektor Departamentu HR w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Za chwilę Fundacja Empiria i Wiedza świętuje drugie urodziny. Dzięki działalności Fundacji powstało wiele programów wsparcia dla młodzieży. To dobry czas na podsumowanie. Jak Pani ocenia ten rok?

To był bardzo intensywny, a zarazem niezwykle satysfakcjonujący rok. Wielu beneficjentów naszych działań zmieniło swoją ścieżkę rozwojową, przez co otworzyli kolejne drzwi do swojej przyszłości. Mam na myśli wszystkich naszych stypendystów z programu Empiriusz czy laureatów programu grantowego Talentów Jutra. W swojej działalności wspieramy również młodzież przygotowującą się do egzaminu dojrzałości. O tym jak wielka jest potrzeba takich działań przekonaliśmy się po uruchomieniu programu Matura+, z którego korzysta obecnie 1200 osób. Zachęciło nas to do pójścia dalej i obecnie realizujemy również program Matma Do Kwadratu, który okazał się absolutnym hitem wśród ósmoklasistów oraz ich nauczycieli. Badania, które prowadzimy wśród nauczycieli szkół średnich wskazują na bardzo dużą potrzebę wyrównywania szans i podnoszenia kompetencji młodzieży szkolnej, która kończy szkołę podstawową z deficytem w zakresie edukacji matematycznej. Takie luki trudno nadrobić na późniejszym etapie bez wsparcia z zewnątrz. Fundacja wychodzi naprzeciw tym potrzebom, a wyniki prac naszego zespołu pokazują, że warto to robić.

Zuzanna Piasecka, fot. Marek Wiśniewski

Jak przebiega rekrutacja do programu Matma Do Kwadratu i Matura+? Kto może się zgłosić?

Program ma formułę otwartą i w swym zakresie oferuje bezpłatne korepetycje przedmiotowe. Na każdej ze ścieżek obowiązuje limit miejsc. Jednym z czynników decydujących o przyjęciu jest motywacja - ważna jest dla nas odpowiedzialność młodych ludzi rozumiana jako zobowiązanie do uczestnictwa, ponieważ każda przyjęta osoba zajmuje jedno miejsce. W razie rezygnacji mógłby z niego skorzystać ktoś, komu taka wiedza też jest bardzo potrzebna. Dlatego chcemy mieć pewność, że uczniowie wykazują chęci i wówczas mogą liczyć na nasze wsparcie.

Jak wygląda taki kurs?

Oferujemy kurs roczny, w ramach którego dwa razy w tygodniu uczeń korzysta ze wsparcia nauczyciela matematyki. Dodatkowo otrzymuje nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w formule online w uzgodnionym czasie. Warto wspomnieć, że obecnie kursy realizowane są w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Wybór tych obszarów nie był przypadkowy, ponieważ według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się one na końcu rankingów zdawalności matematyki na egzaminie dojrzałości. W tym roku od września dołączą kolejne województwa: dolnośląskie i opolskie.

Jesteśmy po pierwszej edycji Programu Matura+. Jakie były wyniki matur wśród uczestników?

Liczby mówią same za siebie - 93 procent naszych kursantów zdało maturę z matematyki. Miejmy na uwadze, że zgłosili się do nas uczniowie, którzy nie byli w stanie uwierzyć, że można nauczyć się matematyki, którzy bali się przystąpić do matury. Nasz kurs był dla nich ostatnią szansą - i zdali! Widzieć ich sukces to dla nas to największa nagroda. W naszej działalności nie chodzi tylko o twarde kompetencje, staramy się tej młodzieży dodać powera, podnieść ich na duchu, wesprzeć, żeby się nie poddawali. Pomagamy im na nowo odbudować motywację do nauki, bo matura to już ostatnia prosta do dorosłości. Wspieramy młodzież i pokazujemy, jak się uczyć tego przedmiotu. Współpracujemy z firmą Elitmat, która ma doskonałe, sprawdzone metody nauki. Nasi nauczyciele - Robert Baca, opiekun grupy ósmoklasistów oraz Dariusz Kulma, opiekun maturzystów - to wspaniali, nagradzani ludzie, którzy łączą sprawdzone metody dydaktyczne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i psychologicznymi w taki sposób, aby nauczanie było efektywne, nowoczesne i przyjazne.

Kolejnym Programem wspierającym młodzież jest Empiriusz.

Tak. Program stypendialny Empiriusz skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mają szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy z nauk ścisłych i z sukcesem realizują wiele innowacyjnych projektów. Tutaj zwracamy uwagę, czy dana osoba jest zmotywowana do tego, żeby w ogóle coś więcej robić, czy angażuje się w wolontariat, projekty społeczne, czy prowadzi jakieś mini-prace badawcze. Żeby zgłosić się do Empiriusza konieczna jest rekomendacja nauczyciela lub opiekuna naukowego. W tym roku laureat tego Programu stypendialnego, Dawid Kopik, jako jedyny Polak dostał się na Uniwersytet Yale. Studia na tej prestiżowej uczelni chciało podjąć niemal 8 tys. osób, ale Yale przyjął zaledwie 7 procent kandydatów. Dawid od lat angażuje się w lokalne akcje wolontariackie, m.in. pomaga osobom starszym zrozumieć nowe technologie - jego działalność w tym zakresie opisał m.in. Instytut Lema. To wielka radość i ogromna satysfakcja, że możemy wspierać tak wybitną młodzież.

Jak w praktyce wygląda pomoc Fundacji przy tym Programie?

Każdy stypendysta otrzymuje roczne stypendium w wysokości 15 tysięcy złotych wypłacane w 10 transzach, a także wsparcie mentora. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską, więc mentorami są wybitni profesorowie i doktorzy. Ich wiedza i wsparcie są kluczowe na tym etapie rozwoju młodych ludzi. Jestem dumna, że możemy współpracować z najlepszymi.

Profesorowie, doktorzy, wybitne osobowości nauki wspierają również Program Talenty Jutra. Niedawno odbyła się gala finałowa. Czy może Pani opowiedzieć więcej o tym wydarzeniu i laureatach Programu?

Talenty Jutra to program dla młodzieży w wieku 15 - 25 lat. Jego celem jest inspirowanie do tworzenia innowacji i realizacji projektów naukowo-badawczych w naukach ścisłych i medycynie. W tym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję Talentów Jutra. Gala odbyła się w Planetarium w Chorzowie - uznaliśmy, że to idealne miejsce na finał tego Programu. Tego dnia do Chorzowa przyjechali młodzi naukowcy i wynalazcy z całej Polski. To było prawdziwe święto nauki. Odbyły się pitchingi finalistów, wykłady, konferencje i dyskusje. To był bardzo twórczy i inspirujący czas. Do programu zostało zgłoszonych niemal 100 nowatorskich prac naukowych oraz wynalazków, z których wyłonionych zostało 50 finalistów. Kapituła programu złożona z naukowców spośród finalistów wyłoniła 20 laureatów. Każdy z nich musiał przekonać jury o innowacyjności, oryginalności i znaczeniu swojego projektu. Wyróżnione projekty badawcze prowadzone są w takich dziedzinach jak: biotechnologia, informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne, nauki biologiczne, nauki o zdrowiu i medycyna, nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, a także nauki fizyczne i astronomia. Każdy z laureatów otrzymał grant w wysokości 25 tysięcy złotych. Dodatkowo wręczyliśmy nagrody 3W za projekty, które w swoich badaniach uwzględniały wykorzystanie wody, wodoru i węgla i mogą wspierać ideę zrównoważonego rozwoju. Efektywne wykorzystanie tych strategicznych zasobów może zmienić przyszłość.

Czy, któryś z tych projektów wyjątkowo zapadł Pani w pamięć?

Wiem, że to zabrzmi jak kokieteria, ale naprawdę wszystkie finałowe projekty były na bardzo wysokim poziomie. Kapituła, która je oceniała - wybitni profesorowie i doktorzy - byli pod wrażeniem poziomu, jaki reprezentują laureaci. Te projekty naprawdę mogą mieć ogromny i realny wpływ na zmianę polskiej nauki. Większość takich badań nie była dotychczas w ogóle prowadzona w naszym kraju. Na pewno wyjątkowy i unikatowy był projekt Kajetana Grzelki. Dostał on dwie nagrody podczas gali - grant „Talentów Jutra“ i nagrodę 3W za projekt: „Dojenie korzeni za pomocą naturalnych rozpuszczalników eutektycznych i elektroporacji jako innowacyjna metoda pozyskiwania związków aktywnych roślin leczniczych”. To „dojenie korzeni” bardzo korzystnie wpływa na poprawę gleby. Poprzez te działania rośliny dużo szybciej rosną i dzięki temu zużywa się mniej wody. Pamiętam też projekt drona z defibrylatorem AED, który w zautomatyzowany sposób, po otrzymaniu dokładnych współrzędnych miejsca wypadku, rozpoczyna swój lot i dociera z pomocą ponad dwukrotnie szybciej od pogotowia ratunkowego. Dzięki temu osoba wzywająca pomoc może szybciej rozpocząć ratowanie ludzkiego życia. To naprawdę wspaniałe uczucie móc pomagać tym wszystkim młodym i zdolnym ludziom. Tych wyjątkowych projektów jest dużo i należałoby wymienić każdy, bo są naprawdę unikatowe. Warto takie inicjatywy wspierać i pozwolić młodym prowadzić badania i wynalazki.

Jak ocenia Pani dzisiejszą młodzież?

To są osoby bardzo wrażliwe. Mają dzisiaj nieograniczone możliwości i przez to bywają zagubione w tym świecie, często z lękami społecznymi czy depresjami. Dzisiejsza młodzież potrzebuje dużego wsparcia i zrozumienia. Dużo wymagają od nauczycieli i od rówieśników, potrzebują autorytetów, a nie zawsze osoby starsze będą dla nich autorytetami. To są osoby bardzo sprawne, jeżeli chodzi o social media, kompetencje cyfrowe, kreatywne, natomiast potrzebują zarówno zaopiekowania i akceptacji, jak przestrzeni i swobody. Trzeba być bardzo uważnym na młodzież i ich potrzeby.

Jak zachęciłaby Pani młodych ludzi, żeby zgłaszali się do Programów stworzonych przez Fundację Empiria i Wiedza?

Nasza Fundacja jest cały czas blisko młodych ludzi i jej misją jest wspierać nieustanny rozwój, promować wybitne jednostki, dawać światło w obszarach, które go potrzebują, aby zmieniać jakość polskiej edukacji. Pracują u nas ludzie z pasją i chętni do dzielenia się wiedzą, otwarci na nowości w zakresie nauki i techniki. Dlatego programy, które kierujemy do młodzieży również są ambitne, stawiają poprzeczkę wysoko i dają gwarancję, że jeżeli się zaangażujesz i pokażesz, że ci zależy, to osiągniesz więcej, bo masz nasze wsparcie.

Tak więc jeżeli ktoś prowadzi własne badania, a blokuje go brak eksperckiego oka czy brak funduszy, to może je u nas otrzymać. Jeżeli ktoś ma pasję, uczy się dobrze i pisze własne prace, to może zgłosić się do naszego programu stypendialnego. Zachęcamy do proaktywności i zadbania o swój rozwój, do poszukiwania inicjatyw, które umożliwiają rozwój i do brania w nich czynnego udziału. Żyjemy w bardzo nieprzewidywalnym świecie, w którym podejście do oduczania się starych rzeczy i uczenia na nowo jest niezbędne, aby być na fali. Czerpanie rozwoju dziś zaprocentuje w przyszłości.

Moim przesłaniem jest, aby dzisiaj wzięli tyle, ile mogą z tego świata po to, żeby później mogli się tym dzielić z innymi – żeby mogli prowadzić firmy, pełnić wysokie funkcje zawodowe, zakładać startupy, pomagać kolejnemu pokoleniu rozwijać się, tak jak ktoś kiedyś im pomógł. Wierzę w to, że jeżeli coś od kogoś dostajesz, to później będziesz też potrafił się tym dzielić.

Jakie jest Pani fundacyjne marzenie?

Mam taką wizję, że będziemy z Fundacją tworzyć wysokiej jakości programy, które będą odpowiadały realnym problemom i bardzo chciałabym, żeby któryś z naszych stypendystów dostał Nobla. Jestem przekonana, że to realne marzenie, bo mamy bardzo zdolną młodzież.

O Fundacji:

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Realizacja celów Fundacji odbywa się poprzez kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa.

www.empiriaiwiedza.pl
www.facebook.com/fundacjaempiriaiwiedza
www.linkedin.com/company/fundacja-empiria-i-wiedza

od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji