Matematyka na poziomie rozszerzonym. Czy próbna matura 2023 zaskoczyła uczniów? Jak maturzyści oceniają arkusze CKE i swoje szanse?

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Jak maturzyści oceniają próbny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym?
Jak maturzyści oceniają próbny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym? Fot. Waldemar Wylegalski / Głos Wielkopolski
Próbna matura 2023 z matematyki już za nami. Jedni będą zdawali obowiązkową matematykę na maturze 2023 z duszą na ramieniu, inni wybierają ten przedmiot również na rozszerzeniu. Jak oceniają arkusze CKE uczniowie, którzy pisali test diagnostyczny z matematyki na poziomie rozszerzonym? Czy zadania były trudne? Co zaskoczyło maturzystów?

Spis treści

Próbna matura 2023 z matematyki. Poziom rozszerzony: arkusz CKE

Maksymalnie 50 punktów mogą zdobyć maturzyści z egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE z matematyki dla poziomu rozszerzonego zawiera wyłącznie zadania otwarte. Jak należało rozwiązać zadania?

Matematyka poziom rozszerzony na próbnej maturze w grudniu 2022. Same zadania otwarte! Sprawdź arkusz.

Matura próbna 2023 z matematyki na poziomie rozszerzonym za ...

Jak poszła próbna matura na poziomie rozszerzonym? Maturzyści komentują arkusze CKE

Wybór matematyki na poziomie rozszerzonym na maturze zwykle nie jest dziełem przypadku. O ile matematykę „podstawową” zdawać muszą wszyscy, o tyle rozszerzenie zdają ci, dla których matematyka jest świadomym wyborem. To najczęściej maturzyści, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami ścisłymi, a na studia wybierają się na uczelnie techniczne. Jak zatem miłośnicy matematyki oceniają próbną maturę 2023 z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym? Czy byli zadowoleni? A może zadania w arkuszach CKE ich zaskoczyły?

Jak się okazuje, część maturzystów spodziewała się, że zadania nie będą łatwe:

- Obliczyłam optymalizację metodą prób i błędów, 25 razy.
- Ogólnie nawet okej, jak na to, że zrobiłam dopiero 3 arkusze z rozszerzenia w życiu. Zadania nie były ciężkie, wydaje mi się, że dosyć typowe, jak na maturę z rozszerzenia. Wiem teraz, że trzeba dużo tych arkuszy przerobić, żeby dać radę.
- Chyba czeka mnie jeszcze długa praca przed majowym rozszerzeniem z matmy.

Większość zdających dzieliła się w mediach społecznościowych mało optymistycznymi komentarzami:

- Przy optymalizacji wyszedł mi error na kalkulatorze...
- Żaden wielomian mi się nie skleił, ujemna delta i prawdopodobieństwo 0,00. Matura 2023 zapowiada się świetnie.
- To ta matura była taka trudna, czy ja jestem do niczego z matmy?
- Moim zdaniem była trudna, nauczyciel miał pretensje, że oddaję arkusz pierwsza z klasy, a powinnam siedzieć i myśleć. A ja od półtorej godziny nic nie robiłam.
- Zrobiłam tylko 3 zadania z 12.
- Dramat. Zostało tylko usiąść i zapłakać nad tą rozszerzoną matematyką...

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura próbna z matematyki na poziomie rozszerzonym?

Matematyka na poziomie rozszerzonym - to kolejny egzamin z serii grudniowych testów diagnostycznych CKE.
Matematyka na poziomie rozszerzonym - to kolejny egzamin z serii grudniowych testów diagnostycznych CKE. Fot. Tomasz Holod / Polskapresse

Jakie są wymagania do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym?

 • Liczby rzeczywiste,
 • Wyrażenia algebraiczne,
 • Równania i nierówności,
 • Układy równań,
 • Funkcje,
 • Ciągi,
 • Trygonometria,
 • Planimetria,
 • Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • Stereometria,
 • Kombinatoryka,
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Ile trwa matura z matematyki 2023? Co można wnieść na salę egzaminacyjną?

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Na egzamin maturalny można zabrać ze sobą:

 • linijkę,
 • cyrkiel,
 • kalkulator prosty.

Ponadto szkoła powinna zapewnić kartę z wybranymi wzorami matematycznymi. Należy pamiętać, aby rysunki wykonywać długopisem. W karcie odpowiedzi na egzaminie nie używamy ołówka.

Kto zdaje maturę w 2023 roku?

Maturę w nowej formule 2023 zdawać będą przede wszystkim osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. To obecni uczniowie czwartych klas w liceach.

Nowa matura w formule 2023 obejmuje także:

 • absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).
FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dyskusja o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Problem pielęgniarek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji