Matura 2023: jakie rozszerzenia najchętniej wybierali maturzyści? Wiemy, ile osób przystąpi do egzaminu dojrzałości w tym roku

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Ile osób przystępuje do matury w 2023 roku? Na jakie rozszerzenia najczęściej decydowali się uczniowie?
Ile osób przystępuje do matury w 2023 roku? Na jakie rozszerzenia najczęściej decydowali się uczniowie? Tomasz Czachorowski/ Polska Press/ zrzut ekranu z komunikatu CKE
Matura w 2023 roku zostanie przeprowadzona w terminie od 4 do 23 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała już szczegółowe informacje na temat tego, ilu uczniów przystąpi w tym roku do egzaminów dojrzałości i jakie rozszerzenia najchętniej wybierali maturzyści. Te informacje mogą okazać się przydatne w kontekście zbliżającej się rekrutacji na studia.

Spis treści

Ilu uczniów przystąpi do matury 2023?

Egzamin maturalny coraz bliżej, trwają ostatnie powtórki i rozwiązywanie arkuszy z zeszłych lat. Tymczasem CKE opublikowało szczegóły dotyczące tegorocznych matur. Okazuje się, że do egzaminu zarówno w formule 2023, jak i w formule 2015 przystąpi około 272 400 zdających w tym:

 • ok. 158 400 osób zdających egzamin w formule 2023;
 • ok. 114 000 osób zdających egzamin w formule 2015.

Przypomnijmy, że zasadniczo do formuły 2023 przystępują uczniowie, którzy uczyli się w systemie (8+4 – osiem klas szkoły podstawowej i cztery klasy liceum), a do formuły 2015 uczniowie techników oraz szkół branżowych II stopnia, zdający maturę po gimnazjum.

Jak podaje CKE, w 2023 roku ogółem przeprowadzonych zostanie ok. 583 600 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 437 000 egzaminów w części pisemnej.

Najpopularniejsze rozszerzenia na tegorocznej maturze

W kontekście zbliżającej się rekrutacji na studia 2023/2024 ważne jest to, jakie rozszerzenia uczniowie najchętniej wybierali na maturze. Warto zaznaczyć, że choć maturzysta nie ma obowiązku zdać przedmiotu rozszerzonego na wymagane 30 proc. (tak jak jest to w przypadku matur podstawowych), to dla wielu osób wynik jest ważny w związku z chęcią dostania się na konkretny kierunek studiów.

Wybory maturzystów różnią się od siebie w zależności od formuły egzaminu. W przypadku nowej matury (formuła 2023) uczniowie najchętniej wybierali następujące rozszerzenia:

 • język angielski – 121 327 osób (tj. 76,6% absolwentów LO 2023 r.);
 • matematyka PR – 49 275 osób (tj. 31,3% absolwentów LO 2023 r.);
 • język polski PR – 42 920 osób (tj. 27,1% absolwentów LO 2023 r.);
 • biologia PR – 37 753 osoby (tj. 23,8% absolwentów LO 2023 r.);
 • geografia PR – 33 707 osób (tj. 21,3% absolwentów LO 2023 r.);
 • chemia PR – 21 635 osób (tj. 13,7% absolwentów LO 2023 r.);
 • historia PR – 13 568 osób (tj. 8,6% absolwentów LO 2023 r.);
 • fizyka PR – 12 053 osoby (tj. 7,6% absolwentów LO 2023 r.);
 • wiedza o społeczeństwie PR – 11 862 osoby (tj. 7,5% absolwentów LO 2023 r.);
 • język angielski (poziom dwujęzyczny) – 5 372 osoby (tj. 3,4% absolwentów LO 2023 r.).
Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

W przypadku matury w formule 2015 podium najczęściej wybieranych rozszerzeń wygląda nieco inaczej. Zobaczcie sami:

 • język angielski PR – 74 408 osób (tj. 65,3% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • geografia PR – 29 817 osób (tj. 26,2% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • matematyka PR – 27 647 osób (tj. 24,3% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • język polski PR – 13 383 osoby (tj. 11,7% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • biologia PR – 9 022 osoby (tj. 7,9% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • fizyka PR – 6 189 osób (tj. 5,4% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • informatyka PR – 5 270 osób (tj. 4,6% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • historia PR – 4 456 osób (tj. 3,9% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • wiedza o społeczeństwie PR – 4 144 osoby (tj. 3,6% absolwentów technikum/BSII 2023 r.);
 • chemia PR – 2 485 osób (tj. 2,2% absolwentów technikum/BSII 2023 r.).

Arkusze CKE i odpowiedzi na maturę 2023. Kiedy się ukażą?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała również, że we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 624 różnego rodzaju arkuszy oraz 127 różnego rodzaju płyt (m.in. do egzaminów z języków, informatyki czy historii muzyki).

Arkusze będą pojawiać się na stronie CKE zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Przypominamy też, że CKE nie zamieszcza proponowanym odpowiedzi. Przykładowe rozwiązania zadań będzie można jednak sprawdzić w naszym serwisie: Matury 2023 – arkusze CKE i odpowiedzi.

Kiedy poznamy wyniki?

Ostateczne wyniki matur uczniowie poznają 7 lipca 2023 roku. Pojawią się one na indywidualnych kontach uczniów. W tym dniu ogłoszone zostaną także ogólnopolskie wyniki egzaminów maturalnych. Uczniowie, którym nie powiedzie się na egzaminie, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej (22 sierpnia, godz. 9.00).

Szczegółowe informacje i pomoce do matury 2023 znajdują się w komunikacie CKE.

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji