Matura próbna 2023 z języka angielskiego: poziom rozszerzony. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. Do napisania była rozprawka i artykuł

Barbara Wesoła
Do próbnej matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 16.12.2022 podeszli ci maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać angielski jako dodatkowy przedmiot. Zobacz arkusz i odpowiedzi w naszej galerii.
Do próbnej matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 16.12.2022 podeszli ci maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać angielski jako dodatkowy przedmiot. Zobacz arkusz i odpowiedzi w naszej galerii. Red. Polska Press
Matura próbna z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zakończona. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby, jak najwierniej przedstawić maturzystom realia matury 2023 w maju. Podeszli do niej ci licealiści, którzy zdecydowali się zdawać język angielski jako przedmiot dodatkowy. Na pracę mieli 150 minut. Odłożyli pióra o godzinie 11.30. Już dzielą się wrażeniami po egzaminie. A my mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Sprawdź, jak poszło maturzystom na próbnej maturze z języka angielskiego 16.12.2022.

Spis treści

Próbna matura 2022/2023 z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Arkusz i odpowiedzi

W tym materiale 16 grudnia 2022 po godzinie 9:00 opublikowaliśmy arkusz próbnej matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz odpowiedzi do zadań.

Odpowiedzi opracował dla nas dr Arkadiusz Pietluch, ekspert Tutore Poland oraz adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czy egzamin był trudny? Struktura egzaminu i komentarz eksperta

Arkusz maturalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym zawierał zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez CKE. Arkusz matury próbnej w grudniu 2023 to w sumie 10 zadań. Został podzielony na sekcje dotyczące:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstów pisanych,
 • znajomości środków językowych,
 • wypowiedzi pisemnej.

Ostatnie zadanie dotyczyło wypowiedzi pisemnej. Uczniowie otrzymali do wyboru dwa tematy (i tym samym dwie formy pisemne). Była to rozprawka oraz artykuł.

Poziom trudności próbnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym nie był żadnym zaskoczeniem i był porównywalny do egzaminów z lat poprzednich. Jak co roku, egzamin ten był sprawdzianem kompetencji uczniów w zakresie słuchania ze zrozumieniem, odbioru tekstu czytanego, znajomości gramatyki i struktur leksykalnych. W części pisemnej mieliśmy powtórkę sprzed dwóch lat – uczniowie zostali poproszeni o napisanie artykułu lub rozprawki. W moim odbiorze zarówno tematyka zadań, jak i sposób, w który zostały one skonstruowane, były przyjazne dla ucznia. Patrząc na zakres środków leksykalno-gramatycznych, dzisiejszy egzamin był świetną okazją do sprawdzenia się przed właściwym egzaminem dojrzałości – podsumowuje próbną maturę z języka angielskiego dr Arkadiusz Pietluch.

Trwa głosowanie...

Próbna matura z języka angielskiego.: poziom rozszerzony. Jak Ci poszło na egzaminie?

Przypominamy, że zarówno matura rozszerzona z angielskiego w formule 2023, jak i matura rozszerzona z angielskiego w formule 2015 (dla uczniów techników i zdających egzamin po latach) odbędzie się 9 maja 2023 o godz. 9.00.

Próbna matura z języka angielskiego. Terminy

Matura próbna z języka angielskiego została zaplanowana w grudniu w dwóch terminach:

Jak się przygotować do matury z języka angielskiego w formule 2023? Oto wymagania

Na egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym należy opanować umiejętności z poziomu podstawowego oraz te wymienione w wymaganiach egzaminacyjnych, odpowiadające poziomowi B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Ogólne wymagania dotyczą:

 • znajomości środków językowych,
 • rozumienia wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi,
 • reagowania na wypowiedzi,
 • przetwarzania wypowiedzi.

Szczegółowe wymagania dla poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz maturzystów kończących klasy dwujęzyczne są opublikowane w materiałach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Egzamin maturalny 2023. Informator i aneks – język angielski

Zobacz, jak wyglądał arkusz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na maturze w maju 2022:

Matura 2022 >>> arkusz CKE i odpowiedzi do matury. Sprawdź >>>

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z...

Wypowiedź pisemna na maturze próbnej z języka angielskiego — poziom rozszerzony

Zadanie z utworzenia wypowiedzi pisemnej będzie musiało obejmować od 200 do 250 wyrazów. Nie będzie to jak w przypadku matury na poziomie podstawowym e-mail czy wpis na bloga, ale tekst argumentacyjny z elementami np. opisu, relacjonowania,
sprawozdania, recenzji lub pogłębionej argumentacji. Należy nauczyć się pisać:

 • list formalny,
 • rozprawkę,
 • artykuł publicystyczny.

Za zadanie z wypowiedzi pisemnej na maturze rozszerzonej można uzyskać maksymalnie 13 punktów, co stanowi 22 proc. całego wyniku możliwego do zdobycia na egzaminie.

Czy wyniki z matury próbnej są oceniane?

Matury próbne, według stanowiska CKE, nie powinny być oceniane. Nie ma jednak przepisu, który by to regulował. Decyzja pozostaje więc w rękach nauczycieli.

- Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) – czytamy w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 września 2022 r.

Ile trwała matura próbna z języka angielskiego 2023 i co można wnieść na egzamin?

Matura próbna z języka obcego na poziomie rozszerzonym trwała 150 minut. Na egzamin z języka angielskiego nie można było wnieść dodatkowych pomocy.

Kto będzie zdawał maturę w 2023 roku?

Do matury w nowej Formule 2023 przystępować będą przede wszystkim osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, następnie do 4-klasowego liceum i obecnie są uczniami czwartych klas w liceach.

Nowa matura w Formule 2023 obejmuje także:

 • absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Matura w formule 2023 – ważne terminy

Dla maturzystów, których obowiązuje matura w Formule 2023, ważne są terminy próbnych matur, harmonogram egzaminów majowych, ale także te daty, które dotyczą złożenia deklaracji dotyczącej wszystkich zdawanych na maturze przedmiotów. Ważne harmonogramy dla maturzystów to:

FAQ - Próbna matura 2023

Czy próbna matura jest obowiązkowa? Kto sprawdza prace na próbnej maturze? Odpowiadamy na pytania o próbną maturę 2023

Ile trwa próbna matura?

Wszystko zależy od egzaminu, jaki zdajecie:

 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom podstawowy) - 240 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom podstawowy) - 180 minut
 • pisemny egz. z języka obcego - 120 minut
 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom rozszerzony) - 210 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom rozszerzony) - 180 minut
 • pisemny egz. z biologii - 180 minut
 • pisemny egz. z chemii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii - 180 minut
 • pisemny egz. z fizyki - 180 minut
 • pisemny egz. z geografii - 180 minut
 • pisemny egz. z filozofii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii sztuki - 180 minut
 • pisemny egz. z historii muzyki - 180 minut
 • pisemny egz. z WOS - 180 minut
 • pisemny egz. z informatyki - 210 minut

Kiedy są próbne matury 2023?

Pierwsza tura próbnych matur odbyła się we wrześniu. Druga odsłona testów diagnostycznych zaplanowana jest w terminie 12-21 grudnia 2022 roku.

Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia,

Czy próbna matura jest ważna?

Próbna matura nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia oceny ucznia. Jej celem jest oswojenie uczniów z formułą egzaminów. To również sposób na sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia i wskazanie ewentualnych braków. Taka informacja zwrotna może pomóc w lepszym przygotowaniu się do matury 2023. Z tego względu warto przystąpić do próbnego egzaminu, choć nie jest on obowiązkowy.

Czy nauczyciel może postawić ocenę na podstawie próbnej matury?

Nie powinien - a przynajmniej CKE nie rekomenduje stawiania ocen na podstawie tego sprawdzianu. Próbne matury to tylko wskazówka dla ucznia, która ma pomóc określić jego przygotowanie do właściwego egzaminu. Wyniki próbnej matury mogą być też podpowiedzią dla nauczyciela, na co położyć nacisk podczas przedmaturalnych powtórek.

Kto sprawdza próbne matury?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji