Najchętniej wybierane zawody w technikum. Technik informatyk czy technik programista? Kwalifikacje oraz praca po tych kierunkach

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Uczennica przed komputerem // Technik informatyk i technik programista to bardzo chętnie wybierane klasy w technikach. Czego uczniowie się tam uczą i jakie zdobywają kwalifikacje?
Uczennica przed komputerem // Technik informatyk i technik programista to bardzo chętnie wybierane klasy w technikach. Czego uczniowie się tam uczą i jakie zdobywają kwalifikacje? Fot. Łukasz Kaczanowski/Polska Press
Technik informatyk oraz technik programista to obecnie najchętniej wybierane kierunki w szkołach technicznych. Trudno się temu dziwić. Branża IT potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów. Jednocześnie skończenie odpowiednich studiów nie jest najważniejszym aspektem w tym sektorze, liczą się raczej umiejętności. Czy warto iść na kierunek technik informatyk lub technik programista? Czego można się tam nauczyć? Jakie kwalifikacje będzie się posiadać? I wreszcie, jaką pracę można wykonywać? Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Spis treści

Kierunki technik informatyk oraz technik programista coraz popularniejsze

Trwa rekrutacja do szkół średnich. W technikach niezwykle często decydowano się na wybór kierunków technik informatyk oraz technik programista. Na przykład w Poznaniu wśród najpopularniejszych oddziałów znalazł się technik programista w Technikum Komunikacji, zaś w trzeciej najlepszej szkole technicznej (zgodnie z rankingiem Perspektywy 2022) – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie – było aż 890 chętnych na kierunek technik informatyk oraz 807 na kierunek technik programista. Z kolei we Wrocławiu liczba kandydatów na jedno miejsce w Technikum nr 10 w ENZ do klasy o nazwie „technik programista” wynosiła 8,47!

Uczniowie, którzy chcą kształcić się zawodowo, bardzo często stawiają na branżę IT. Zazwyczaj za tym wyborem idzie także dobrze płatna praca, a pracodawcy najczęściej nie wymagają ukończenia studiów informatycznych, tylko twardy umiejętności (m.in. znajomości języków programowania).

Technik informatyk. Kwalifikacje i przedmioty. Czy warto wybrać ten kierunek?

Technik informatyk to tytuł, jaki mogą uzyskać uczniowie, którzy finalnie zdecydują się na zdawanie egzaminu zawodowego. Osoby, które uczęszczają do klasy o nazwie „technik informatyk”, są szkolone w zakresie m.in. tworzenia baz danych czy programowania aplikacji internetowych. Poniżej podajmy szczegółowe kwalifikacje (w formule 2019).

Uczeń powinien być przygotowany w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

W klasach, gdzie kształci się przyszłych techników informatyków, zdobywa się także dodatkowe umiejętności. Są to:

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:

 • konfigurowania zapór systemowych;
 • konfigurowania funkcji serwerów pośredniczących;
 • zabezpieczania komunikacji między zdalnymi sieciami;
 • przeciwdziałania cyberprzemocy.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo systemów komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:

 • stosowania zabezpieczenia systemów komputerowych i oprogramowania;
 • wykonywania kopii na nośnikach przenośnych i zabezpieczania kopii tymczasowych.

Budowa i konfiguracja sieci komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności budowa i konfiguracja sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:

 • montowania okablowania światłowodowego w sieci komputerowej;
 • zabezpieczania sieci komputerowej przed nieautoryzowanymi użytkownikami i atakami sieciowymi;
 • konfigurowania urządzeń internetu rzeczy.

Eksploatacja baz danych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności eksploatacja baz danych uczeń powinien być przygotowany do:

 • tworzenia, odtwarzania i aktualizacji baz danych z kopii baz danych;
 • posługiwania się hurtowniami danych.

Grafika 3D i wydruk 3D

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności grafika 3D i wydruk 3D uczeń powinien być przygotowany do:

 • stosowania programów do grafiki 3D;
 • stosowania skanerów 3D;
 • drukowania modelu 3D.

Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych uczeń powinien być przygotowany do:

 • programowania mikrokontrolerów;
 • tworzenia aplikacji za pomocą platformy programistycznej przeznaczonej dla mikrokontrolerów.

Programowanie w języku Python

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie w języku Python uczeń powinien być przygotowany do:

 • programowania aplikacji w języku Python;
 • modyfikowania kodu w języku Python;
 • programowania aplikacji Web w języku Python z wykorzystaniem wybranego frameworka.

Serwis urządzeń techniki komputerowej

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności serwis urządzeń techniki komputerowej uczeń powinien być przygotowany do:

 • diagnozowania uszkodzeń w urządzeniach techniki komputerowej;
 • wykonywania napraw komputerów osobistych, laptopów, tabletów, smartfonów lub telefonów komórkowych;
 • odzyskiwania danych z nośników.

Tworzenie i testowanie aplikacji

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności tworzenie i testowanie aplikacji uczeń powinien być przygotowany do:

 • wdrażania projektów programistycznych;
 • testowania aplikacji;
 • przygotowania dokumentacji z wykonanych testów aplikacji.

Jakich przedmiotów uczy się na kierunku technik informatyk? Kształcenie w części teoretycznej i praktycznej obejmuje zazwyczaj m.in. następujące przedmioty: systemy operacyjne, sieci komputerowe, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi oraz projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych. Kod zawodowy technika informatyka to: 351203.

Technik programista. Kwalifikacje i przedmioty. Czy warto wybrać ten zawód?

Czym różni się technik informatyk od technika programisty? Ten pierwszy ma szerszą wiedzę z zakresu informatyki, z kolei ten drugi zna się głównie na programowaniu, kodowaniu, projektowaniu baz danych i stron internetowych.

Kwalifikacje, jakie powinien posiadać technik programista podajemy poniżej.

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

W zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Ponadto wśród dodatkowych umiejętności znalazły się:

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:

 • konfigurowania zapór systemowych;
 • konfigurowania funkcji serwerów pośredniczących;
 • zabezpieczania komunikacji między zdalnymi sieciami;
 • przeciwdziałania cyberprzemocy.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo systemów komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:

 • stosowania zabezpieczenia systemów komputerowych i oprogramowania;
 • wykonywania kopii na nośnikach przenośnych i zabezpieczania kopii tymczasowych.

Budowa i konfiguracja sieci komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności budowa i konfiguracja sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:

 • montowania okablowania światłowodowego w sieci komputerowej;
 • zabezpieczania sieci komputerowej przed nieautoryzowanymi użytkownikami i atakami sieciowymi;
 • konfigurowania urządzeń internetu rzeczy.

Eksploatacja baz danych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności eksploatacja baz danych uczeń powinien być przygotowany do:

 • tworzenia, odtwarzania i aktualizacji baz danych z kopii baz danych;
 • posługiwania się hurtowniami danych.

Grafika 3D i wydruk 3D

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności grafika 3D i wydruk 3D uczeń powinien być przygotowany do:

 • stosowania programów do grafiki 3D;
 • stosowania skanerów 3D;
 • drukowania modelu 3D.

Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych uczeń powinien być przygotowany do:

 • programowania mikrokontrolerów;
 • tworzenia aplikacji za pomocą platformy programistycznej przeznaczonej dla mikrokontrolerów.

Programowanie w języku Python

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie w języku Python uczeń powinien być przygotowany do:

 • programowania aplikacji w języku Python;
 • modyfikowania kodu w języku Python;
 • programowania aplikacji Web w języku Python z wykorzystaniem wybranego frameworka.

Serwis urządzeń techniki komputerowej

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności serwis urządzeń techniki komputerowej uczeń powinien być przygotowany do:

 • diagnozowania uszkodzeń w urządzeniach techniki komputerowej;
 • wykonywania napraw komputerów osobistych, laptopów, tabletów, smartfonów lub telefonów komórkowych;
 • odzyskiwania danych z nośników.

Tworzenie i testowanie aplikacji

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności tworzenie i testowanie aplikacji uczeń powinien być przygotowany do:

 • wdrażania projektów programistycznych;
 • testowania aplikacji;
 • przygotowania dokumentacji z wykonanych testów aplikacji.

Jakich przedmiotów uczy się w klasie „technik programista”? Podzielone są one na praktyczne i teoretyczne. W zależności od szkoły mogą to być m.in.: podstawy informatyki, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe, podstawy inżynierii oprogramowania. Kod zawodowy technika programisty to: 351406.

Technik informatyk i technik programista. Zawody i zarobki

Osoby, które otrzymały kwalifikację technika informatyka lub technika programisty mogą szukać zatrudnienia w szeroko pojętej branży IT. Programista z odpowiednimi umiejętnościami (np. kodowania w językach Java, JavaScript czy Python) ma szansę zdobyć dobrze płatną pracę. Liczą się przede wszystkim dobre kompetencje.

Szerszy wybór ma technik informatyk, bo ma szansę zdecydować się na różne zawody w sektorze informatycznym. W zależności od upodobań można zostać programistą, ale też testerem oprogramowania, grafikiem, DevOpsem czy twórcą gier komputerowych. Zarobki w branży IT wahają się mniej więcej od 10 do 30 tys. miesięcznie w zależności od umiejętności i doświadczenia.

Narodowe Czytanie w Płocku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie