Opinie po maturze z geografii 2024. „Co to było?”, „Myślałam, że się popłaczę ze śmiechu”. Egzamin był trudny? Jest już arkusz

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Maturzyści przekazują już opinie na temat rozszerzenia z geografii. Jak poradzili sobie z zadaniami?
Maturzyści przekazują już opinie na temat rozszerzenia z geografii. Jak poradzili sobie z zadaniami? Tomasz Czachorowski/ Polska Press
Opinie o maturze z geografii 2024 pojawiają się w mediach społecznościowych. Jakie były zadania na maturze i jak wyglądał przebieg egzaminu na poziomie rozszerzonym? W tym roku matura z geografii okazała się jedną z chętniej wybieranych, a dokładnie trzecim najczęściej zdawanym rozszerzonym egzaminem. „Wyszłam po bardzo krótkim czasie”, „Co to było?” - tak zdający komentują maturę z geografii. Egzamin oficjalnie zakończył się o godz. 12.00. Mamy już arkusz CKE. Odpowiedzi pojawiają się na bieżąco.

Spis treści

Egzamin maturalnych z geografii 2024: odpowiedzi i arkusz

Zadanie maturalne z geografii 2024 zaskoczyły niektórych uczniów. Czy udało im się dobrze je rozwiązać? W naszym serwisie opublikowaliśmy arkusz egzaminacyjny, dzięki czemu uczniowie mogą sprawdzić, czy podali poprawne rozwiązania:

Arkusz matury z geografii opublikowaliśmy tutaj 17.05.24 po godz. 14.00. Odpowiedzi pojawiają się na bieżąco pod stronami arkusza.

Matura z geografii: odpowiedzi i arkusz CKE. Mamy już pierwsze rozwiązania matury, kolejne będziemy zamieszczać na bieżąco.

Matura 2024 z geografii rozszerzonej. Arkusz CKE i odpowiedzi

Jak uczniom poszedł egzamin? Opinie o maturze z geografii 2024

Egzamin maturalny z geografii 2024 to matura, do której przystąpiło ponad 64 tys. zdających. Więcej osób zdecydowało się jedynie na pisanie egzaminów w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego i matematyki. Jeżeli chodzi o przebieg matury, to uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań z geografii, część z nich opuszczała sale wcześniej.

Matura rozszerzona z geografii 2024 dla większości uczniów okazała się sporym wyzwaniem. Zdający przekazują, że zadania nie należały do najłatwiejszych:

 • geografia była tak powalona że wyszłam po bardzo krótkim czasie;
 • co to bylo XDDD;
 • moze 20% bedzie.
 • godzine tam nie siedzialem.
 • napisałam na końcu ładne przeprosiny dla egzaminatora który będzie czytał moje bzdury.

Znalazły się też pojedyncze osoby, które uważały, że egzamin nie był wcale tak trudny:

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z geografii?

Typy zadań, które pojawiły się na maturze z geografii to oczywiście zadania obliczeniowe, oparte na analizie map czy diagramów.

Termin egzaminu z geografii

Matura z geografii odbyła się 17 maja, jednak zostały przewidziane jeszcze dwa terminy:

 • 24 maja 2024 godz. 10.35 - matura rozszerzona z geografii 2024 w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;
 • 12 czerwca godz. 9.00 - geografia matura 2024 w terminie dodatkowym dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym.

Arkusze maturalne z geografii. Jakie zadania na maturze?

Arkusze maturalne z geografii 2024 zostały opublikowane na stronie CKE, znajdziecie tam zarówno arkusz formuły 2023, jak i formuły 2015.

Zobacz, jak wyglądały arkusze w minionych latach:

Jak wyglądała matura z geografii w 2023? Mamy zadania.

Matura geografia 2023, poziom rozszerzony – arkusz CKE i odp...

ODPOWIEDZI do egzaminu maturalnego z geografii - kliknij i sprawdź!Odpowiedzi będą zamieszczane na bieżąco od godz. 14.

Matura 2022: geografia rozszerzona za nami! Oto arkusz CKE i...

Zadania z geografii. Co było w arkuszu?

Jakie były zadania na maturze z geografii? Przypomnijmy, że w arkuszach maturalnych z geografii 2024 znalazły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte m.in. zadania wielokrotnego wyboru, zadania prawda-fałsz, krótkie odpowiedzi i zadania z luką.

Były tam zadania obliczeniowe, oparte na diagramach czy rysunkach. Sprawdźcie na stronie CKE, co pojawiło się na maturze z geografii w tym roku.

Zasady oceniania zadań i wyniki matury z geografii 2024

W przypadku matury rozszerzonej z geografii 2024 zasady oceniania zadań zostały ujęte w Informatorze maturalnym z geografii i w Aneksie do Informatora 2023 i 2024. Jeżeli chodzi o zadania zamknięte, jak czytamy w dokumencie CKE, otrzymać można 1 punkt za poprawną odpowiedź lub 0 punktów za odpowiedź niepoprawną lub niepełną. W przypadku zadań nieco rozszerzonych przysługują 2 punkty za odpowiedź w pełni poprawną 1 punkt za odpowiedź częściowo poprawną i 0 punktów za odpowiedź błędną.

– Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 1, 2 lub 3 punkty. Zasady oceniania będą opracowywane do każdego zadania odrębnie. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania – czytamy w Informatorze.

Terminarz egzaminów. Informacje na temat matury

Większość egzaminów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym za nami. Matura w 2024 to jeszcze egzaminy m.in. z języka polskiego, historii czy fizyki. Sprawdź harmonogram egzaminów na kolejne dni (PP - oznacza poziom podstawowy, a PR - poziom rozszerzony, a PD - poziom dwujęzyczny).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (PP).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (PR),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (PR).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (PR),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (PR; PD).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (PR),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (PR).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (PR),
 • godz. 14.00 – język włoski (PR; PD).

Matura 2024 trwa

Chociaż sporo egzaminów już za nami, to nie wszyscy mają maturę 2024 za sobą. Przypominamy, że oprócz egzaminów pisemnych, są jeszcze ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Terminy tych egzaminów są indywidualnie ustalane w szkołach. W najbliższym czasie. Będą one się odbywać jeszcze w przyszłym tygodniu od 20 do 25 maja.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji