Politechnika Lubelska - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Lubelska - oferty pracy
Politechnika Lubelska - oferty pracy gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Lubelska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Lubelska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy dra lub dra hab. w dyscyplinie nauk fizycznych lub pokrewnych
 • dobra znajomość języka angielskiego udokumentowana publikacjami naukowymi oraz biegła znajomość języka polskiego (jeśli nie jest to język ojczysty)
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych i zadań dydaktycznych
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w kluczowych bazach naukowych
 • znajomość zagadnień z zakresu budowy i praktycznego wykorzystania sieci neuronowych do rozwiązywania problemów badawczych
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Inteligencji Obliczeniowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe drugiego stopnia na kierunku Informatyka lub innym pokrewnym
 • ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej 4,0
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz biegła znajomość języka polskiego (jeśli nie jest to język ojczysty)
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych i zadań dydaktycznych
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektroenergetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie PL.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów); możliwy również inny kierunek studiów w przypadku udokumentowanych zainteresowań problemami energetyki
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Microsoft Office
 • zainteresowania naukowe (np. w kołach naukowych, ewentualnie dorobek publikacyjny); zainteresowania w zakresie pracy dydaktycznej oraz wstępne sformułowanie zainteresowań badawczych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektrotechniki i Technologii Nadprzewodnikowych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie elektrotechniki
 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów elektrotechnicznych
 • dorobek naukowy w zakresie elektrotechniki
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
 • dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe drugiego stopnia na kierunku z obszaru kognitywistki, psychologii, zarządzania, ekonomii, informatyki bądź z obszarów pokrewnych lub z obszarów technicznych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2 lub wyższy)
 • gotowość do podjęcia pracy w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku bądź specjalizacji związanej z matematyką, statystyką
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie NZiJ
 • zainteresowanie tematyką pomiarów, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, badań nad jakością procesów
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej oraz dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy tj. Politechnice Lubelskiej

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku bądź specjalizacji związanej z matematyką, statystyką
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • zainteresowanie tematyką pomiarów, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, badań nad jakością procesów
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej oraz dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy tj. Politechnice Lubelskiej
 • osiągnięcia naukowe, publikacje lub inne osiągnięcia zawodowe związane z pomiarami
 • matematyką, wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w naukach technicznych lub naukach o zarządzaniu i jakości
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności przedmiotów z obszaru matematyki/ statystyki/ wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk o zarządzaniu, informatyki lub pokrewnych
 • ukończenie studiów z wynikiem bardzo dobrym
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzona certyfikatem
 • wiedza i umiejętności w obszarze zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem
 • pełna dyspozycyjność

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe drugiego stopnia na kierunku z obszaru nauk społecznych
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej
 • gotowość do pracy naukowej i dydaktycznej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy – Politechnice Lubelskiej

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe z nauk ekonomicznych, pożądana specjalizacja z rachunkowości i finansów
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego
 • co najmniej jedna publikacja w recenzowanym czasopiśmie lub monografii naukowej z obszaru finansów

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauki o zarzadzaniu i jakości, ekonomii, socjologii lub psychologii
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką zarządzania, szczególnie w obszarach gospodarki cyfrowej, diagnozowania przedsiębiorstw, metod zarządzania, procesów społecznych w zarządzaniu
 • predyspozycje i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, również z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2
 • komunikatywność oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy – Politechnice Lubelskiej
 • dorobek naukowy, publikacje z ostatnich pięciu lat z obszaru nauk o zarządzaniu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości, ekonomii, socjologii lub psychologii
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką zarządzania, szczególnie w obszarach gospodarki cyfrowej, diagnozowania przedsiębiorstw, metod zarządzania, procesów społecznych w zarządzaniu
 • predyspozycje i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, również z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2
 • komunikatywność oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy – Politechnice Lubelskiej
 • dorobek naukowy, publikacje z ostatnich pięciu lat z obszaru nauk o zarządzaniu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej ogłasza konkurs otwarty na: TRZY STANOWISKA ASYSTENTA w Katedrze Informatyki Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • ukończony I stopień studiów na kierunku informatyka
 • ukończony II stopień studiów na kierunku informatyka lub matematyka
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • średnia ze studiów zarówno na I jak i II stopniu nie mniejsza niż 4,0
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej
 • posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu wytwarzania oprogramowania na platformę Salesforce, chmur komputerowych oraz sztucznej inteligencji
 • umiejętność programowania obiektowego w co najmniej jednym języku programowania
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych
 • umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych
 • praktyczna znajomość baz danych
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-05

konkurs otwarty na TRZY STANOWISKA ASYSTENTA w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Elektroniki i Technik Informacyjnych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • posiadany co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub Informatyka techniczna i telekomunikacja albo pokrewnych
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • znajomość zagadnień z zakresu techniki mikroprocesorowej, sieci komputerowych lub programowania
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców) oraz dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Inteligencji Obliczeniowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy dr lub dr hab.
 • dobra znajomość języka angielskiego udokumentowana publikacjami naukowymi oraz biegła znajomość języka polskiego (jeśli nie jest to język ojczysty)
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych i zadań dydaktycznych
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie informatyki
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Inteligencji Obliczeniowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe drugiego stopnia na kierunku Informatyka lub innym pokrewnym
 • ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej 4,5
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz biegła znajomość języka polskiego (jeśli nie jest to język ojczysty)
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych i zadań dydaktycznych
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • dodatkowymi atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Matematyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-28

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka, informatyka lub pokrewnym, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów)
 • doświadczenie w zakresie analizy danych
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyzacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku robotyzacja procesów wytwórczych, mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów)
 • znajomość programów CAD, RobotStudio, Matlab, VisualComponent
 • znajomość układów sterowania procesami
 • znajomość zagadnień z zakresu automatyzacji, robotyki, hydrauliki oraz pneumatyki
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • zdolność do współpracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Katedra Architektury Współczesnej, Wydział Budownictwa i Architektury
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-26

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku architektura, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów)
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • doświadczenie projektowe
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń będą dodatkowym atutem

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Lubelska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Politechnika Lubelska
 • Wydział: Katedra Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-16

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie zastosowań matematyki lub statystyki matematycznej
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej
 • dobra znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji