Politechnika Poznańska - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Poznańska - aktualne oferty pracy
Politechnika Poznańska - aktualne oferty pracy gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Poznańska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Poznańska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Transportu

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • dobra znajomość zagadnień z obszaru oceny cyklu życia (LCA) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym potwierdzona uczestnictwem w projektach badawczych lub publikacjami, znajomość oprogramowania z zakresu LCA (np. SimaPro), znajomość zagadnień z zakresu projektowania uniwersalnego, komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Budownictwa (nr 3)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo, doświadczenie badawcze i dydaktyczne w dziedzinie budownictwa w zakresie konstrukcji budowlanych, znajomość programów komputerowych do analiz wytrzymałościowych i sporządzania rysunków technicznych Abaqus, MatLab, AutoCAD, oraz języków programowania python, fortran, itp. aktywność naukowa - publikacje naukowe, doświadczenie w modelowaniu, obliczaniu i badaniach laboratoryjnych elementów betonowych wzmocnionych stopami z pamięcią kształtu.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Budownictwa (nr 2)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu inżynierii chemicznej, znajomość programów MS Office (Teams, Excel, Word, Outlook, PowerPoint), aktywność naukowa - publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, mile widziana praktyka dydaktyczna, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Budownictwa (Politechnika Poznańska)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo lub pokrewnym, znajomość oprogramowania z zakresu wspomagania obliczeń menedżerskich (np. Excel, VBA), kosztorysowania i planowania (np. BIMestimate, MS Project) oraz algorytmizacji problemów inżynierskich (np. Matlab, Scilab), doświadczenie zawodowe w dziedzinie budownictwa w zakresie zarządzania procesami budowlanymi, znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku - sugerowany poziom C1, dane kontaktowe dwóch osób mogących udzielić referencji.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Analizy Konstrukcji (politechnika Poznańska), 2 etaty

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: stopień doktora, dorobek zawierający: wartościowy dorobek naukowy, zdefiniowany obszar pracy naukowej, czynny udział w działalności naukowej (konferencje, sympozja itp.), doświadczenie w pracy dydaktycznej, krajowe lub zagraniczne staże naukowe lub przemysłowe, dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym, ukończony kurs pedagogiczny, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, istotne publikacje naukowe z mechaniki konstrukcji i materiałów oraz zdefiniowany obszar pracy naukowej w tej tematyce, udział w grantach badawczych, znajomość oprogramowania z zakresu grafiki inżynierskiej (np. Autocad), analizy konstrukcji (np. Soldis, Robot, Abaqus) oraz algorytmizacji problemów inżynierskich (np. SciLab, Matlab, Mathematica).

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Technologii Chemicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA na rok na zastępstwo w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina – nauki chemiczne. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668 z poźn. zm.) oraz posiadają predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze nauk chemicznych. Zatrudnienie przewiduje się w Zakładzie Technologii Chemicznej od 1 października 2024 r. na okres 1 roku, na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, chemii lub technologii chemicznej (ew. co najmniej zaawansowany stan rozprawy doktorskiej z zakończeniem procedury do końca roku 2024);
 • posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie technologii chemicznej organicznej, biomateriałów, biosensorów, materiałów hybrydowych i kompozytowych;
 • posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące przeprowadzania badań nad nowymi materiałami
 • posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące przeprowadzania badań elektrochemicznych i określania parametrów pracy biosensorów i sensorów elektrochemicznych;
 • posiadać umiejętność przeprowadzania testów elektrochemicznych przy użyciu oprogramowania Nova, PSTrace, PStouch;
 • podstawowa znajomość obsługi drukarki 3D w technologii w technologii FFF, i dedykowanych programów typu CAD;
 • posiadać udokumentowany artykułami naukowymi o oddziaływaniu międzynarodowym oraz komunikatami konferencyjnymi dorobek naukowy;
 • posiadać znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację naukową oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie technologii chemicznej, technologii organicznej, materiałów hybrydowych, nanomateriałów, biosensorów i sensorów.

Obowiązki:

 • prowadzania badań naukowych w tematyce realizowanej w Zakładzie Technologii Chemicznej;
 • prowadzenia syntez nieorganicznych i organicznych materiałów elektroaktywnych z zakresu click chemistry, prowadzenie procesów immobilizacji biocząsteczek;
 • obsługi: (i) spektrofotometru UV-Vis, (ii) spektrometru FT-IR, (iii) analizatora wielkości cząstek i potencjału dzeta, (iv) potencjostatu / galwanostatu;
 • interpretacji analiz fizykochemicznych: (i) skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), (ii) transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM), (iii) spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), (iv) potencjał elektrokinetyczny (dzeta), (v) dynamiczne rozpraszanie światła, (vi) spektroskopia UV-Vis, (vii) metoda Bradford;
 • samodzielnego przeprowadzania zaawansowanych testów elektrochemicznych z zakresu woltamperometrii cyklicznej, chronoamperometrii, różnicowej woltamperometrii impulsowej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej dot. określania charakterystyki nowych systemów biosensorowych i sensorowych;
 • konstrukcji układów trójelektrodowych, wykorzystując typ elektrod: (i) GC, (ii) CPE, (iii) SPE, (iv) 3D PE;
 • samodzielnej interpretacji wyników elektrochemicznych;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych, nawiązywanie współpracy i realizacji badań we współpracy z innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Lądowej (Politechnika Poznańska)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo w specjalności mostowej (preferowana) lub: konstrukcyjnej, drogowej, kolejowej, zainteresowanie rozwojem naukowym, w tym realizacją rozprawy doktorskiej, w zakresie budownictwa mostowego, doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa mostowego (nieobligatoryjne), znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji