Politechnika Śląska w Gliwicach - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Śląska w Gliwicach
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Śląska w Gliwicach gettyimages.com/ijeab
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Śląska w Gliwicach. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Śląska w Gliwicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w naukach inżynieryjno-technicznych, preferowany kierunek studiów: transport,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i prowadzenie zajęć dydaktycznych, co najmniej na poziomie B2,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dotyczy kandydatów, dla którym język polski nie jest językiem ojczystym),

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych przemysłowych lub samorządowych,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • merytoryczny udział w projekcie finansowanym ze środków innych niż subwencja,
 • znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz przygotowywanie publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych i projektów badawczych w tym języku,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz przygotowywanie publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych i projektów badawczych w tym języku,

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Elektryczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie naukowej: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne,
 • udokumentowany udział w tematycznych konferencjach i sympozjach,
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz tworzenia publikacji dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym tworzenie publikacji naukowych, przygotowywanie dokumentacji technicznych, tworzenie publikacji dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • udział w tematycznych konferencjach oraz sympozjach
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy kandydatów, dla których język polski nie jest językiem ojczystym),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Zabrze
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa hiszpańskiego,
 • predyspozycje do pracy w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,
 • udział w tematycznych konferencjach lub sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk humanistycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zabrze
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa angielskiego,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • merytoryczny udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków innych niż subwencja,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • dwumiesięczny staż zagraniczny lub sześciomiesięczny staż krajowy w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk humanistycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • merytoryczny udział w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł innych niż subwencja,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, szczególnie (w okresie ostatnich 4 lat) w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych bądź danych genomowych; dodatkowym atutem będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie o punktacji 200 pkt. MEiN (jako pierwszy autor),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych z algorytmiką, programowaniem lub inżynierią oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-12

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, mile widziana jest specjalność w zakresie Analizy Danych (w tym tzw. Big Data),
 • doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, potwierdzone współautorstwem/autorstwem co najmniej 2 publikacji (związanych z tą dyscypliną nauki) (mile widziane publikacje w czasopismach naukowych o niezerowym IF oraz punktacji MEiN wynoszącej co najmniej 100 pkt),
 • znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Oczekiwania:

 • tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalność geodezja górnicza,
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • uczestnictwo w opracowaniu programu przedmiotu obejmującego zakres zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii,
 • biegła znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na realizację zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka obcego nowożytnego w stopniu pozwalającym na realizację zajęć dydaktycznych,
 • posiadana wiedza z zakresu geodezji ogólnej, geodezji inżynieryjnej, kartografii, Systemów Informacji Przestrzennej, w tym podstaw baz danych i programowania w geodezji, redakcji map i modelowania danych przestrzennych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Silesian University of Technology
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • wydanie w ostatnich 5 latach co najmniej 5 publikacji w czasopismach Top 1 (w zamian za każdą brakującą publikację TOP 1, kandydat może przedstawić co najmniej dwie publikacje Top 10),
 • kierowanie w ostatnich 5 latach: projektem w programie Horyzont lub co najmniej dwoma projektami NCN/FNP/NCBR bądź innymi projektami w prestiżowych konkursach, w szczególności w programach międzynarodowych; lub udział w ostatnich 5 latach: w charakterze wykonawcy w co najmniej dwóch projektach Horyzont lub, w charakterze wykonawcy w co najmniej czterech projektach w prestiżowych konkursach, w szczególności w programach międzynarodowych,
 • pełnienie w ostatnich 5 latach funkcji członka komitetu naukowego co najmniej 3 międzynarodowych konferencji,
 • członkostwo w uznanym stowarzyszeniu, międzynarodowej organizacji naukowej lub akademii.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Silesian University of Technology
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • wydanie w ostatnich 5 latach co najmniej 5 publikacji w czasopismach Top 10,
 • udział w ostatnich 5 latach w realizacji co najmniej jednego projektu NCN/FNP/NCBR/Horyzont lub innych projektów w prestiżowych konkursach, w szczególności w programach międzynarodowych i kierowanie co najmniej jednym z nich, lub udział w charakterze wykonawcy w realizacji co najmniej dwóch projektów, o których mowa wyżej,
 • członkostwo w uznanym stowarzyszeniu, międzynarodowej organizacji naukowej lub akademii.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-05

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja,
 • doświadczenie naukowe w zakresie Informatyki Technicznej i Telekomunikacji potwierdzone co najmniej kilkoma publikacjami naukowymi (w tym mile widziane publikacje punktowane co najmniej 100 pkt. MNiSW – będą dodatkowym atutem),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Oczekiwania:

 • tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,
 • potwierdzona znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów, dla których j. polski nie jest językiem ojczystym),
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca śledzenie specjalistycznej literatury oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Oczekiwania:

 • tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej, specjalność związana z sieciami komputerowymi,
 • uczestnictwo w opracowaniu programu przedmiotu,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Asystent

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Oczekiwania:

 • tytuł magistra lub magistra inżyniera w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub informatyka techniczna i telekomunikacja; preferowany kierunek: elektronika i telekomunikacja,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki, a także związany z realizacją projektów lub prac naukowo-badawczych,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, szczególnie autorstwo lub współautorstwo co najmniej kilku publikacji w renomowanych czasopismach naukowych notowanych w bazie Scopus. W przypadku osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata przed ogłoszeniem niniejszego konkursu, mile widziane co najmniej 2 publikacje, o których mowa wyżej,
 • merytoryczny udział w projekcie finansowanym z innych źródeł niż subwencja,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość podjęcia się samodzielnego kształcenia z zakresu języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Śląska w Gliwicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gliwice
 • Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki, a także związany z realizacją projektów lub prac naukowo-badawczych,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, szczególnie autorstwo lub współautorstwo co najmniej kilku publikacji w renomowanych czasopismach naukowych notowanych w bazie Scopus. W przypadku osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata przed ogłoszeniem niniejszego konkursu, mile widziane co najmniej 2 publikacje, o których mowa wyżej,
 • merytoryczny udział w projekcie finansowanym ze źródeł innych niż subwencja,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość podjęcia się samodzielnego kształcenia z zakresu języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji