Politechnka Krakowska - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Politechnka Krakowska
Oferty pracy - Politechnka Krakowska gettyimages.com/Yumi mini
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnka Krakowska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnka Krakowska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnka Krakowska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnka Krakowska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • doświadczenie w badaniach w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej
 • posiadanie potwierdzonego publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych dorobku naukowego i prowadzenie badań w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji lub dziedzin pokrewnych
 • predyspozycje do pracy w zespole badawczym i do pracy ze studentami (prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych)
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z cyberbezpieczeństwa i tematów pokrewnych
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu
 • starania o granty

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnka Krakowska: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnka Krakowska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych,
 • doświadczenie w tematyce związanej z informatyką i programowaniem,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnka Krakowska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnka Krakowska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji – 2 stanowiska

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub profesora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej
 • posiadanie potwierdzonego publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych dorobku naukowego i prowadzenie badań w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji lub dziedzin pokrewnych
 • predyspozycje do organizacji i wyznaczania kierunku prac zespołu badawczego i do pracy ze studentami (prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Obowiązki:

 • aktywne uczestnictwo i organizacja prac naukowych jednostki
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu,
 • starania o granty

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnka Krakowska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnka Krakowska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji – 4 stanowiska

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej
 • posiadanie potwierdzonego publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych dorobku naukowego i prowadzenie badań w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji lub dziedzin pokrewnych
 • predyspozycje do pracy w zespole badawczym i do pracy ze studentami (prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu
 • starania o granty

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnka Krakowska: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnka Krakowska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 5 stanowisk

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych,
 • doświadczenie w tematyce związanej z informatyką i programowaniem,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnka Krakowska: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Politechnka Krakowska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych
 • doświadczenie w tematyce związanej z elektroniką, programowaniem w językach C++ i Python
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Zdobywca Oscara miał 71 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji