Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Politechnika Poznańska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Politechnika Poznańska
Oferty pracy - Politechnika Poznańska gettyimages.com/Tero Vesalainen
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Poznańska. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Poznańska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie naukowej matematyka (50%), w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna (50%) w Instytucie Matematyki. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora.
 • Dorobek zawierający: a) wartościowy dorobek naukowy, zdefiniowany obszar pracy naukowej; b) czynny udział w działalności naukowej (konferencje, sympozja itp.); c) doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauczania przedmiotów matematycznych (również w j. angielskim), w szczególności matematyka dyskretna, analiza matematyczna, algebra liniowa; d) krajowe lub zagraniczne staże naukowe; e) dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.
 • Ukończony kurs pedagogiczny.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Dobre wyniki ankiet studenckich.
 • Gotowość prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie matematyka i inżynieria mechaniczna.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie matematyka i inżynieria mechaniczna.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie naukowej: matematyka w Instytucie Matematyki. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora.
 • Dorobek publikacyjny, dydaktyczny i organizacyjny: a) autorstwo lub współautorstwo skryptu, podręcznika; b) osiągnięcia związane z wdrożeniem nowoczesnych form i metod kształcenia; c) opracowanie nowych programów przedmiotów; d) pozytywne opinie studentów w procesie ankietyzacji zajęć.
 • Ukończony kurs pedagogiczny.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów matematycznych (również w j. angielskim), w szczególności statystyki, probabilistyki, analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości.
 • Dodatkowym atutem będzie udokumentowana działalność naukowa w zakresie logiki i teorii mnogości.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie naukowej: matematyka w Instytucie Matematyki. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu matematyki. Doświadczenie dydaktyczne (również za granicą) w zakresie nauczania przedmiotów matematycznych (w j. angielskim), w szczególności analizy matematycznej, algebry, równań różniczkowych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Dobre wyniki ankiet studenckich.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej, w Zakładzie Automatyki i Optymalizacji. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych.
 • Biegła znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 2 etaty w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Instytucie Automatyki i Robotyki, w Zakładzie Sterowania i Robotyki. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Wstępne doświadczenie w zakresie podstaw teorii sterowania, metod sterowania optymalnego oraz robotyki mobilnej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Instytucie Automatyki i Robotyki, w Zakładzie Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Wstępne doświadczenie w zakresie przetwarzania sygnałów, uczenia maszynowego i systemów wizyjnych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1/2 etatu w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, w Zakładzie Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych. Wymagany zakres kompetencji obejmuje elektronikę analogową i cyfrową, montaż i testowanie układów elektronicznych, przetwarzanie sygnałów, programowanie oraz pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
 • Biegła znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1/2 etatu w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, w Zakładzie Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej. Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych. Wymagany zakres kompetencji obejmuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym pomiary biomedyczne), elektronikę analogową oraz analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
 • Biegła znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, w Zakładzie Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych. Termin składania dokumentów: 06.09.2024 r. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok. Szczegóły w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje), potwierdzona przez opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.
 • Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych. Wymagany zakres kompetencji obejmuje projektowanie i badanie maszyn elektrycznych, napęd elektryczny oraz automatykę i robotykę przemysłową.
 • Biegła znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – pełen etat w Instytucie Informatyki w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora, doktora inżyniera, doktora habilitowanego, doktora habilitowanego inżyniera, lub równorzędny
 • specjalizacja w co najmniej jednym z obszarów: Badania operacyjne, Bazy danych i technologie przetwarzania danych, Bioinformatyka, Inteligentne systemy wspomagania decyzji, Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe, telekomunikacja i systemy rozproszone, Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, Teoria algorytmów

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka i/lub sztuczna inteligencja

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – pełen etat w Instytucie Informatyki w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • zdolność prowadzenia lub szybkiego przygotowania do prowadzenia przedmiotów związanych z teorią i narzędziami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka i/lub sztuczna inteligencja
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja skutkujących publikacjami i/lub patentami.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • specjalizacja w co najmniej jednym z obszarów: Bioinformatyka, Sieci komputerowe i systemy rozproszone, Programowanie systemowe i współbieżne

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka i/lub sztuczna inteligencja
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja skutkujących publikacjami i/lub patentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – pełen etat w Instytucie Informatyki w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • zdolność prowadzenia lub szybkiego przygotowania do prowadzenia przedmiotów związanych z teorią i narzędziami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka i/lub sztuczna inteligencja
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja skutkujących publikacjami i/lub patentami.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – pełen etat w Instytucie Informatyki w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • zdolność prowadzenia lub szybkiego przygotowania do prowadzenia przedmiotów związanych z aplikacjami internetowymi, Internetem rzeczy oraz programowaniem sterowników

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka, i/lub sztuczna inteligencja

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – pełen etat w Instytucie Informatyki w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • zdolność prowadzenia lub szybkiego przygotowania do prowadzenia przedmiotów związanych z bioinformatyką, badaniami biomedycznymi i analizą danych

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka, i/lub sztuczna inteligencja

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – pełen etat w Instytucie Informatyki w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • zdolność prowadzenia lub szybkiego przygotowania do prowadzenia przedmiotów związanych z programowaniem w języku Python, optymalizacją kombinatoryczną oraz bioinformatyką

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka, i/lub sztuczna inteligencja

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 3/4 etatu w Instytucie Informatyki w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • zdolność prowadzenia lub szybkiego przygotowania do prowadzenia przedmiotów związanych ze wspomaganiem decyzji, komunikacją człowiek-komputer, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją

Obowiązki:

 • Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych na kierunkach studiów: informatyka, bioinformatyka, i/lub sztuczna inteligencja

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Budownictwa nr 4 (Politechnika Poznańska)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo lub pokrewnym, znajomość oprogramowania z zakresu wspomagania obliczeń menedżerskich (np. Excel, VBA), kosztorysowania i planowania (np. BIMestimate, MS Project) oraz algorytmizacji problemów inżynierskich (np. Matlab, Scilab), doświadczenie zawodowe w dziedzinie budownictwa w zakresie zarządzania procesami budowlanymi, znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku - sugerowany poziom C1, dane kontaktowe dwóch osób mogących udzielić referencji.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Transportu

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • dobra znajomość zagadnień z obszaru oceny cyklu życia (LCA) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym potwierdzona uczestnictwem w projektach badawczych lub publikacjami, znajomość oprogramowania z zakresu LCA (np. SimaPro), znajomość zagadnień z zakresu projektowania uniwersalnego, komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Budownictwa (nr 3)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo, doświadczenie badawcze i dydaktyczne w dziedzinie budownictwa w zakresie konstrukcji budowlanych, znajomość programów komputerowych do analiz wytrzymałościowych i sporządzania rysunków technicznych Abaqus, MatLab, AutoCAD, oraz języków programowania python, fortran, itp. aktywność naukowa - publikacje naukowe, doświadczenie w modelowaniu, obliczaniu i badaniach laboratoryjnych elementów betonowych wzmocnionych stopami z pamięcią kształtu.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Budownictwa (nr 2)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu inżynierii chemicznej, znajomość programów MS Office (Teams, Excel, Word, Outlook, PowerPoint), aktywność naukowa - publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, mile widziana praktyka dydaktyczna, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Analizy Konstrukcji (politechnika Poznańska), 2 etaty

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: stopień doktora, dorobek zawierający: wartościowy dorobek naukowy, zdefiniowany obszar pracy naukowej, czynny udział w działalności naukowej (konferencje, sympozja itp.), doświadczenie w pracy dydaktycznej, krajowe lub zagraniczne staże naukowe lub przemysłowe, dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym, ukończony kurs pedagogiczny, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, istotne publikacje naukowe z mechaniki konstrukcji i materiałów oraz zdefiniowany obszar pracy naukowej w tej tematyce, udział w grantach badawczych, znajomość oprogramowania z zakresu grafiki inżynierskiej (np. Autocad), analizy konstrukcji (np. Soldis, Robot, Abaqus) oraz algorytmizacji problemów inżynierskich (np. SciLab, Matlab, Mathematica).

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Poznańska: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Politechnika Poznańska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Lądowej (Politechnika Poznańska)

Oczekiwania:

 • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: co najmniej tytuł zawodowy magistra, dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Wymagania szczegółowe: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo w specjalności mostowej (preferowana) lub: konstrukcyjnej, drogowej, kolejowej, zainteresowanie rozwojem naukowym, w tym realizacją rozprawy doktorskiej, w zakresie budownictwa mostowego, doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa mostowego (nieobligatoryjne), znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji