Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet Jagielloński

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Jagielloński
Praca - Uniwersytet Jagielloński gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Jagielloński. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (na kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub innym kierunku medycznym, socjologia, psychologia, zarządzanie, ekonomia, bioinżynieria medyczna, informatyka lub pokrewnym)

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Geografii i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego w zakresie nauk geologicznych;
 • Posiadanie doświadczenia w dydaktyce na poziomie akademickim;
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku geologia;
 • Prowadzenie badań naukowych udokumentowane publikacjami;
 • Aktywne uczestniczenie w życiu społeczności akademickiej wydziału;
 • Staranie się o środki zewnętrzne na prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • w/g informacji o konkursie

Obowiązki:

 • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-13

Oczekiwania:

 • -posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • -opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Poszukujemy kierownika grupy, który uzupełni nasz zespół badawczy, który już pracuje na najwyższym międzynarodowym poziomie badań i przyniesie prestiżowe granty krajowe i międzynarodowe. Wybranemu kandydatowi zapewnimy pełne wsparcie w aplikowaniu o granty, a także mentoring w zakresie umiejętności przywódczych. Chętnie przyjmiemy zgłoszenia od naukowców najwyższej klasy, którzy są bioinformatykami lub biologami komórkowymi i pasują do obszarów zainteresowań naukowych oraz będą wspierać naszą kulturę MCB, która wspiera kulturę „my”, a nie „ja”.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej; posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Środowiska. ogłoszenie nr: 1227.110.1.142.2024

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie eksperymentalne w zakresie technik spektroskopowych wykorzystywanych w badaniach katalitycznych
 • ogólna znajomość podstaw katalizy heterogenicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim);
 • doświadczenie w realizacji projektów

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Adiunkt wyspecjalizowany w zakresie neurobiologii, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod elektrofizjologicznych i molekularnych w obszarze neurobiologii. Osoba na tym stanowisku będzie projektować, przeprowadzać i analizować eksperymenty mające na celu zgłębienie mechanizmów neuronalnych na poziomie komórkowym i molekularnym. Ponadto, adiunkt będzie prowadzić pracę dydaktyczną, w tym wykłady, seminaria oraz opiekę nad studentami, aby wspierać rozwój wiedzy i umiejętności w dziedzinie neurobiologii.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej.
 • posiadanie co najmniej stopnia doktora z zakresu nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego obejmującego liczące się publikacje z zakresu neurobiologii
 • umiejętność prowadzenia badań na tkance nerwowej gryzoni, praktyczna znajomość techniki rejestracji aktywności pojedynczych neuronów metodą whole cel patch clamp (ex vivo) i rejestracji aktywności neuronalnej przy pomocy macierzy wieloelektrodowych (ex vivo) oraz techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ; ponadto umiejętność wykonywania barwień immunohistochemicznych tkanki nerwowej oraz mikroskopowej analizy obrazu
 • biegłość w analizie sygnału elektrofizjologicznego,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność planowania i prowadzenia doświadczeń oraz opracowywania wyników do przyszłej publikacji;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego, niezbędnego do prowadzenia dydaktyki,
 • przedstawienie pozytywnej opinii samodzielnego pracownika naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

Obowiązki:

 • prowadzenie badań w zakresie neurobiologii ssaków,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie zajęć o tematyce neurobiologicznej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Adiunkt wyspecjalizowany w ewolucji zwierząt, z rozpoznawalnym dorobkiem naukowym w dziedzinie taksonomii i filogenezy wybranej grupy bezkręgowców. Osoba będzie prowadzić badania w Zakładzie Ewolucji Bezkręgowców we współpracy z innymi pracownikami oraz naukowcami z zagranicy, w przyjaznym i wspierającym środowisku badaczy zajmujących się różnorodnymi grupami zwierząt. Uniwersytet Jagielloński należy do czołowych polskich uczelni, promujących współpracę międzynarodową i wymianę akademicką.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk biologicznych (rozprawa doktorska z zakresu ewolucji bezkręgowców)
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy badawczej obejmującego: umiejętność zbioru fauny mikroskopowej, praktyczną znajomość anatomii i filogenezy bezkręgowców, umiejętność preparowania zwierząt mikroskopowych, mikrofotografia cyfrowa i jej obróbka, doświadczenie w pracy z mikroskopem świetlnym i elektronowym, doświadczenie w pracy laboratoryjnej umożliwiające samodzielne sekwencjonowanie DNA i analizę filogenetyczną,
 • znajomość współczesnych technik ilościowych stosowanych w statystycznej delimitacji gatunków: morfometrii i metod molekularnych,
 • znajomość współczesnych technik stosowanych w biogeografii analitycznej,
 • przedłożenie pozytywnej opinii dotychczasowego przełożonego, zawierającej ocenę kwalifikacji i predyspozycji kandydata do pracy nauczyciela akademickiego, zespołowej pracy badawczej i dalszego rozwoju naukowego,
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • posiadanie publikacji z wiodącym autorstwem w renomowanych czasopismach międzynarodowych indeksowanych w JCR.

Obowiązki:

  • prowadzenie badań w zakresie biologii organizmalnej
  • przygotowanie publikacji naukowych
  • nauczanie w zakresie zoologii
  • organizacja ekspedycji naukowych po zbiór materiału biologicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-08

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Chemicznej. ogłoszenie nr: 1227.1101.154.2024

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • doświadczenie w pracy w dziedzinie nanotechnologii,
 • doświadczenie w pomiarach metodą mikrospektroskopii ramanowskiej i rezonansowej spektroskopii ramanowskiej i ocenie biozgodności nanomateriałów
 • biegłość w analizie dynamiki zmian obserwowanych w widmach oscylacyjnych metodą korelacji dwuwymiarowej 2D
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-08

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii. ogłoszenie nr: 1227.1101.155.2024

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • praktyczna umiejętność realizacji badań z wykorzystaniem podstawowych technik elektrochemicznych,
 • umiejętność obrazowania nanomateriałów przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego,
 • doświadczenie w zakresie elektrochemicznego otrzymywania materiałów nanostrukturalnych
 • zdolność planowania i przeprowadzenia badań fotoelektrochemicznych
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • istotny dorobek naukowy w postaci współautorstwa publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (z listy JCR),
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • doświadczenie międzynarodowe – np. odbycie stażu lub udokumentowana współpraca z zagranicznym ośrodkiem naukowym,
 • doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze naukowym lub popularyzującym naukę (warsztaty, konferencje),

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-08

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Organicznej. ogłoszenie nr: 1227.1101.156.2024

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub równorzędny
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • umiejętność prowadzenia wieloetapowej syntezy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych o rozszerzonej delokalizacji ,
 • doświadczenie w prowadzeniu syntez w atmosferze obojętnej (linia Schlenka, glove-box),
 • doświadczenie w wykorzystaniu technik spektroskopowych w analizie strukturalnej otrzymywanych związków (głównie spektroskopia NMR),
 • doświadczenie w analizie właściwości absorpcyjnych i emisyjnych z wykorzystaniem technik spektroskopowych,
 • doświadczenie w wykorzystaniu analizy teoretycznej (DFT) do określania właściwości uzyskanych pochodnych,
 • doświadczenie w analizie rentgenostrukturalnej monokryształów (pomiar, rozwiązywanie i udokładnianie struktur)
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na codzienną pracę w międzynarodowym otoczeniu,
 • znajomość języka polskiego powalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie chemii organicznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-08

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej. ogłoszenie nr: 1227.1101.157.20024

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • ze względu na charakter prowadzonych prac, posiadają w swoim dorobku udokumentowane doświadczenie w pracy z kompleksami cyjanowymi, a także innymi materiałami wysoce toksycznymi;
 • posiadają potwierdzone dorobkiem naukowym doświadczenie w zakresie wykonywania eksperymentów dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach i interpretacji ich wyników
 • posiadają doświadczenie w pełnieniu opieki promotorskiej w realizacji prac magisterskich lub licencjackich;
 • posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia wykładów z chemii i biochemii oraz innych zajęć dydaktycznych (konwersatoriów i laboratoriów);
 • posiadają biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie celem prowadzenia samodzielnych zajęć ze studentami w języku polskim
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych;

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Geografii i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie geografii fizycznej – ekologia krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach ekosystemów seminaturalnych

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego.
 • Udokumentowany czynny udział w życiu naukowym.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej.
 • Doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów i doktorantów.
 • Uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje kandydat, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony, jak również realizacja celów ujętych w indywidualnych i/lub zespołowych planach badawczych, jeśli takie zostaną określone.
 • Udział w działalności naukowej w różnych rolach (np. recenzenta, redaktora, członka redakcji, uczestnika wydarzeń naukowych itp.) oraz przestrzeganie zasad etyki w działalności naukowej (wskazywanie UJ w afiliacji dorobku naukowego pracownika).
 • Inicjowanie i realizacja (w uzgodnieniu z przełożonymi) indywidualnych lub zespołowych projektów badawczych.
 • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.
 • Uczestniczenie w procesach ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia.
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym szczególnie kompetencji badawczych i dydaktycznych oraz wiedzy i umiejętności odpowiadających tematyce prowadzonych zajęć.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz UJ.
 • Prowadzenie współpracy z otoczeniem (społecznym/gospodarczym).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej, w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w zakresie badań nad ukraińską kulturą na tle europejskim, europejską polityką kulturalną i instytucjonalnymi stosunkami w kulturze i mediach ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskiej problematyki

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazanie predyspozycji do pracy badawczej;
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-24

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w dyscyplinie nauki biologiczne, specjalność immunologia porównawcza.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora z zakresu nauk biologicznych lub pokrewnych
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego obejmującegp liczące się publikacje z zakresu immunobiologii
 • branie czynnego udziału w życiu naukowym;
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej.
 • wykazanie się umiejętnością prowadzenia badań na modelu danio pręgowanego (ang. zebrafish), praktyczną znajomością analizy mikroskopowej, szczególnie badań przyżyciowych z użyciem mikroskopu konfokalnego oraz umiejętnością wykonywania manipulacji genetycznych typu transgeneza i ukierunkowana mutageneza
 • wykazanie się umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętnością planowania i prowadzenia doświadczeń oraz opracowywania wyników do przyszłej publikacji
 • znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia dydaktyki
 • przedstawienie pozytywnej opinii samodzielnego pracownika naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej

Obowiązki:

 • działalność badawcza z zakresu immunologii/immunologii porównawczej, w tym przygotowywanie publikacji do recenzowanych czasopism; przygotowywanie aplikacji projektowych, upowszechnianie efektów poprzez udział w konferencjach i działalność popularyzatorską; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • działalność dydaktyczna
 • działalność organizacyjna
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu immunologii/immunologii porównawczej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-27

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych, w Instytucie Studiów Międzykulturowych, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk socjologicznych, w zakresie dziedzictwa kulturowego i pamięci zbiorowej w kontekście relacji międzykulturowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dziedzictwa Żydów w Polsce

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopień doktora
 • stopień doktora w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki socjologiczne
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-23

Prowadzenie zajęć z języka portugalskiego na poziomie uniwersyteckim.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-23

Osoba zatrudniona będzie prowadzić ćwiczenia i konwersatoria z literatury francuskiej oraz zajęcia opcyjnie o charakterze interdyscyplinarnym.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-23

Głównym celem naukowym projektu są badanie spektroskopowe białek w układach modelowych jak i układach biologicznych zmodyfikowanych pod wpływem różnych warunków fizyko-chemicznych, a także badanie oddziaływania sond CPL z różnymi układami białkowymi. W pierwszym etapie projektu zaplanowano przeprowadzanie analizy modelowych układów opartych na białkach przy użyciu różnych metod spektroskopowych, w tym spektroskopii ramanowskiej (RS), ramanowskiej aktywności optycznej (ROA) i elektronowego dichroizmu kołowego (ECD). II etapem będzie zbadanie oddziaływania sond CPL i RROA z modelowymi układami białkowymi. Trzecie zadanie polegać będzie na badaniu naturalnych układów biologicznych, przede wszystkim osocza krwi z różnych modeli chorobowych myszy i na badaniu potencjału, spektroskopowego różnicowania próbek biologicznych uzyskanych z różnych mysich modeli chorobowych za pomocą sond CPL/RROA

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie metod fizyki chemicznej, chemii analitycznej, chemii organicznej i chemii biologicznej
 • doświadczenie w pracy z biologicznymi układami makromolekularnymi, przede wszystkim z układami białkowymi
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie i wiedza w zakresie metod spektroskopii absorpcyjnej i oscylacyjnej
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 • dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego, oraz
 • udział w realizacji projektu OPUS18 „Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek - indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
 • projektowanie, przygotowanie i prowadzenie eksperymentów na modelowych układach białkowych oraz na układach białkowych pochodzenia biologicznego
 • izolowanie białek z materiału biologicznego
 • wykonywanie pomiarów spektroskopowych
 • przygotowanie układów kompleksowych białko-sonda molekularna
 • monitorowanie poprawności działania aparatury podczas prowadzonych pomiarów oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych;
 • analiza i opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań;
 • przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań
 • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • aktywna współpraca ze wszystkimi grupami badawczymi JCET
 • opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Konkurs na stanowisko: Adiunkt Jednostka badawcza: Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Projekt: OPUS23 Tytuł: Molekularna i genetyczna analiza glukozynolanowych systemów obrony i ich wpływ na interakcje korzeni roślin z mikroorganizmami. PSP nr: K/NCN/000119 Nr konkursu: 1227.1101.120.2024 (2)

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • • biorą czynny udział w życiu naukowym.
  1. Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny.
  1. Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych: • interakcja roślina-mikroorganizm (analiza zakażenia wywołanego przez grzyby i bakterie u Arabidopsis) • analiza biologiczna komórki roślinnej (mikroskopia konfokalna, frakcjonowanie komórki), • analizy bioinformatyczne (np. analizy danych z RNAseq, analiza danych z sekwencji metagenomu)
  1. Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
  1. Publikacje naukowe oraz nagrody - będą dodatkowym atutem.
  1. Idealny kandydat powinien być rzetelny, niezależny i zmotywowany.
  1. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych osoby planowane do zatrudnienia na danym stanowisku muszą spełniać poniższe warunki:
 • • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.
 • • uzyskały stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyły co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 • • kierownik projektu, dr Kenji Yamada nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
 • • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego Główne zadania przewidziane w ramach stanowiska to:
  1. Obserwacje pod mikroskopem infekcji grzybów i bakterii przy użyciu bibliotek grzybów/bakterii oraz mutantów Arabidopsis.
  1. Analiza ekspresji genów przy użyciu techniki qRT-PCR.
  1. Analiza biologicznych uwarunkowań np. fizjologicznych i komórkowych u roślin podczas infekcji drobnoustrojami.
  1. Przygotowanie manuskryptu do publikacji.
  1. Kandydat będzie prezentować postępy swojej pracy badawczej na spotkaniach grupowych oraz na seminariach jednostki. Będą również współpracować innymi członkami grupy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w projekcie „Problemy Spełnialności Więzów: poza przypadek skończony”, finansowanym w ramach programu Weave-Unsiono.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Zgodnie z regulaminem konkursu Weave-Unisono, na tym stanowisku może być zatrudniona osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie.
 • Doktorat w Matematyce, Informatyce lub podobnych.

Obowiązki:

 • Zakres obowiązków, w ramach problematyki projektu, będzie ustalony w porozumieniu z kandydatem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Zdobywca Oscara miał 71 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji