Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie gettyimages.com/Yumi mini
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-17

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy zlecenia na stanowisko asystenta w Instytucie Językoznawstwa.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia: z języka francuskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-17

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy zlecenia na stanowisko asystenta w Instytucie Językoznawstwa.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia: z praktycznej nauki języka niemieckiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-17

Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy zlecenia na stanowisko asystenta w Instytucie Językoznawstwa.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia specjalność Filologia angielska: z praktycznej nauki języka angielskiego i translatoryki

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (umowa o pracę od dnia 1.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra informatyki
 • udokumentowane kilkuletnie doświadczenie w zawodzie programisty (C++, Python, Bazy danych),
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy w charakterze lidera zespołu,
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – I miejsce pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2023, poz. 742 z późn.zm.).

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora z nauk medycznych/ nauk o zdrowiu
 • absolwent kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – I miejsce pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2023, poz. 742 z późn.zm.). Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub artystyczne lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej lub artystycznej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Oczekiwania:

 • lekarz medycyny z rozpoczętą specjalizacją;
 • doświadczenie w pracach nad projektami badawczymi jako członek zespołu;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – I miejsce pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2023, poz. 742 z późn.zm.). Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub artystyczne lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej lub artystycznej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Oczekiwania:

 • absolwent kierunku lekarskiego;
 • dorobek naukowy w postaci publikacji z listy ministerialnej;
 • doświadczenie w działalności w organizacjach studenckich;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W. Biegańskiego Uniwersytety Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na na stanowisko profesora w grupie stanowisk badawczo – dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu -I miejsce pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2023, poz. 742 z późn.zm.). Na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej

Oczekiwania:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza
 • specjalizacja z zakresu chirurgii, specjalista II stopnia chirurgii onkologicznej
 • posiadać kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesor uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – I miejsce pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktycznej szkoły wyższej.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych;
 • posiadanie specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki (IF powyżej 200);
 • kierowanie projektami naukowymi;
 • posiadanie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

WNS/24/2024 KONKURS OTWARTY Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Badań nad Edukacją

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra pedagogiki lub dyscyplin pokrewnych;
 • posiadanie co najmniej jednego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, znajdującym się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;

Obowiązki:

 • ukończone szkolenia z zakresu pracy z emocjami i stresem
 • doświadczenie w pracy z zakresu animacji czasu wolnego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-08

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Historii.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych z podstaw języka portugalskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-08

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Językoznawstwa.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-08

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Literaturoznawstwa.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Są dyspozycyjne, posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia polska.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-08

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę od 1 października 2024 r. w Instytucie Językoznawstwa w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, w zakresie językoznawstwa angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego w obszarze specjalistycznego języka biznesu oraz z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej, czyli: 1. wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub w przypadku nauk humanistycznych i prawnych wysoko punktowane artykuły w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub działalność o zasięgu międzynarodowym; 2. kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy (projekt lub wniosek o finansowanie projektu ze środków: a) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b) Narodowego Centrum Nauki, c) w ramach programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, d) z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA albo innego źródła zagranicznego, e) w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji); 3. osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych lub artystycznych ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym; 4. organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej; 5. wyróżniająca ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie znaczących kompetencji dydaktycznych mających istotne znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub dla polityki dydaktycznej Uczelni oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Obowiązki:

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

DZIEKAN COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo – dydaktycznych w Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii przy Collegium Medicum w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). Na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania fizycznego bądź fizjoterapii
 • posiadanie stopnia naukowego doktora z nauk o kulturze fizycznej;
 • doświadczenia zawodnicze w sporcie wysokokwalifikowanym
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
 • • dorobek naukowy związany ze sportem kwalifikowanym
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie prac badawczych/ naukowych
 • publikacja artykułów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

w załączniku

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

w załączniku

Oczekiwania:

 • w załączniku

Obowiązki:

 • w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

KONKURS OTWARTY Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy

Obowiązki:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego RP, strategii bezpieczeństwa, organizacji międzynarodowych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego RP, strategii bezpieczeństwa, organizacji międzynarodowych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-26

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • autorstwo i współautorstwo artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie nauk farmaceutycznych i/lub chemicznych;
 • kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy;
 • udział w projektach badawczych;
 • odbycie staży naukowych krajowych lub zagranicznych
 • posiadać znajomość technik analitycznych tj. NMR, GPC, DSC, HPLC, SEM, FTIR potwierdzone certyfikatami;
 • doświadczenie w prowadzeniu/współprowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na kierunku farmacja lub pokrewnym;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy w zakresie projektowania i stosowania nowoczesnych systemów kontrolowanego uwalniania środków bioaktywnych oraz otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych o własnościach bakteriobójczych do stosowania w kosmetyce i medycynie.

Obowiązki:

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (umowa o pracę od dnia 1.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub w przypadku nauk humanistycznych i prawnych wysoko punktowane artykuły w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych,
 • kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym,
 • organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej,
 • wyróżniająca ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie znaczących kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub dla polityki dydaktycznej UJD oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne lub w dyscyplinie nauki medyczne lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie nauk farmaceutycznych i/lub nauk chemicznych;
 • kierowanie lub współkierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy oraz udział w projektach badawczych i/lub programach europejskich;
 • zrealizowane staże w instytucjach naukowych zagranicznych lub krajowych;
 • potwierdzona współpraca z sektorem gospodarczym;
 • członkostwo w międzynarodowych i/lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych;
 • posiadać znajomość technik i metod chromatograficznych;
 • znajomość nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w procesie kontroli leków (metody spektroskopowe, elektrochemiczne, rozdzielcze, optyczne, izotopowe, biologiczne);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z przedmiotów tj. chemia leków i/lub technologia postaci leku i/lub farmakologia i/lub biostatystyka;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie specjalizacji w zakresie analityki farmaceutycznej;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie potwierdzonych stosownym certyfikatem kompetencji w zakresie biostatystyki.

Obowiązki:

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji