Próbna matura 2023 z matematyki. Czy arkusz CKE zaskoczył maturzystów? Jak oceniają zadania uczniowie? Sprawdzamy nastroje po egzaminie

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Czy arkusze z zadaniami z matematyki na próbnej maturze 2023 zaskoczyły uczniów?
Czy arkusze z zadaniami z matematyki na próbnej maturze 2023 zaskoczyły uczniów? Tomasz Czachorowski/Polska Press
Próbna matura z matematyki. Ten przedmiot zwykle budzi największe obawy uczniów. Czy arkusze CKE były trudniejsze, niż spodziewali się maturzyści? Co sprawiło piszącym próbną maturę najwięcej trudności? Jak licealiści komentowali zadania? Sprawdzamy opinie uczniów i nastroje maturzystów po próbnym egzaminie na poziomie podstawowym.

Spis treści

Próbna matura jak ta prawdziwa w formule 2023

Próbna matura, według zapewnień CKE, ma jak najwierniej przedstawić uczniom realia majowej matury w formule 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00, a maturzyści na zmierzenie się z zadaniami mieli 3 godziny. Zgodnie z egzaminacyjnymi wytycznymi, arkusze maturalne zawierają od 29 do 40 zadań. Sprawdzian diagnostyczny CKE z matematyki, przeprowadzony 14.12.2022, zawierał 33 zadania.

- Dużo trójkątów, płaszczyzn kartezjańskich, sześcian jest, jedno prawdopodobieństwo i pełno funkcji! - załamywali ręce przestraszeni maturzyści, tuż po rozdaniu arkuszy z zadaniami.
- Ile tych zadań z geometrii! - nie kryła rozpaczy Ola.
- Trudne... - wzdychali uczniowie, zabierając się za rozwiązywanie zadań.

Matematyka 2023 - arkusze CKE naszpikowane pułapkami?

Nastroje po próbnej maturze z matematyki nie były najlepsze.

- Największa strzelanka w moim życiu #matura2023 - podzieliła się na Twitterze Wiktoria, która zaznaczała odpowiedzi na chybił-trafił.
- Ja wiem, że jestem słaba z matmy, ale nie sądziłam, że jest aż tak źle... - wtórowała Wiktorii inna maturzystka.

Mamy dla Was arkusze CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi

Pierwsi maturzyści opuszczali sale egzaminacyjne już po godzinie od rozpoczęcia próbnej matury z matematyki. Miny mieli nietęgie, a komentarze, które wrzucali w mediach społecznościowych, nie były optymistyczne:

- Mój mózg robił fikołki ma tej matmie...
- Ta próbna matura utwierdziła mnie w tym, jak bardzo nie cierpię planimetrii i stereometrii!
- Wyszedłem po godzinie, o tym, czy wyjść z sali myślałem już po 45 minutach. Robiłem randomowe działania na kalkulatorze, jeśli ostatnia liczba wyniku będzie parzysta to wychodzę, jeśli nie to zostaje jeszcze...

Emocji po zakończonej pracy nie brakowało. Maturzyści nadrabiali jednak poczuciem humoru:

- Ogólnie matma git, ale w basenie się utopię a pochowają mnie w donicy, pod kątem ściany bocznej.
- Obliczałam to odchylenie, żeby potem zauważyć, że było napisane w poleceniu...
- Dosłownie jak wyszedł mi prawdopodobny wynik w optymalizacji, to myślałam, że się popłacze ze szczęścia!
- Wyszłam z matematyki po +/- 40 minutach. Z racji, iż matematyka nie jest moją dobrą stroną, to strzelałam w większości. Gdy trzeba było obliczyć długości krawędzi czy odcinków, liczyłam ile dany odcinek zajmuje krateczek i przyrównywałam do danych podanych powyżej.
- Kąpielisko utopiło moje marzenia o dobrze zdanej maturze...
- Czy tylko ja na tej maturze patrzyłem przez większość czasu w okno i rozmyślałem jakim cudem dotrwałem do tej klasy maturalnej?

komentarz nauczyciela: trzeba było się wykazać

- Czy matura była trudna? Komisja w większości zadań nie zaskoczyła. Zadania bardzo podobne do tych poprzednich, z września. Lecz, żeby otrzymać wysoki wynik trzeba było się wykazać. Największą niespodzianką okazało się zadanie 33. Dawno nie było odchylenia standardowego. Sporo geometrii, o różnym poziomie trudności. Największym wyzwaniem było nie dać się zaskoczyć na przykład w zdaniu 32, 26 czy 24 - komentuje Paweł Werwiński, nauczyciel matematyki, który wraz z maturzystami rozwiązywał zadania z arkuszy CKE.

A Wam jak poszła próbna matura z matematyki w nowej formule 2023?

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura próbna z matematyki w nowej formule 2023?

Matematyka - poziom rozszerzony. Kiedy jest próbna matura 2023?

Próbna matura na poziomie podstawowym już za nami. Uczniowie, którzy zdecydowali się zmierzyć z królową nauk na poziomie rozszerzonym, przystąpią do diagnostycznego sprawdzianu w poniedziałek 19.12.2022. Początek egzaminu zaplanowano na godzinę 9:00. O tej porze na stronie CKE będą też dostępne arkusze z zadaniami dla uczniów, którzy chcą samodzielnie sprawdzić swoją matematyczną wiedzę z zakresu rozszerzonego.

Wymagania na maturę w formule 2023 z matematyki i arkusz CKE. Co trzeba umieć?

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym zawiera zadanie otwarte i zamknięte sprawdzające wiedzę i umiejętności obejmujących wymagania egzaminacyjne. Na maturze jest to łącznie od 29 do 40 zadań.
Zadania zamknięte to:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to:

 • zadania z luką,
 • zadania krótkiej odpowiedzi (proste obliczenia),
 • zadania rozszerzonej odpowiedzi (strategia rozwiązania problemu matematycznego i pokazanie jego realizacji).

Jakie są wymagania do matury z matematyki w formule 2023?
Do próbnej matury, jak również do właściwego egzaminu dojrzałości, należy opanować zagadnienia z działów:

 • Liczby rzeczywiste,
 • Wyrażenia Algebraiczne,
 • Równania i nierówności,
 • Układy równań,
 • Funkcje,
 • Ciągi,
 • Trygonometria,
 • Planimetria,
 • Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • Stereometria,
 • Kombinatoryka,
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Ile trwa matura z matematyki 2023 i co można wnieść na egzamin?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym będzie trwała 180 minut. Na egzamin maturalny można wnieść linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty. Ponadto szkoła obowiązkowo musi zapewnić kartę z wybranymi wzorami matematycznymi.

Kto będzie zdawał maturę w formule 2023?

Do matury w nowej Formule 2023 przystępować będą przede wszystkim osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum, i obecnie są uczniami czwartych klas w liceach.

Nową maturę w formule 2023 zdawać będą również:

 • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).
FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji