Próbna matura z angielskiego. Jak uczniowie oceniają arkusze CKE na poziomie rozszerzonym? Większość zdających była zadowolona

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Jakie wrażenia mają maturzyści po kolejnym próbnym egzaminie?
Jakie wrażenia mają maturzyści po kolejnym próbnym egzaminie? Fot. Grzegorz Olkowski / Polska Press
Próbna matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2023 odbyła się po raz pierwszy. Swoich sił próbowali uczniowie, którzy wybrali język angielski jako przedmiot dodatkowy. Maturę próbną na poziomie podstawowym maturzyści ocenili, jako jeden z najłatwiejszych próbnych egzaminów CKE. Czy arkusze na poziomie rozszerzonym były równie przyjazne? Co mówią o próbnej maturze z angielskiego maturzyści?

Spis treści

Jak wyglądał arkusz CKE z angielskiego na próbnej maturze?

Arkusz maturalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym zawierał zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z wymagań egzaminacyjnych. Podzielony był na sekcje, które dotyczyły kolejno:

 • rozumienia ze słuchu (15 zadań),
 • rozumienia tekstów pisanych (18 zadań),
 • znajomości środków językowych (14 zadań),
 • wypowiedzi pisemnej (1 zadanie).

Mamy dla Was arkusz próbnej matury 2023 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym:

Do próbnej matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 16.12.2022 podeszli ci maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać angielski jako dodatkowy przedmiot. Zobacz arkusz i odpowiedzi w naszej galerii.

Matura próbna 2023 z języka angielskiego: poziom rozszerzony...

Jakie wrażenia mają uczniowie po próbnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej większość maturzystów była zadowolona:

- Ale prościutki ten angielski!
- Dzisiejszy angielski easy był całkiem, były lekkie problemy z niektórymi zadaniami, ale tak to dobrze będzie!
- Angielski w godzinkę! Mega easy było!
- Ten angielski rozszerzony był prosty.
- Angielski łatwiutko. Szkoda, że cały czas ktoś wchodził do sali, jak było słuchanie...
- Łatwiutki ten angielski. Bardzo zadowolona jestem!
- No i już po maturkach, spokój do maja. Essa!

Były i osoby, które w mediach społecznościowych dzieliły się obawami i wątpliwościami:

- No obawiam się, że niestety mnie pokonało to rozszerzenie. Muszę dużo słownictwa się nauczyć jeszcze i będzie git.
- Czy wyzerują mi pracę, jeśli zapomniałam zaznaczyć tematu na jaki pisze? ...bo autentycznie napisałam tę rozprawkę, ale zapomniałam zaznaczyć tam na początku temat...
- Pisanie tego angielskiego po dwóch godzinach snu, zdecydowanie nie było dobrym pomysłem...
- Zadanie otwarte było proste, ale zamknięte zdecydowanie trudniejsze.

Trwa głosowanie...

Próbna matura z języka angielskiego.: poziom rozszerzony. Jak Ci poszło na egzaminie?

Największą niewiadomą był temat pracy pisemnej.

1. Niektórzy twierdzą, że powinien zostać wprowadzony przepis pozwalający na uzyskanie prawa jazdy dopiero po ukończeniu dwudziestu jeden lat. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony wprowadzenia takiego rozwiązania.

2. W Twojej miejscowości planowana jest akcja „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Napisz artykuł do czasopisma młodzieżowego, w którym poinformujesz, na czym będzie polegała ta akcja, i zaproponujesz sposób jej promowania.

Jak ocenia arkusze CKE z angielskiego ekspert?

Próbna matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym, była łatwiejsza, niż można się było tego spodziewać – przyznaje Aleksandra Snuzik, anglistka z Tutlo:

- CKE zaserwowało maturzystom arkusz w pełni dostosowany do umiejętności, które powinien mieć opanowane uczeń na poziomie B2/ B2+. Sprawdziły się natomiast moje predykcje dotyczące zadań otwartych - pojawiły się one w każdej z czterech sekcji egzaminu – ocenia Aleksandra Snuzik.

Ekspertka zauważa, że podobnie, jak w przypadku matury z j. angielskiego na poziomie podstawowym do zdobycia było aż 60 punktów (o 10 więcej, niż latach poprzednich). Mimo, że wiązek zadaniowych było tyle samo (10) to pojawiło się w nich więcej „podzadań”, co oznacza, że pojedynczych zadań do rozwiązania było 48, czyli o 10 więcej niż na maturze w 2022 r. Czas jednak nie został wydłużony - wciąż jest to 150 minut.

- W części dotyczącej rozumienia ze słuchu pojawiły się trzy wiązki zadaniowe, w tym jedna „otwarta” - uzupełnianie luk na podstawie wysłuchanego tekstu. I to właśnie ona zapewne była dla maturzystów nie lada wyzwaniem. Tego typu zadania są już w arkuszach egzaminu ósmoklasisty i ze sprawozdań CKE wynika, że mają niski stopień wykonalności. W związku z tym koniecznie należy je ćwiczyć – radzi Aleksandra Snuzik, anglistka z Tutlo.

Anglistka zauważa, że segment poświęcony rozumieniu tekstu pisanego był złożony z zadań, które można nazwać „klasykami maturalnymi”. Zgodnie z zapowiedziami CKE, teksty były dłuższe niż na zeszłorocznej maturze (wg Informatora CKE powinny mieć sumarycznie 1600 - 1800 wyrazów zamiast 1300-1600).

- Bardzo ciekawe było zadanie nr 6 - dwuczłonowe, składające się z części zamkniętej i otwartej. O ile część zamknięta była łatwiejsza niż w poprzednim roku - np. nie pojawiło się pytanie dotyczące odróżnienia opinii od faktu wyrażonego w tekście - to już część otwarta mogła sprawić trudności. Należało w niej bowiem uzupełnić luki - brakujące informacje, które pojawiły się w tekście. Jeśli chodzi o poziom trudności słownictwa w tekstach to uważam, że był on bardzo dobrze wypoziomowany i maturzysta na poziomie B2+ powinien poradzić sobie bez problemu ze zrozumieniem materiałów. Co prawda, w wiązce zadaniowej nr 6 pojawiły się trudniejsze słowa, jak np.: crumbling, clingy, dripping, drizzle czy shivering - niemniej, ich znajomość nie była konieczna do rozwiązania zadań – mówi Aleksandra Snuzik.

Jakie są wymagania do matury z języka angielskiego w formule 2023?

Na egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, konieczne jest opanowanie umiejętności z poziomu podstawowego, a także dodatkowych, wymienionych w wymaganiach egzaminacyjnych. Odpowiadają one poziomowi B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Ogólne wymagania dotyczą:

 • znajomości środków językowych,
 • rozumienia wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi,
 • reagowania na wypowiedzi,
 • przetwarzania wypowiedzi.

Wypowiedź pisemna na maturze próbnej z języka angielskiego — poziom rozszerzony

Zadanie z utworzenia wypowiedzi pisemnej obejmuje od 200 do 250 słów. Zgodnie z wymogami, ma to być tekst argumentacyjny z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji lub pogłębionej argumentacji. Warto więc umieć napisać:

 • list formalny,
 • rozprawkę,
 • artykuł publicystyczny.
Czy maturalne arkusze zaskoczyły uczniów? Maturzyści komentują kolejny, próbny egzamin.
Czy maturalne arkusze zaskoczyły uczniów? Maturzyści komentują kolejny, próbny egzamin. Fot. Tomasz Czachorowski / Polska Press

Ile będzie trwała matura z języka angielskiego 2023 i co można wnieść na egzamin?

Matura z języka obcego na poziomie rozszerzonym trwa 120 minut. Na egzamin z języka angielskiego nie można wnieść dodatkowych pomocy. Trzeba jednak pamiętać o dowodzie osobistym i długopisie z czarnym tuszem.

Kto będzie zdawał maturę w 2023 roku?

Do matury w nowej Formule 2023 przystępować będą przede wszystkim osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, następnie do 4-klasowego liceum i obecnie są uczniami czwartych klas w liceach.

Nowa matura w Formule 2023 obejmuje także:

 • absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).
FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

od 7 lat
Wideo

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek - Debata, nowotwory męskie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji