Próbna matura z języka polskiego z CKE 12.12.22. Oto arkusz i odpowiedzi CKE oraz tematy wypracowań. Czy egzamin był trudny?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Arkusz i odpowiedzi z matury próbnej 12.12.2022
Arkusz i odpowiedzi z matury próbnej 12.12.2022 Red. Polska Press
Próbna matura z języka polskiego z CKE za nami. Odbyła się 12 grudnia 2022 roku. Uczniowie mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności przed majowym egzaminem dojrzałości w nowej formule. Co było na próbnej maturze? Jak wygląda arkusz CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań? Z czym uczniowie mieli problem? W tym tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje na temat próbnej matury z polskiego w grudniu. Sporo trudności sprawiła uczniom pierwsza część egzaminu oparta na dłuższych tekstach. Uczniowie mieli też kłopot z określeniem, czym jest peryfraza. CKE opublikowało już proponowane odpowiedzi.

Spis treści

Próbna matura z polskiego 2022/2023. Arkusz CKE i odpowiedzi

W tym materiale 12 grudnia po godz. 9:00 opublikowaliśmy arkusz matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz proponowane odpowiedzi.

Są to oficjalne odpowiedzi zamieszczone na stronie CKE.

Co było na próbnej maturze z polskiego w grudniu? Tematy wypracowań i kluczowe zadania

Uczniowie na próbnej maturze 2023, która odbyła się w 12 grudnia 2022 roku musieli zmierzyć się z tekstami: Justyny Olko i Katarzyny Kutyłowskiej na temat różnorodności językowej i wielojęzyczności.

Z kolei w teście historycznoliterackim spotkali się z tekstami z różnych epok – od starożytności po nowoczesność. Tematy wypracowań na próbnej maturze brzmiały:
Temat 1. Różne postawy ludzi wobec własnych błędów.
W pracy odwołaj się do:

 • wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego
 • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
 • wybranych kontekstów.

Temat 2. Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście.
W pracy odwołaj się do:

 • wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego
 • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
 • wybranych kontekstów.

Opinie uczniów na temat matury próbnej z CKE. Które zadanie było najtrudniejsze?

Mamy też opinie uczniów na temat próbnej matury z polskiego:

 • Ale to było łatwe!
 • Chociaż tematy rozprawek fajne.
 • Wyszłam po 3 godzinach. Mogłoby być krótsze...

Maturzyści zasadniczo stwierdzali, że tematy rozprawek były dość łatwe, więcej problemów sprawiła im pierwsza część, oparta na dłuższych tekstach. Niektórzy mieli kłopoty także z testem historycznoliterackim. To właśnie tam czekało na nich nieco podchwytliwe pytanie:

Próbna matura z języka polskiego z CKE 12.12.22. Oto arkusz i odpowiedzi CKE oraz tematy wypracowań. Czy egzamin był trudny?

Część zdających pomyliła peryfrazę (omówienie) z parafrazą (zabieg polegający na swobodnej przeróbce utworu literackiego lub czyjejś wypowiedzi, modyfikuje pierwowzór).

Matura próbna z polskiego. Grudzień 2022

W związku z tym, że matura 2023 odbędzie się w nowej formule, test diagnostyczny również wygląda inaczej. Najwięcej zmian zaszło właśnie na maturze z języka polskiego. Oto reformy na egzaminie 2022/2023:

 • czas na rozwiązanie zadań maturalnych będzie wynosił 240 minut (na maturze 2022 uczniowie mieli 170 minut),
 • uczeń dostanie dwa arkusze,
 • arkusz nr 1 to część testowa podzielona na zagadnienia o nazwie „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki” (maksymalna liczba punktów za rozwiązanie tej części wynosi 25)
 • w arkuszu nr 2 uczniowie będą musieli zmierzyć się wypracowaniem, a więc stworzyć wypowiedź argumentacyjną, za którą mogą uzyskać 35 punktów. Będzie ono wyglądało inaczej niż dotychczas (m.in. minimalny limit słów zwiększy się z 250 do 300).
Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura próbna z języka polskiego?

Przed maturą 2023 warto zapoznać się z arkuszami pokazowymi opublikowanymi przez CKE, a także próbnymi maturami, które odbyły się pod koniec września 2022. Dobrym pomysłem będzie także powtórzenie i przećwiczenie następujących zagadnień:

 • Pisanie notatki syntetyzującej. Jest to nowa forma wypowiedzi, która obowiązuje na maturze 2023;
 • Pisanie wypracowania maturalnego w formule 2023;
 • Ćwiczenie pracy z tekstem (a więc rozwiązywanie zadań do tekstu, które obowiązywało także w formule od 2015 roku. W tym celu warto dokładnie prześledzić i wypełnić arkusze z ubiegłych lat), czyli zadania krótszej odpowiedzi i typu prawda/fałsz;
 • Powtórzyć sobie najważniejsze motywy biblijne i mitologiczne;
 • Warto przypomnieć sobie najważniejsze środki stylistyczne i ich funkcje w tekście;
 • Dobrym pomysłem będzie także utrwalenie wiedzy z zakresu lektur obowiązkowych.

Dokładne wymagania egzaminacyjne znajdują się w Informatorze CKE. Trzeba jednak pamiętać, by zapoznać się również z Aneksem 2023 i 2024 do Informatora.

Do próbnej matury nie trzeba się przygotowywać, bo ma ona za zadanie oswojenie uczniów z formą przeprowadzania egzaminów, a także zasygnalizowanie nauczycielowi, co należy jeszcze powtórzyć z uczniami przed właściwym egzaminem.

Zobacz, jak wyglądał arkusz próbnej matury we wrześniu 2022:

Próbna matura z języka polskiego 2022/2023. Termin

Próbna matura z języka polskiego odbyła się 12 grudnia 2022 roku o godz. 9:00 (poniedziałek). Z kolei na tzw. rozszerzeniu z polskiego uczniowie mogli się sprawdzić 15 grudnia 2022 roku (czwartek), również o godz. 9:00.

Próbna matura nie jest obowiązkowa. Dana szkoła może, ale nie musi do niej przystąpić. Warto też zaznaczyć, że Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje, by próbne matury podlegały ocenie. Wyniki testów diagnostycznych zostaną opublikowane na stronie CKE dzień po przeprowadzeniu danego egzaminu. W przypadku języka polskiego oficjalne rozwiązania uczniowie poznają 13 grudnia 2022 roku.

Ile trwa próbna matura z polskiego i co można wnieść na salę?

Próbna matura z polskiego 2023 (tak jak ta właściwa) będzie trwała 240 minut. Uczniowie, którzy rozpoczną pisanie o godz. 9:00, będą mogli rozwiązywać zadania najdłużej do godz. 13:00. Zgodnie z podaną przez CKE listą przedmiotów, które można wnieść na maturę, na egzamin można zabrać długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W przypadku języka polskiego nie jest możliwe korzystanie z dodatkowych pomocy (tak jak np. na egzaminie z matematyki). Warto podkreślić, że nowością na maturze 2023 z polskiego jest brak możliwości korzystania ze słowników.

Lektury obowiązkowe na maturę 2023

 • Jan Parandowski - Mitologia, część I Grecja;
 • Sofokles - "Antygona"
 • Jan Kochanowski - "Odprawa posłów greckich"
 • William Szekspir - "Makbet"
 • Molier - "Skąpiec"
 • Adam Mickiewicz - "Konrad Wallenrod"
 • Adam Mickiewicz - "Dziady cz. III"
 • Juliusz Słowacki - "Kordian"
 • Bolesław Prus - "Lalka"
 • Eliza Orzeszkowa - "Gloria victis"
 • Henryk Sienkiewicz - "Potop"
 • Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara"
 • Stanisław Wyspiański - "Wesele"
 • Stefan Żeromski - "Przedwiośnie"
 • Tadeusz Borowski - opowiadania: "Proszę państwa do gazu", "Ludzie, którzy szli"
 • Gustaw Herling-Grudziński - "Inny świat"
 • Hanna Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem"
 • Albert Camus - "Dżuma"
 • George Orwell - "Rok 1984"
 • Sławomir Mrożek - "Tango"
 • Marek Nowakowski - "Raport o stanie wojennym" (wybrane opowiadanie)
 • Marek Nowakowski - "Górą Edek" (z tomu Prawo prerii)
 • Jacek Dukaj - "Katedra" (z tomu W kraju niewiernych)
 • Andrzej Stasiuk - "Miejsce" (z tomu Opowieści galicyjskie)
 • Olga Tokarczuk - "Profesor Andrews w Warszawie" (z tomu Gra na wielu bębenkach).

Obowiązkowe fragmenty utworów literackich:

 • Biblia - w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 • Homer - "Iliada" (fragmenty)
 • "Lament świętokrzyski "(fragmenty)
 • "Legenda o św. Aleksym" (fragmenty)
 • "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty)
 • "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty)
 • "Pieśń o Rolandzie (fragmenty)"
 • Gall Anonim - "Kronika polska" (fragmenty)
 • Dante Alighieri - "Boska Komedia" (fragmenty)
 • Piotr Skarga - "Kazania sejmowe" (fragmenty)
 • Jan Chryzostom Pasek - "Pamiętniki" (fragmenty)
 • wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej - powojenna piosenka literacka.

Matura w formule 2023. Ważne terminy

Dla maturzystów, których obowiązuje matura w formule 2023, ważne są terminy próbnych matur, ale także harmonogram egzaminów majowych oraz data złożenia deklaracji maturalnej:

Pierwotnie zadania opracował dla nas ekspert z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ten ośrodek akademicki we Wrocławiu każdego roku kształci ponad 6000 studentów i słuchaczy. Od 17 lat DSW zajmuje 1. miejsce wśród dolnośląskich uczelni niepublicznych, według rankingu „Perspektyw”, 2022. W tym roku uczelnia świętuje jubileusz 25-lecia.

FAQ - Próbna matura 2023

Czy próbna matura jest obowiązkowa? Kto sprawdza prace na próbnej maturze? Odpowiadamy na pytania o próbną maturę 2023

Ile trwa próbna matura?

Wszystko zależy od egzaminu, jaki zdajecie:

 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom podstawowy) - 240 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom podstawowy) - 180 minut
 • pisemny egz. z języka obcego - 120 minut
 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom rozszerzony) - 210 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom rozszerzony) - 180 minut
 • pisemny egz. z biologii - 180 minut
 • pisemny egz. z chemii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii - 180 minut
 • pisemny egz. z fizyki - 180 minut
 • pisemny egz. z geografii - 180 minut
 • pisemny egz. z filozofii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii sztuki - 180 minut
 • pisemny egz. z historii muzyki - 180 minut
 • pisemny egz. z WOS - 180 minut
 • pisemny egz. z informatyki - 210 minut

Kiedy są próbne matury 2023?

Pierwsza tura próbnych matur odbyła się we wrześniu. Druga odsłona testów diagnostycznych zaplanowana jest w terminie 12-21 grudnia 2022 roku.

Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia,

Czy próbna matura jest ważna?

Próbna matura nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia oceny ucznia. Jej celem jest oswojenie uczniów z formułą egzaminów. To również sposób na sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia i wskazanie ewentualnych braków. Taka informacja zwrotna może pomóc w lepszym przygotowaniu się do matury 2023. Z tego względu warto przystąpić do próbnego egzaminu, choć nie jest on obowiązkowy.

Czy nauczyciel może postawić ocenę na podstawie próbnej matury?

Nie powinien - a przynajmniej CKE nie rekomenduje stawiania ocen na podstawie tego sprawdzianu. Próbne matury to tylko wskazówka dla ucznia, która ma pomóc określić jego przygotowanie do właściwego egzaminu. Wyniki próbnej matury mogą być też podpowiedzią dla nauczyciela, na co położyć nacisk podczas przedmaturalnych powtórek.

Kto sprawdza próbne matury?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Nie patrzcie na te odpowiedzi, wszystko zrobione na kolanie. Proponowana notatka koło notatki syntetyzującej nawet nie stała, nawet nie dali rady napisać 60 słów (min wymóg).
G
Gość
czemu nikt nie protestuje? czy ktoś podał wyniki matur próbnych z września? jakie były wyniki? ile osób zaliczyło na poziomie minimalnym> ile nie zdało?
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji