Próbna matura z polskiego. Rozszerzenie za nami. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Sprawdź tematy wypracowań. Co było na maturze próbnej?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie były tematy?
Próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie były tematy? Tomasz Czachorowski/ Polska Press
Próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym za nami. Mamy już arkusz CKE i wiemy, z czym musieli zmierzyć się maturzyści. W tym tekście zamieściliśmy także odpowiedzi, a w zasadzie omówienie tematów wypracowań, a także lektury i konteksty, do których można się było odwołać. Jakie tematy pojawiły się na próbnej maturze z polskiego (poziom rozszerzony)? Jak poradzili sobie z nimi uczniowie? Wyjaśniamy.

Spis treści

Próbna matura z polskiego – poziom rozszerzony. Arkusz CKE

W tym materiale 15 grudnia po godz. 9:00 opublikowaliśmy arkusz matury próbnej z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zamieściliśmy także omówienie tematów wypracowań.

Arkusz CKE, omówienie tematów przez nauczyciela, a także kryteria oceniania od CKE znajdują się w galerii poniżej:

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Właściwa matura rozszerzona z polskiego 2023 została zaplanowana na 17 maja. Uczniowie przystąpią do egzaminu zarówno w formule 2023, jak i w formule 2015.

Jakie były tematy na maturze próbnej z polskiego na poziomie rozszerzonym?

Na maturze próbnej pojawiły się tematy dotyczące konwencji groteskowej, a także konstrukcji czasu w utworach literackich. Tematy wypracowań brzmiały następująco:

Temat 1. Rozważ, jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie. W pracy odwołaj się do:

 • Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza,
 • utworów literackich z dwóch różnych epok,
 • wybranego kontekstu.

Temat 2.
Analiza czasu w utworach epickich najczęściej obejmuje napięcie między czasem narracji a czasem fabuły, rozpiętość i sposób łączenia scen w ramach czasu akcji, a także wszelkie odniesienia fabuły/akcji do kontekstu historycznego. Ale nie tylko następstwo zdarzeń mówi o przebiegu czasu – także zmiana obrazowania, perspektywy […] albo też przywołanie minionych, nieaktualnych dziś nazw czy form językowych. (Dorota Korwin-Piotrowska)

Rozważ, jaką rolę w utworze literackim pełni konstrukcja czasu. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Doroty Korwin-Piotrowskiej. W pracy odwołaj się do:

 • wybranej lektury obowiązkowej
 • utworów literackich z dwóch różnych epok
 • wybranego kontekstu.

Rozszerzenie było trudne? Uczniowie dzielą się spostrzeżeniami na temat matury

Maturzyści na napisanie egzaminu mają 3,5 godziny, jednak niektórzy wcześniej opuszczają sale egzaminacyjne. Pojawiają się już komentarze na temat poziomu trudności matury. Uczniowie tematy wypracowań oceniają głównie pozytywnie:

Napisałem 2 strony o Szewcach, ale przy Tangu rozpędziłem się na 7 stron!

Ej, ten rozszerzony polski mega prosty!

Temat o czasie w literaturze bardzo mi siadł, a tak się bałam, że nic nie napiszę! Zobaczymy, co polonistka powie na to, co napisałam.

Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym 15.12.2022. Wymagania

W związku z tym, że matura 2023 odbędzie się w nowej formule, test diagnostyczny również wygląda nieco inaczej. Sporo zmian zaszło na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. A co z rozszerzeniem? Tutaj też na uczniów czeka kilka zmian.

Sporo osób zastanawia się, czy na rozszerzonej maturze z języka polskiego oprócz wypracowania, będzie także część testowa. Zgodnie z Aneksem do Informatora obowiązującym w latach 2022/2023 oraz 2023/2024 dwa kolejne roczniki będą pisały tylko wypracowanie. Dopiero osoby zdające maturę w 2025 roku na tzw. rozszerzeniu z języka polskiego otrzymają dwa arkusze (część testowa i część z dłuższą wypowiedzią pisemną).

Co więc się zmieni? Wyjaśniamy, jak ma wyglądać matura z polskiego na poziomie rozszerzonym 2023:

 • Na maturze 2022 uczniowie mieli 180 minut na napisanie wypracowania, teraz czas wydłuża się do 210 minut;
 • Maksymalna liczba punktów, które można było otrzymać za maturę, wynosiła 40, od 2023 roku zmniejsza się ona do 35 punktów;
 • Bez zmian pozostaje fakt, że uczniowie będą mieli dwa tematy do wyboru;
 • Minimalna liczba słów na rozszerzeniu z polskiego od 2023 roku wynosi 500 (to o 200 więcej niż w roku 2022);
 • Dotychczas uczeń musiał opierać swoje rozważania m.in. na podanych tekstach (związanych z teorią literatury, historią literatury czy szeroko pojętą kulturą lub utworze lirycznym). Od 2023 roku zdający ma odwołać się m.in. do wybranej lub podanej lektury obowiązkowej, kontekstów, innych utworów (z co najmniej dwóch różnych epok) czy cytatu/krótkiego fragmentu tekstu podanego w arkuszu.

Sporo osób zastanawia się, jak napisać wypracowanie na maturze rozszerzonej z polskiego. Chcąc dobrze się przygotować do egzaminu warto przejrzeć Informator CKE od str. 81, tam znajdują się przykładowe prace.

Inne dokładne wymagania egzaminacyjne również znajdują się w Informatorze CKE. Trzeba jednak pamiętać, by zapoznać się również z Aneksem 2023 i 2024 do Informatora.

Do próbnej matury nie trzeba się przygotowywać. Ma ona za zadanie oswoić uczniów z formą przeprowadzania egzaminów, a także zasygnalizować nauczycielowi, co należy jeszcze powtórzyć z uczniami przed właściwym egzaminem.

Kiedy będzie próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i czy jest obowiązkowa?

Próbna matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 grudnia 2022 roku o godz. 9:00 (czwartek).

Próbna matura nie jest obowiązkowa. Dana szkoła może do niej przystąpić, ale nie ma takiego obowiązku. Warto też zaznaczyć, że Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje, by próbne matury były oceniane. Wyniki testów diagnostycznych zostaną opublikowane na stronie CKE dzień po przeprowadzeniu danego egzaminu.

Ile trwa próbna matura z polskiego na poziomie rozszerzonym i co można wnieść na salę?

Próbna matura z polskiego 2023 na poziomie rozszerzonym (tak jak ta właściwa) będzie trwała 210 minut. Uczniowie, którzy rozpoczną pisanie o godz. 9:00, będą mogli pisać wypracowanie najdłużej do godz. 12:30. Zgodnie z podaną przez CKE listą przedmiotów, które można wnieść na maturę, na egzamin można zabrać długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.

W przypadku języka polskiego nie jest możliwe korzystanie z dodatkowych pomocy (tak jak np. na egzaminie z matematyki). Nowością na maturze 2023 z polskiego jest brak możliwości korzystania ze słowników.

Matura w formule 2023. Ważne terminy

Dla maturzystów, których obowiązuje matura w formule 2023, ważne są terminy próbnych matur, ale również harmonogram egzaminów majowych oraz data złożenia deklaracji maturalnej. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na ten temat:

- - -
Omówienie tematów opracował dla nas ekspert z Tutore Poland, spółki edukacyjnej, która zajmuje się kształceniem stacjonarnym i online w całej Polsce. Uczą ponad pół miliona osób, a wśród nich dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich nauczyciele przygotowują także do matury podstawowej i rozszerzonej z matematyki, języka polskiego oraz angielskiego, a także programowania, gry na gitarze, grafiki, rysunku i wielu innych.

FAQ - Próbna matura 2023

Czy próbna matura jest obowiązkowa? Kto sprawdza prace na próbnej maturze? Odpowiadamy na pytania o próbną maturę 2023

Ile trwa próbna matura?

Wszystko zależy od egzaminu, jaki zdajecie:

 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom podstawowy) - 240 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom podstawowy) - 180 minut
 • pisemny egz. z języka obcego - 120 minut
 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom rozszerzony) - 210 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom rozszerzony) - 180 minut
 • pisemny egz. z biologii - 180 minut
 • pisemny egz. z chemii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii - 180 minut
 • pisemny egz. z fizyki - 180 minut
 • pisemny egz. z geografii - 180 minut
 • pisemny egz. z filozofii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii sztuki - 180 minut
 • pisemny egz. z historii muzyki - 180 minut
 • pisemny egz. z WOS - 180 minut
 • pisemny egz. z informatyki - 210 minut

Kiedy są próbne matury 2023?

Pierwsza tura próbnych matur odbyła się we wrześniu. Druga odsłona testów diagnostycznych zaplanowana jest w terminie 12-21 grudnia 2022 roku.

Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia,

Czy próbna matura jest ważna?

Próbna matura nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia oceny ucznia. Jej celem jest oswojenie uczniów z formułą egzaminów. To również sposób na sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia i wskazanie ewentualnych braków. Taka informacja zwrotna może pomóc w lepszym przygotowaniu się do matury 2023. Z tego względu warto przystąpić do próbnego egzaminu, choć nie jest on obowiązkowy.

Czy nauczyciel może postawić ocenę na podstawie próbnej matury?

Nie powinien - a przynajmniej CKE nie rekomenduje stawiania ocen na podstawie tego sprawdzianu. Próbne matury to tylko wskazówka dla ucznia, która ma pomóc określić jego przygotowanie do właściwego egzaminu. Wyniki próbnej matury mogą być też podpowiedzią dla nauczyciela, na co położyć nacisk podczas przedmaturalnych powtórek.

Kto sprawdza próbne matury?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji