Programy edukacyjne w 2022 roku. Laboratoria Przyszłości i Poznaj Polskę to dopiero początek. Z czego skorzystali uczniowie i nauczyciele?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
PAP
PAP
Uczniowie mieli dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” mieli szansę poznawać nowe technologie.
Uczniowie mieli dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” mieli szansę poznawać nowe technologie. zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Ministerstwa Edukacji i Nauki
Zakończył się 2022 rok, w trakcie którego udało się zrealizować projekty wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami, rozwinąć kluczowe kompetencje wśród najmłodszych, wykorzystując do tego nowe technologie, a także zapoznać dzieci i młodzież z historią i kulturą Polski, inicjując wycieczki po kraju. To wszystko działo się w ramach programów „Aktywna Tablica”, „Laboratoria Przyszłości” i „Poznaj Polskę”. Co jeszcze wydarzyło się w edukacji w 2022 roku?

Spis treści

Podsumowanie 2022 roku w edukacji

Nowy przedmiot w szkole, który ma za zadanie zaznajomić uczniów z historią najnowszą, wzbogacenie zajęć edukacji dla bezpieczeństwa o elementy przysposobienia obronnego czy zmiany w awansie zawodu nauczyciela to nie wszystkie reformy, jakie zostały wprowadzone w minionym roku.

Oprócz nich zrealizowano także przedsięwzięcia, które miały za zadanie wesprzeć uczniów w codziennej nauce. Laboratoria Przyszłości sprawiły, że szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Młodzi ludzie mieli szansę odwiedzić różne zakątki naszego kraju, dzięki finansowemu wsparciu projektu Poznaj Polskę. Po okresie nauki zdalnej ważne było również zwiększenie świadomości w zakresie ruchu i diety. W tym miały pomóc programy WF z AWF oraz „JuniorEduŻywienie”.

Mobilne Laboratoria Przyszłości. Edukacja w duchu STEAM w polskich szkołach

„Laboratoria Przyszłości” to program, który ma na celu poszerzenie umiejętności cyfrowych i technologicznych wśród uczniów, a także rozwój kompetencji przyszłości w duchu STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły otrzymały od państwa 1,144 mld złotych na zakup nowoczesnego sprzętu m.in. drukarki 3D, gogle VR i mikrokontrolery.

Oprócz finansowania sprzętu odbywały się także lekcje pokazowe dla nauczycieli, w jaki sposób ten sprzęt wykorzystywać. Z kolei we wrześniu 2022 roku nastąpiła kontynuacja tego projektu – „Mobilne Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu zarówno pedagodzy, jak i uczniowie mogli dowiedzieć się, jak praktycznie wykorzystywać otrzymane narzędzia.

Od września do grudnia po Polsce busami jeździły ekipy edukatorów, wspierające społeczność szkolną. Prowadzono bezpłatne warsztaty.

– Od startu programu Mobilne Laboratoria Przyszłości minęły niespełna cztery miesiące, a zespoły edukatorów odwiedziły 650 szkół i przeprowadziły zajęcia dla 39 tys. uczniów szkół podstawowych. Zainteresowanie szkół oraz pasja i zaangażowanie edukatorów przekładają się na entuzjazm uczniów. Doświadczają oni nauki przez zabawę, uzyskując kompetencje tak potrzebne w przesyconym nowymi technologiami świecie – mówił PAP Michał Przymusiński, zastępca dyrektora IBE ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji.

W samym grudniu „Mobilne Laboratoria Przyszłości” przejechały przez całą Polskę, odwiedzając różne miejscowości we wszystkich województwach. Zajęcia przeprowadzono dla 11 tys. uczniów w 183 szkołach. Z kolei w przedsięwzięciu „Laboratoria Przyszłości” dotychczas wzięło udział 14 tys. szkół, 200 tys. nauczycieli, 3 mln uczniów. Jak informuje MEiN program na razie przewidziano do 30 czerwca 2023 roku.

Poznaj Polskę. Edukacyjne wycieczki po kraju

W 2021 roku zainicjowano program „Poznaj Polskę”. Z uwagi na duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem był on również kontynuowany w 2022 roku. Przeznaczono 100 mln zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych po naszym kraju, z uwzględnieniem obiektów edukacyjnych. Pierwsza część tego programu została zrealizowana od kwietnia do czerwca, a druga od września do grudnia 2022 roku.

Dzięki tej inicjatywie uczniowie mieli możliwość poznać historię i kulturę Polski nie na kartach podręcznika, ale w sposób namacalny. Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław,
 • Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa,
 • Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń,
 • Stare i nowe miasto, Toruń.

Dofinansowanych zostało prawie 17 tys. wycieczek edukacyjnych (4 827 wycieczek w 2021 roku i 12 000 wycieczek w 2022 roku), podczas których uczniowie odkrywali bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

Program doczekał się także swojej kontynuacji w nieco innym wydaniu. We współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej narodziła się inicjatywa „Poznaj Polskę na sportowo”. Uczniowie, którzy trenują piłkę nożną w klubach PZPN, mogli otrzymać dofinansowanie na mecze ligowe, ekstraklasy oraz reprezentacji Polski. Dla miłośników sportu była to okazja, by rozwijać swoje zainteresowania. Jak przekazał PAP, w programie wzięło udział blisko 20 tys. zawodników z całej Polski, trenujących piłkę nożną w 423 klubach.

WF z AWF. Kształtowanie sportowych kompetencji wśród uczniów

Przypomnijmy, że jeszcze na początku 2022 roku uczniowie przez jakiś czas uczyli się w trybie zdalnym. Niezwykle ważne w tym kontekście było więc zadbanie o ich dobrostan psychiczny i fizyczny po powrocie do szkolnych ławek. W tym drugim przypadku miał pomóc program „WF z AWF – aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, który został zapoczątkowany w celu poprawy aktywności fizycznej wśród młodych osób.

W marcu i kwietniu 2022 roku odbyły się bezpłatne szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Można się było na nich dowiedzieć m.in. tego, w jaki sposób przeciwdziałać skutkom izolacji społecznej czy bezczynności ruchowej. Ponadto osoby, które wzięły udział w warsztatach, mogły prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Sport Klubów.

– W 2021 r. ramach pierwszej edycji programu w całej Polsce utworzono 9 tys. Sport Klubów dla 120 tys. dzieci, a przepracowanych zostało łącznie 180 tys. godzin lekcyjnych. Do projektu zgłosiło się 51 tys. nauczycieli, z czego 31 tys. zostało przeszkolonych. W 2022 r. na program przeznaczono 36,5 mln zł. W kwocie tej ujęto przeprowadzenie 1 tys. szkoleń dla nauczycieli oraz 400 tys. godzin zajęć lekcyjnych. Powstało 16 tys. Sport Klubów dla 300 tys. uczniów – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kontynuacja tego programu w 2023 roku będzie uzależniona od wyników badań dzieci i młodzieży.

Aktywna tablica. Wsparcie dla uczniów w rozwoju technologicznym

Realizacja programu „Aktywna tablica” została przewidziana na lata 2020-2024. W nowym roku kalendarzowym szkoły znów będą mogły z niego skorzystać. Dzięki tej inicjatywie placówki otrzymują środki na finansowanie pomocy dydaktycznych, różnych w zależności od potrzeb. W związku z kształceniem na odległość, które było realizowane w latach minionych, nauczyciele mogli otrzymać niezbędny sprzęt do pracy w domu.

Trzeba jednak podkreślić, że niezwykle ważne jest wyposażanie placówek oświatowych, mających pod swoją opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami. Środki przekazane w ramach programu „Aktywna tablica” można więc było przekazać na pomoce terapeutyczne i narzędzia niezbędne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wsparciem finansowym w ramach programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024 zostały objęte:

 • 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 • 5870 szkół ponadpodstawowych;
 • 267 szkół kształcących uczniów niewidomych;
 • 11 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • 4530 szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł.

Program wsparcia edukacji. Wszechstronny rozwój dla uczniów

W ramach „Programu wsparcia edukacji” szkoły mogły otrzymać od 20 do 250 tys. zł na dofinansowywanie projektów w zakresie m.in. tworzenia interaktywnych pomocy dydaktyczny, organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego, a także organizowanie konkursów, warsztatów, wystaw oraz imprez sportowych.

Program ten był realizowany w ramach jednego z trzech modułów:

 • Innowacyjna edukacja (od 50 tys. zł do 250 tys. zł);
 • Edukacja patriotyczna (od 20 tys. zł do 250 tys. zł);
 • Edukacja poprzez sport (od 20 tys. zł do 250 tys. zł).

Tym razem inicjatywa była przeznaczona dla organizacji pozarządowych (w tym organizacji harcerskich) oraz osób prawnych. na to przedsięwzięcie przeznaczono łącznie 10 mln zł.

JuniorEduŻywienie. Edukacja żywieniowa dla nauczycieli

W 2022 roku szkoły i nauczyciele wzięli także udział w programie „JuniorEduŻywienie”, który miał na celu poszerzenie kompetencji w zakresie zdrowego żywienia i dzielenia się tą wiedzą z uczniami z klas I-VI szkoły podstawowej. To ważny temat, bo ze względu na siedzący tryb życia, brak ruchu i niezdrowe odżywanie się dzieci obecnie mają problemy z nadwagą i otyłością.

Eksperci z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wzięli udział w tej inicjatywie, organizując bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej.

Główny nacisk w programie został położony na zajęcia praktyczne. Dlatego też w ośrodkach akademickiej w całej Polsce, które uczestniczą w programie tworzone są klasopracownie. Przestrzeń ta zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt umożliwiający przeszkolenie nauczycieli w ich regionach z zakresu edukacji żywieniowej. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i instruktażowych przygotowanych przez NIZP PZH-PIB.

Inicjatywa objęła swoim zasięgiem prawie 2 200 szkół z całej Polski. Do tej pory do projektu zgłosiło się prawie 15 tys. nauczycieli.

Programy edukacyjne zrealizowane w 2022 roku. Co czeka nas w 2023?

W minionym roku kalendarzowym zrealizowano sporo projektów, wspierających zarówno uczniów, jak i nauczycieli. A co będzie działo się w kolejnym? Oprócz rozmów ze związkami zawodowymi, które mają dotyczyć przywrócenia wcześniejszych emerytur, wprowadzenia nowego przedmiotu (biznes i zarządzanie) oraz przeprowadzenie pierwszych matur w nowej formule, minister edukacji podkreśla, że chciałby kontynuować działania w zakresie poprawy kondycji fizycznej uczniów.

– Kondycja polskich dzieci i młodzieży jest kiepska, jak wynika ze wszystkich możliwych badań. […] Dziś pracujemy z AWF-ami, PZPN-em, Polskim Związkiem Siatkarskim, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki… Z tym ostatnim umówiliśmy się, że będziemy wchodzić za cztery mln. zł. w pilotażowy program rozwoju dyscyplin atletycznych. Nie tylko po to, żeby za kilka lat mieć nowych olimpijczyków, ale dlatego, żeby kondycja fizyczna dzieci się poprawiała – mówił Przemysław Czarnek w rozmowie z PAP.

od 7 lat
Wideo

echodnia.eu W czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji