Wzór na obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu to:

Jak dobrze jesteś przygotowany/a na egzamin ósmoklasisty z matematyki? Sprawdź!

Wzór na obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu to:

Jak dobrze jesteś przygotowany/a na egzamin ósmoklasisty z matematyki? Sprawdź!

wróć 1/10