Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych 2022/2023. Terminy ogłoszenia wyników. Do kiedy trzeba potwierdzić wolę przyjęcia?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Uczniowie sprawdzają listę osób zakwalifikowanych do liceum. // Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022: terminy, zasady, etapy i kalkulator punktów.
Uczniowie sprawdzają listę osób zakwalifikowanych do liceum. // Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022: terminy, zasady, etapy i kalkulator punktów. Łukasz Gdak/ Polska Press
Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 już są. Uczniowie ósmych klas zastanawiają się, jak dostać się do dobrego liceum. Ważne są wyniki egzaminu ósmoklasisty, ale także oceny i dodatkowa aktywność szkolna (np. wolontariat, udział w wydarzeniach sportowych, konkursach czy olimpiadach). O czym należy pamiętać w trakcie rekrutacji do szkoły średniej? Jak przeliczyć punkty do liceum? Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat trwających zapisów. Podajemy także kalkulator punktów do liceum. Uczniowie złożyli już wnioski o przyjęcie do konkretnych szkół i wprowadzili niezbędne informacje. Ogłoszono też wyniki rekrutacji oraz listy kandydatów przyjętych do szkół. Osoby, którym nie udało się dostać do wybranych placówek, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej. W terminie 5-16 sierpnia (w zależności od województwa) ogłaszane są wyniki rekrutacji uzupełniającej.

Spis treści

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ogłoszone. Trwa rekrutacja uzupełniająca

W terminie od 19 do 22 lipca 2022 roku ogłaszane były wyniki rekrutacji do szkół średnich. Niektórym uczniom udało się dostać do wymarzonej placówki, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej. Osoby, które zostały zakwalifikowane do szkół musiały pamiętać o tym, by w odpowiednim momencie wyrazić wolę przyjęcia do szkoły. Więcej na ten temat przeczytacie w poniższym artykule:

Szkoły opublikowały już listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, więc część uczniów może wrócić do trybu wakacyjnego i zapomnieć do września o szkole. Trwa jednak także rekrutacja uzupełniająca. Rodzice zwracają uwagę na to, że w tym roku wyjątkowo trudno jest się dostać do szkoły:

Resort edukacji wyjaśnia, że w rekrutacji uzupełniającej szkoły nie mogą określić minimalnej liczby punktów:

Szkoła nie może przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalnej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. Ustalenie takiego progu jest sprzeczne z przepisami prawa oświatowego. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły jest równa liczbie punktów, które otrzymał kandydat przyjęty na ostatnie wolne miejsce (z najniższą liczbą punktów) - czytamy na stronie rządowej.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2022/2023. Kiedy są? Ważne terminy

Uczniowie poznają je w następujących terminach:

 • dolnośląskie: 16 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: 9 sierpnia
 • lubelskie: 11 sierpnia
 • lubuskie: 12 sierpnia
 • łódzkie: 5 sierpnia
 • małopolskie: 9 sierpnia
 • mazowieckie: 12 sierpnia
 • opolskie: 15 sierpnia
 • podkarpackie: 16 sierpnia
 • podlaskie: 16 sierpnia
 • pomorskie: 16 sierpnia
 • śląskie: 12 sierpnia
 • świętokrzyskie: 11 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 16 sierpnia
 • wielkopolskie: 16 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 9 sierpnia

Wówczas pojawią się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że należy jeszcze potwierdzić wolę przyjęcia w następujących terminach:

 • dolnośląskie: 17-22 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: do 11 sierpnia (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 11-18 sierpnia
 • lubuskie: 12-19 sierpnia (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 5-10 sierpnia (do godz. 12.00)
 • małopolskie: do 17 sierpnia
 • mazowieckie: 16-18 sierpnia
 • opolskie: 17-19 sierpnia (do godz. 15.00)
 • podkarpackie: 17-19 sierpnia
 • podlaskie: 16-19 sierpnia
 • pomorskie: 17-22 sierpnia (do godz. 15.00)
 • śląskie: 16-18 sierpnia (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 12-22 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 26 lipca-18 sierpnia (do godz. 15.00)
 • wielkopolskie: 16-25 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 9-11 sierpnia

Z kolei ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych pojawią się:

 • dolnośląskie: 23 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: 12 sierpnia
 • lubelskie: 19 sierpnia
 • lubuskie: 22 sierpnia
 • łódzkie: 11 sierpnia
 • małopolskie: 18 sierpnia
 • mazowieckie: 19 sierpnia
 • opolskie: 23 sierpnia
 • podkarpackie: 22 sierpnia
 • podlaskie: 22 sierpnia
 • pomorskie: 23 sierpnia
 • śląskie: 19 sierpnia
 • świętokrzyskie: 23 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 19 sierpnia
 • wielkopolskie: 26 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 12 sierpnia

Kiedy wyniki rekrutacji do szkół podstawowych 2022/2023?

Uczniowie, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w szkołach średnich zastanawiają się, kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. W zależności od konkretnego regionu termin ten może się nieco od siebie różnić. Podajemy daty ogłoszenia kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w poszczególnych województwach:

 • dolnośląskie: 21 lipca
 • kujawsko-pomorskie: 19 lipca
 • lubelskie: 22 lipca
 • lubuskie: 21 lipca
 • łódzkie: 19 lipca
 • małopolskie: 19 lipca
 • mazowieckie: 20 lipca
 • opolskie: 20 lipca
 • podkarpackie: 22 lipca
 • podlaskie: 21 lipca
 • pomorskie: 21 lipca
 • śląskie: 20 lipca
 • świętokrzyskie: 21 lipca
 • warmińsko-mazurskie: 20 lipca
 • wielkopolskie: 20 lipca
 • zachodniopomorskie: 19 lipca

Szczegółowe informacje na ten temat można też znaleźć na stronach urzędów poszczególnych miast. W tekście: Wyniki rekrutacji do szkół średnich już niebawem! Sprawdź, czy udało ci się dostać, wyjaśniamy, jak sprawdzić, czy zostało się zakwalifikowanym.

Co zrobić po zakwalifikowaniu się do szkoły?

Pamiętajmy, że zakwalifikowanie się do szkoły to nie wszystko. Jeśli zdecydujemy się na daną placówkę, musimy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. Trzeba to było zrobić w następujących terminach:

 • dolnośląskie: 22-29 lipca
 • kujawsko-pomorskie: do 22 lipca (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • lubuskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 19-22 lipca (do godz. 12.00)
 • małopolskie: do 25 lipca
 • mazowieckie: 21-27 lipca (do godz. 15.00)
 • opolskie: 20-28 lipca (do godz. 15.00)
 • podkarpackie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • podlaskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
 • pomorskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • śląskie: 21-28 lipca (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 22-29 lipca
 • warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-22 lipca (do godz. 15.00)
 • wielkopolskie: 20 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00)
 • zachodniopomorskie: 19-22 lipca (do godz. 15.00)

Uczeń musiał dostarczyć do szkoły, do której został przyjęty: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Niektóre szkoły wymagają także innych dokumentów, warto więc wcześniej dowiedzieć się, które z nich są wymagane.

Co jeśli nie udało się dostać do szkoły średniej? Jest jeszcze rekrutacja uzupełniająca!

W momencie, gdy nie udało się dostać do żadnej ze szkół, warto odwołać się od tej decyzji do dyrektora, a jednocześnie wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Szczegółowe terminy oraz zasady znajdują się w poniższym tekście:

Rekrutacja do liceum. Zapisy do szkół. Ten etap już za nami

16 maja 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie otrzymali w szkole adres strony, na którą musieli się zalogować (na przykład w przypadku Warszawy jest to: https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/), logowali się do systemu, przez dane przekazane w szkole, a na końcu wypełniali wniosek o przyjęcie do szkół. Placówki powinny być ułożone od najbardziej do najmniej preferowanych.

W piątek (1 lipca 2022 roku) uczniowie otrzymali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Mogli więc podliczać sobie punkty do liceum czy technikum i sprawdzać progi punktowe w interesujących ich szkołach wyższych.

Składanie dokumentów do szkół ponadpodstawowych minęło

W zależności od konkretnego regionu mniej więcej do połowy lipca (w przypadku Warszawy jest to 13 lipca, w przypadku Krakowa - 12 lipca) trwał etap składania kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Można było także dokonać zmian we wniosku, np. zmienić listę preferowanych szkół i złożyć nowy wniosek.

Harmonogram rekrutacji do liceum

Harmonogram rekrutacji do liceum różni się od siebie w zależności od konkretnego regionu, terminy są jednak do siebie zbliżone. Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji do warszawskich szkół:

 • 16 maja - 20 czerwca 2022 (godz. 15.00): składanie wniosków o przyjęcie do szkół;
 • 16 maja - 30 maja 2022 (godz. 15.00): składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych i oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół prowadzących szkolenia sportowe;
 • 24 czerwca - 13 lipca 2022 (godz. 14.00) - wprowadzanie informacji na temat wyników;
 • 20 lipca 2022 godz. 14.00: komisje podają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 21 lipca - 27 lipca 2022 (godz. 14.00): kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w konkretnej szkole;
 • 28 lipca 2022 godz. 14.00: ostateczne ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych do szkół.

Rekrutacja do liceum 2022 – etapy

Rekrutacja do liceum odbywa się w kilku etapach. Pierwszy z nich zaczął się jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty. Należało wówczas złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Następnie, już po egzaminie, gdy otrzyma się wynik, trzeba donieść zaświadczenie z wynikiem do konkretnej placówki.

Po ogłoszeniu przez szkoły listy uczniów, którzy zostali zakwalifikowani, należy złożyć w wybranej placówce deklarację woli przyjęcia do szkoły, a więc dostarczyć wymagane dokumenty: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po tym, jak minie termin składania dokumentów, szkoły publikują oficjalne listy, na których znajdują się kandydaci zakwalifikowani do danej placówki i ci, którym nie udało się dostać do szkoły. Wówczas rozpoczyna się drugi etap rekrutacji, który przebiega podobnie jak pierwszy.

Jak dostać się do dobrego liceum?

Uczniowie, którzy chcą dostać się do dobrego liceum, muszą przyjrzeć się punktom, które mają szansę otrzymać za wysoki wynik na egzaminie ósmoklasisty i odpowiednie stopnie na świadectwie. Każdy z ósmoklasistów ma szansę uzyskać 200 punktów. Połowę z tych punktów można zdobyć za egzamin ósmoklasisty, drugą zaś – za oceny na świadectwie i dodatkową aktywność szkolną. Obliczanie punktów do liceum wcale nie jest takie trudne.

Obliczanie punktów do liceum i technikum

Jeżeli chodzi o punkty do liceum otrzymywane za oceny, to należy pamiętać, że w trakcie rekrutacji do liceum liczą się: język polski, matematyka oraz dwa inne przedmioty, które zamieszczone są w wykazie danej klasy w konkretnym liceum. Poniżej zamieszczamy informację, ile punktów otrzymuje się za poszczególne oceny:

 • Ocena celująca – 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • Ocena dobra – 14 punktów,
 • Ocena dostateczna – 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Można także otrzymać dodatkowe punkty. Na przykład za świadectwo z tzw. czerwonym paskiem, uczeń dostaje jeszcze 7 punktów, a za udział w szkolnym wolontariacie – 3 punkty. Warto także wykazywać się w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych, ponieważ można otrzymać jednorazowo od 2 do 10 punktów (jednak nie więcej niż 18 za wszystkie dodatkowe aktywności).

Kalkulator punktów do liceum

Inaczej sytuacja wygląda z punktami za egzamin ósmoklasisty. Za tę część uczeń może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Jak przeliczyć punkty za egzamin ósmoklasisty? Punkty za część z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a punkty za egzamin z języka obcego przez 0,3, a więc 100 proc. x 0,3 to 30 punktów. Właśnie tak prezentuje się przelicznik punktów do liceum.

Rekrutacja do liceum – ważne daty

W tym roku rekrutacja zaczęła się 16 maja 2022 roku. Zapisy do szkół ponadpodstawowych zakończyły się pod koniec maja lub czerwca, w zależności od regionu. Na przykład w Warszawie wnioski można było składać do 20 czerwca do godz. 15.00. Teraz niezwykle ważne jest ogłoszenie wyników rekrutacji, które będzie miało miejsce od 19 do 22 lipca 2022 roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 już są

W kontekście rekrutacji do liceum, bardzo ważny jest egzamin ósmoklasisty. Uczniowie otrzymali wyniki już 1 lipca 2022 roku. Tydzień później przekazane zostały im zaświadczenia o wynikach. Oto najważniejsze daty związane z egzaminem ósmoklasisty:

 • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie inny język nowożytny),
 • 1 lipca 2022 (piątek) – data ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • 8 lipca 2022 (piątek) – data otrzymania przez uczniów zaświadczenia o wynikach.
od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji