Sprawdzanie prac maturalnych w nowej formule trwa dwa razy dłużej? Brakuje nam czasu – alarmują pedagodzy

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Próbna matura powinna się odbywać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, w jakich przeprowadzany jest właściwy egzamin dojrzałości.
Próbna matura powinna się odbywać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, w jakich przeprowadzany jest właściwy egzamin dojrzałości. Fot. Akshay Chauhan/unsplash
Kto sprawdzi próbne matury w grudniu 2022 roku? Nauczyciele coraz głośniej mówią o tym, że sprawdzenie prac pisanych w nowej formule egzaminu, zajmuje im dwa, a nawet trzy razy więcej czasu niż sprawdzanie prac według zasad obowiązujących dotychczas. CKE nie ma sygnałów o tego typu problemach i uspokaja: próbne matury są dobrowolne.

Spis treści

Język polski według klucza 2023

W wielu szkołach uczniowie poznali wyniki wrześniowych matur próbnych dopiero na początku listopada. Już wtedy nauczyciele sygnalizowali, że sprawdzanie prac zajmuje dużo więcej czasu, niż mogli przypuszczać. Podkreślają, że starają się gonić z materiałem, aby jak najlepiej przygotować uczniów do właściwego, majowego egzaminu. Tymczasem po drodze, w drugiej połowie grudnia, czeka ich kolejna kumulacja pracy – druga odsłona próbnych matur.

– Nie będziemy ich sprawdzać – zapowiadają na Facebooku poloniści.

Sprawdzanie maturalnych prac najwięcej czasu zajmuje polonistom- chodzi oczywiście o próbną maturę w nowej formule. I to oni najgłośniej narzekają na ogrom pracy związany z próbnymi sprawdzianami.

Próbne matury nie są obowiązkowe, ale większość szkół chce dać swoim uczniom możliwość sprawdzenia się w diagnostycznym teście. To nie tylko informacja dla uczniów, ile jeszcze muszą włożyć pracy w naukę, ale i dla samych szkół – jak wypadną majowe matury. To też wskazówka, jakie jeszcze powtórki powinni przeprowadzić nauczyciele, aby maturzystom powiodło się na egzaminie dojrzałości.

Pierwsze próbne matury uczniowie napisali we wrześniu – i nic dziwnego, że chcieli czym prędzej poznać ich wyniki. Tymczasem nauczyciele z bieżącej pracy i dodatkowych maturalnych arkuszy, „wykopywali się" przez kilka tygodni. A wyniki próbnych matur, jak mówią poloniści, nie są powodem do radości. Jednak rąk załamywać też nie zamierzają.

- Tego się spodziewaliśmy. Pandemia, zdalna nauka i nowe zasady. Kto chce maturę zdać dobrze, musi jeszcze porządnie przysiąść nad książkami – mówi polonista z jednego z kaliskich liceów.

Nauczyciele nie chcą sprawdzać próbnych matur?

Czy od września do grudnia poziom wiedzy uczniów szykujących się do matury 2023 będzie wyższy? To pokazać mają kolejne sprawdziany. Próbna matura rozpocznie się już 12 grudnia i potrwa przez 10 dni. A to oznacza, że przed nauczycielami kolejne arkusze do wnikliwej analizy, zgodnie z nowymi wytycznymi CKE.

O zamiarze bojkotu grudniowej, próbnej matury mówią między innymi nauczyciele skupieni wokół „Protestu z wykrzyknikiem”:

- W tym roku nie sprawdzam matur. Robiąc standardowe prace klasowe, wg nowych kryteriów sprawdzałam je dwa, a nawet trzy razy dłużej niż w poprzedniej wersji.
- Też nie mam zamiaru sprawdzać matur. Zanim do nich dojdzie nasprawdzam się tyle prac, że nie zamierzam poświęcać kolejnych weekendów, pracując dla OKE."
- Sprawdzałam prace maturalne przez 17 lat, byłam egzaminatorem przez 15 lat. W tym roku zrezygnowałam ze wszystkiego. Sposób oceniania matury 2023 jest nie do przyjęcia – komentują nauczyciele z różnych zakątków kraju.

Polecenie służbowe zmusi nauczycieli?

Matury próbne organizują chętne szkoły. CKE udostępnia im arkusze z zadaniami, a następnego dnia publikuje wyniki poszczególnych egzaminów. Arkusze matur próbnych uczniów w szkołach sprawdzać mają natomiast nauczyciele zatrudnieni w tych placówkach. Co jeśli odmówią sprawdzania tych prac?

- Matura próbna nie jest obowiązkowa. Jeśli nauczyciele nie chcą jej sprawdzać, dyrekcja szkoły powinna to uszanować. Owszem, może wydać polecenie służbowe i w ten sposób „zmusić” nauczycieli do sprawdzenia arkuszy – tłumaczy jedna z polonistek.

Jak na napiętą sytuację związaną z próbnymi maturami zapatrują się wydziały edukacji, którym podlegają szkoły średnie?
- Nie mamy żadnego planu awaryjnego. Nie mamy pomysłu, nie wiemy, co będzie. W tej chwili możemy się tylko tej sytuacji przyglądać i liczyć na to, że jakoś to będzie – mówi proszący o anonimowość szef powiatowej oświaty w jednym z miast w Wielkopolsce.

„Do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie docierają sygnały o odmowie sprawdzania prac z diagnoz. Jednocześnie informuję, że egzaminy próbne są dobrowolne” - czytamy w mailu z sekretariatu dyrektora CKE w Warszawie.

Próbna, ale podobna do prawdziwej

Jak wyglądają próbne matury? Zgodnie z sugestiami CKE, chętne szkoły mają przeprowadzić testy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. W drugiej odsłonie próbnych matur Centralna Komisja Egzaminacyjna od 12 do 22 grudnia udostępni kolejny pakiet arkuszy do przeprowadzenia próbnych matur. Będą to materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów ze wszystkich przedmiotów, również na wszystkich poziomach: podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

Właściwy egzamin maturalny w formule 2023 z każdego przedmiotu przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań dla egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r.: „Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej”.

Matura 2023: egzaminy pisemne i ustne

W maju 2023 do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

Maturzyści obowiązkowo przystąpią do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (chętni mogą zdawać egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym); oraz do przynajmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. W 2023 roku wracają też obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego.

Minimum 30%, żeby zdać maturę 2023

Aby zdać maturę, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 30% możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego - zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Jeśli chodzi o dodatkowy przedmiot do wyboru - tu nie ma minimalnego progu. Będzie on obowiązywał na egzaminie dojrzałości w 2025 roku.

FAQ - Próbna matura 2023

Czy próbna matura jest obowiązkowa? Kto sprawdza prace na próbnej maturze? Odpowiadamy na pytania o próbną maturę 2023

Ile trwa próbna matura?

Wszystko zależy od egzaminu, jaki zdajecie:

 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom podstawowy) - 240 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom podstawowy) - 180 minut
 • pisemny egz. z języka obcego - 120 minut
 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom rozszerzony) - 210 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom rozszerzony) - 180 minut
 • pisemny egz. z biologii - 180 minut
 • pisemny egz. z chemii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii - 180 minut
 • pisemny egz. z fizyki - 180 minut
 • pisemny egz. z geografii - 180 minut
 • pisemny egz. z filozofii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii sztuki - 180 minut
 • pisemny egz. z historii muzyki - 180 minut
 • pisemny egz. z WOS - 180 minut
 • pisemny egz. z informatyki - 210 minut

Kiedy są próbne matury 2023?

Pierwsza tura próbnych matur odbyła się we wrześniu. Druga odsłona testów diagnostycznych zaplanowana jest w terminie 12-21 grudnia 2022 roku.

Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia,

Czy próbna matura jest ważna?

Próbna matura nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia oceny ucznia. Jej celem jest oswojenie uczniów z formułą egzaminów. To również sposób na sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia i wskazanie ewentualnych braków. Taka informacja zwrotna może pomóc w lepszym przygotowaniu się do matury 2023. Z tego względu warto przystąpić do próbnego egzaminu, choć nie jest on obowiązkowy.

Czy nauczyciel może postawić ocenę na podstawie próbnej matury?

Nie powinien - a przynajmniej CKE nie rekomenduje stawiania ocen na podstawie tego sprawdzianu. Próbne matury to tylko wskazówka dla ucznia, która ma pomóc określić jego przygotowanie do właściwego egzaminu. Wyniki próbnej matury mogą być też podpowiedzią dla nauczyciela, na co położyć nacisk podczas przedmaturalnych powtórek.

Kto sprawdza próbne matury?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji