Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Wolne stanowiska pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu gettyimages.com/Weedezign
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Konkurs na stanowisko adiunkta 4 na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopień doktora
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej trzy artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach opublikowane w ostatnich 5 latach
 • Posiadanie w swoim dorobku udziału w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w ostatnich czterech latach
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego okresu stażu pracy na uczelni wyższej polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
 • Brak w ciągu pięciu lat kar dyscyplinarnych
 • Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Asystent

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuk Projektowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastycznej i konserwacji dzieł sztuki
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym w zakresie projektowania graficznego
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania graficznego, liternictwa, identyfikacji wizualnej
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym w zakresie projektowania graficznego, liternictwa, identyfikacji wizualnej;

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko profesora uczelni 4 na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopień doktora
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej siedem artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach i autorstwo bądź́ współautorstwo co najmniej jednej monografii naukowej lub podręcznika, opublikowanych w ostatnich dziesięciu latach poprzedzających konkurs
 • Posiadanie w swoim dorobku udział w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w uczelni wyższej, w ostatnich czterech latach
 • Posiadanie co najmniej dziesięcioletniego stażu̇ pracy na uczelni wyższej polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
 • Posiadanie w swoim dorobku doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych bądź́ organach jednoosobowych w uczelni wyższej
 • Brak w ciągu pięciu lat kar dyscyplinarnych
 • Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Posiadanie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko adiunkta 3 na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopień doktora;
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej trzy artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach opublikowane w ostatnich 5 latach;
 • Posiadanie w swoim dorobku udziału w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w ostatnich czterech latach;
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego okresu stażu pracy na uczelni wyższej polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
 • Brak w ciągu pięciu lat kar dyscyplinarnych
 • Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie kursu w zakresie obsługi portów naczyniowych
 • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej (niska, pośrednia, wysoka wierność, pacjent symulowany i standaryzowany, egzamin OSCE).

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko adiunkta 2 na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopień doktora;
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej trzy artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach opublikowane w ostatnich 5 latach;
 • Posiadanie w swoim dorobku udziału w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w ostatnich czterech latach;
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego okresu stażu pracy na uczelni wyższej polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
 • Brak w ciągu pięciu lat kar dyscyplinarnych
 • Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu magistra zdrowia publicznego
 • Posiadanie tytułu zawodowego ratownika medycznego
 • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

Konkurs na stanowisko adiunkta 1 na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopień doktora
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej trzy artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach opublikowane w ostatnich 5 latach;
 • Posiadanie w swoim dorobku udziału w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w ostatnich czterech latach;
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego okresu stażu pracy na uczelni wyższej polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych w zakresie geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego,
 • Brak w ciągu pięciu lat kar dyscyplinarnych;
 • Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
 • Posiadanie dyplomu menedżera badań naukowych i prac rozwojowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Instruktor

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i zawodowych w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Instruktor

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Posiadanie kursu szczepień ochronnych dla pielęgniarek
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i zawodowych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Instruktor

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Posiadanie kursu w zakresie postępowania z pacjentem agresywnym
 • Posiadanie kursu w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i zawodowych w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Instruktor

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
 • Posiadanie kursu ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych część I, część II
 • Posiadanie kursu szczepień ochronnych dla pielęgniarek
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i zawodowych w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Asystent

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego
 • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Asystent

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Posiadanie kursu kwalifikacyjnego z zakresu endoskopii
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie interny, pielęgniarstwa internistycznego, endoskopii

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Asystent

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Posiadanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie anestezjologii i pielęgniarstwa anestezjologicznego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Asystent

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym;
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • Posiadanie kursu języka migowego dla nauczycieli;
 • Posiadanie doświadczenia do prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej (niska, pośrednia, wysoka wierność, pacjent symulowany i standaryzowany, egzamin OSCE, psychologiczne aspekty w zajęciach symulacyjnych)

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu: Asystent

 • Lokalizacja: Przemyśl
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa;
 • Posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym;
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie geriatrii, pielęgniarstwa geriatrycznego, psychiatrii, pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji