Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - oferty pracy
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - oferty pracy gettyimages.com/Weedezign
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Lektor

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka polskiego jako obcego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka polskiego jako obcego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra filologii polskiej oraz udokumentowane kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, posiadają znajomością języka polskiego dla celów biznesowych, posiadają co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej lub szkoleniowej, wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka polskiego jako obcego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka polskiego jako obcego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Lektor

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka hiszpańskiego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra filologii hiszpańskiej oraz udokumentowane kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego, posiadają znajomością języka hiszpańskiego dla celów biznesowych, posiadają co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej lub szkoleniowej, wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka hiszpańskiego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Lektor

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział: Centrum Języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka niemieckiego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka niemieckiego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra filologii germańskiej oraz udokumentowane kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego, posiadają znajomością języka niemieckiego dla celów biznesowych, posiadają co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej lub szkoleniowej, wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka niemieckiego w Centrum Języków Obcych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu języka niemieckiego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, festiwali języków obcych, szkoleń itd.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Asystent

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział: Wydział Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku Ekonomia lub innym przyporządkowanym do dyscypliny ekonomia i finanse, posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z profilem naukowym Katedry Ekonomii, załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział: Wydział Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Oczekiwania:

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, posiadają wyróżniające osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej - nauki o zarządzaniu i jakości, wykazują się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, posiadają znaczące osiągnięcia w kierowaniu projektami naukowo – badawczymi lub badawczo – rozwojowymi, w szczególności projektami międzynarodowymi, pozyskanymi w drodze konkursu zewnętrznego, załączyły koncepcję rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji