Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Opolski ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Opolski
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Opolski gettyimages.com/ijeab
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Opolski. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Opolski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Opolski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolski
 • Wydział: Studium Języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-22

WYKŁADOWCA JĘZYKA NIEMICKIEGO – DYDAKTYCZNY

Oczekiwania:

 • spełniać wymagania określone w art. 23 ust. 2 pkt 7 oraz art. 119 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • posiadać stopnie naukowe (co najmniej) Magistra Filologii Niemieckiej, oraz posiadać doświadczenie i legitymować się stażem pracy (minimalnie 6-letnim) nauczyciela języka niemieckiego w szkole średniej (nauczyciel dyplomowany) lub pracownika dydaktycznego na uczelni wyższej (stopień doktora nauk humanistycznych, ewentualna współpraca w systemie zajęć zleconych);
 • specjalizować się w prowadzeniu profilowanych kursów: język niemiecki specjalistyczny (różne profile: pedagogiczny, techniczny, biznesowy, prawniczy);
 • posiadać doświadczenie w obszarze tworzenia programów autorskich oraz doświadczenie w przygotowaniu sylabusów do prowadzenia zajęć profilowanych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • udział w pracach organizacyjnych jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Opolski: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolski
 • Wydział: Instytut Biologii Uniwerstet Opolski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-25

Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dyscyplinie nauki biologiczne, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik będzie odpowiedzialny za realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu fizjologii zwierząt, biologii rozwoju, antropologii, anatomii zwierząt i zbliżonych w języku polskim i angielskim. Wymagana specjalność naukowa pracownika w zakresie zoologii kręgowców lub bezkręgowców, taksonomii i/lub ekologii. Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz elastyczne godziny pracy.

Oczekiwania:

 • Tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych lub równoważny mu stopień za granicą (PhD)
 • Doświadczenie i predyspozycje w pracy dydaktycznej
 • Gotowość realizowania zajęć dydaktycznych z zakresu fizjologii zwierząt, biologii rozwoju, antropologii, anatomii zwierząt i zbliżonych w języku polskim i angielskim
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Specjalność naukowa w zakresie zoologii kręgowców lub bezkręgowców, taksonomii i/lub ekologii
 • Znaczący dorobek publikacyjny (min. 5 prac indeksowanych w WoS za ostatnie cztery lata),
 • Przedstawienie planu badawczego, dającego realną szansę wysokiej efektywności badań naukowych oraz dopasowaniem do zadań statutowych, strategii rozwoju i możliwości IB UO

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu fizjologii zwierząt, biologii rozwoju, antropologii, anatomii zwierząt i zbliżonych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie prac licencjackich i magisterskich
 • prowadzenie badan naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Opolski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Adiunkt /grupa Badawczo – dydaktyczny 1 etat; 240 godz. prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych w zakresie historii Polski i powszechnej, okres od XIX w. do dziejów najnowszych.

Oczekiwania:

 • posiadać stopień doktora zakresie historii
 • prowadzić badania naukowe w zakresie historii Polski i powszechnej, okres od XIX w. do dziejów najnowszych
 • pposiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii – monografie, artykuły w czasopismach uwzględnianych na listach MEiN
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej, a także/lub w działaniach związanych z popularyzacją historii
 • posiadać doświadczenie we współpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi
 • od kandydata wymagana jest pełna dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej
 • posiadanie umiejętności oraz dorobku naukowego i organizacyjnego pozwalających aktywnie włączyć się w proces ewaluacji Instytutu Historii

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych
 • przygotowanie harmonogramów i planów zajęć

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Opolski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolski
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 • pełne prawo wykonywania zawodu,
 • specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa,
 • praktyka pielęgniarska co najmniej 5 lat na oddziale szpitalnym,
 • dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Opolski: Profesor uczelni / profesor

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolski
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Profesor uczelni / profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego,
 • habilitacja w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (posiadających Impact factor),
 • promotorstwo przewodów doktorskich

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Opolski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolski
 • Wydział: Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych

Oczekiwania:

 • prawo wykonywania zawodu położnej,
 • dyplom magistra położnictwa,
 • doświadczenie w pracy zawodowej min. 7 letnie,
 • uzyskanie dyplomu specjalizacyjnego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Opolski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Opole
 • Uczelnia: Uniwersytet Opolski
 • Wydział: Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-26

WYKŁADOWCA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

Oczekiwania:

 • spełniać wymagania określone w art. 23 ust. 2 pkt 7 oraz art. 119 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • posiadać stopnie naukowe (co najmniej) Magistra Filologii Angielskiej, oraz posiadać doświadczenie i legitymować się stażem pracy (minimalnie 6-letnim) nauczyciela języka angielskiego w szkole średniej lub pracownika dydaktycznego na uczelni wyższej (ewentualna współpraca w systemie zajęć zleconych);
 • specjalizować się w prowadzeniu profilowanych kursów: język angielski specjalistyczny (różne profile: techniczny, medyczny, biznesowy, prawniczy);
 • posiadać doświadczenie w obszarze tworzenia programów autorskich oraz doświadczenie w przygotowaniu sylabusów do prowadzenia zajęć profilowanych.

Obowiązki:

 • prowadzenie lektoratu języka angielskiego
 • udział w pracach organizacyjnych Studium Języków Obcych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji