Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Rzeszowski ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Rzeszowski - wolne stanowiska pracy
Uniwersytet Rzeszowski - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/Yumi mini
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Rzeszowski. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Rzeszowski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia;
 • zainteresowania badawcze w obszarze związanym z psychologią rozwojową i /lub psychologią edukacyjną;
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science;
 • znajomość metod badawczych stosowanych w psychologii;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie psychologia;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku psychologia, profil praktyczny, pedagogika, kierunki nauczycielskie prowadzone w UR;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism;
 • przygotowywanie aplikacji projektowych do zewnętrznych organizacji (NCN, NCBiR, NPRH, NAVA, itp.);
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań poprzez udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorską nauki;
 • współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Psychologii, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia;
 • zainteresowania badawcze w obszarze związanym z psychologią ogólną, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii poznawczej;
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science;
 • znajomość metod badawczych stosowanych w psychologii;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie psychologia;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku psychologia, profil praktyczny, pedagogika, kierunki nauczycielskie prowadzone w UR;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism;
 • przygotowywanie aplikacji projektowych do zewnętrznych organizacji (NCN, NCBiR, NPRH, NAVA, itp.);
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań poprzez udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorską nauki;
 • współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Psychologii, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Oczekiwania:

 • Co najmniej wykształcenie wyższe (magister): biolog, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny
 • co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu pracy w laboratorium
 • zainteresowania badawcze potwierdzone co najmniej 4 publikacjami (artykuł naukowy, rozdział w książce)
 • znajomość i umiejętność wykonywania metod izolacji materiału biologicznego, kwantyfikacji, amplifikacji i elektroforezy kapilarnej
 • obsługi urządzeń laboratoryjnych m.in. mikroskop świetlny, fluorescencyjny, stacja pipetująca, termocykler, aparat Real-Time PCR, analizator genetyczny
 • znajomość zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium
 • Znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć na kierunku analityka medyczna, zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, chemii klinicznej.
 • Współudział w pracy naukowo - badawczej i organizacyjnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Epigenetyki Klinicznej.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-13

Oczekiwania:

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy magistra na kierunku farmacja ze specjalnością farmacja przemysłową;
 • rozpoczęte lub zakończone studia na kierunku lekarskim;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B1/B2), biegła w mowie i piśmie;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców);
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk medycznych, farmaceutycznych, w szczególności w zakresie analizy toksykologicznej pierwiastków toksycznych w lekach;
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze toksykologii pierwiastków;
 • odbyte szkolenia oraz kursy w obszarze nauk medycznych lub farmaceutycznych;
 • uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego;
 • gotowość i motywacja do podjęcia i realizacji doktoratu w zakresie toksykologii z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych w zakresie nauk medycznych w Instytucie Nauk Medycznych UR.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami kierunku analityka medyczna (chemia analityczna, chemia ogólna i nieorganiczna) i zajęć na innych kierunkach medycznych lub pokrewnych w zależności od zapotrzebowania (np. English Division, zdrowie publiczne)
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie toksykologii (m.in. analityka toksykologiczna na potrzeby regulacyjne, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego, prognoza parametrów toksykologicznych metodami toksykologii in silico – QSAR, read across i inne)
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów;
 • przygotowywanie wniosków o wydanie opinii komisji etyki badań naukowy;
 • przygotowanie wniosków grantowych do odpowiednich instytucji (NCN, NCBiR, PCI, ABM, FNP itp.)
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism punktowanych;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki);
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • popularyzacja toksykologii;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną;
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej;
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-09

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku biostatystyka
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk morfologicznych w szczególności w zakresie histologii i embriologii
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej
 • znajomość metod badawczych obejmujących badania naukowe

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami różnych kierunków w ramach Kolegium Nauk Medycznych z biostatystyki
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Pracowni Dydaktyki Medycznej i Ewaluacji Wiedzy oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-09

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku lekarskim
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk morfologicznych w szczególności w zakresie histologii i embriologii
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej
 • znajomość metod badawczych obejmujących badania histologiczne

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami różnych kierunków w ramach Kolegium Nauk Medycznych z histologii i embriologii
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Zakładu Histologii i Embriologii oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Oczekiwania:

 • Co najmniej magister dietetyki.
 • Kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego (min. B2/C1) i języka polskiego.
 • Umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie dietetyki, żywienia człowieka, technologii żywności na kierunku dietetyka, zajęć praktycznych, w tym zajęcia w języku angielskim.
 • Współudział w pracy naukowo- badawczej i organizacyjnej Zakładu.
 • Realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną.
 • Archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej.
 • Udział w akcjach promujących zdrowie i kierunek dietetyka.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.
 • Dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w zakresie rysunku i animacji 2D, obejmujący praktykę zawodową, doświadczenie dydaktyczne (portfolio zrealizowanych projektów oraz opis doświadczenia zawodowego).
 • umiejętność pracy w klasycznych i współczesnych technikach rysunkowych;
 • umiejętność tworzenia animacji 2D;
 • umiejętność projektowania postaci, scenografii 2D;
 • umiejętność tworzenia storyboardów i animaticów;
 • umiejętność tworzenia animacji poklatkowych w tym rysunkowych;
 • umiejętność montażu animacji i filmów;
 • biegła znajomość technik wchodzących w skład szeroko pojętego obszaru technik rysunkowych;
 • znajomość podstawowych zasad animacji, takich jak timing, spacing, squash and stretch;
 • biegła obsługa programów dedykowanych do rysowania i animacji 2D, takich jak Adobe Animate, Toon Boom Harmony, Clip Studio Paint, itp.
 • Biegła obsługa programów dedykowanych do obróbki graficznej, montażu animacji i filmów np. Adobe Premiere pro itp.
 • Biegła znajomość specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny sztuki na poziomie co najmniej B2.
 • Znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria).
 • Przygotowanie i upublicznianie dzieł plastycznych.
 • Upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach artystycznych, działalność popularyzująca naukę i sztukę).
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.
 • Dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w zakresie malarstwa.
 • umiejętność pracy w klasycznych i współczesnych technikach malarskich;
 • umiejętność posługiwania się programami graficznymi dedykowanymi do projektowania, rysowania takimi jak Adobe Creative Cloud lub podobnymi;
 • wiedza z zakresu historii malarstwa i sztuki współczesnej oraz umiejętność komunikatywnej werbalizacji pojęć z obszaru twórczości artystycznej i warsztatu malarskiego;
 • biegła znajomość specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny sztuki na poziomie co najmniej B2;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria).
 • Przygotowanie i upublicznianie dzieł plastycznych.
 • Upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach artystycznych, działalność popularyzująca naukę i sztukę).
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.
 • Dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w zakresie malarstwa oraz dorobek artystyczny w realizacjach malarstwa w architekturze.
 • umiejętność pracy w klasycznych i współczesnych technikach malarskich;
 • umiejętność projektowania i realizacji kompozycji malarskich w obiektach architektonicznych przynajmniej w jednej z technik: fresk, polichromia, mural, witraż, mozaika;
 • umiejętność posługiwania się programami graficznymi dedykowanymi do projektowania, rysowania takimi jak Adobe Creative Cloud lub podobnymi;
 • wiedza z zakresu historii malarstwa i sztuki współczesnej oraz umiejętność komunikatywnej werbalizacji pojęć z obszaru twórczości artystycznej i warsztatu malarskiego;
 • biegła znajomość specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny sztuki na poziomie co najmniej B2;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria).
 • Przygotowanie i upublicznianie dzieł plastycznych.
 • Upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach artystycznych, działalność popularyzująca naukę i sztukę).
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Oczekiwania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i filologia germańska lub pokrewnych (z wiodącym językiem angielskim i niemieckim);
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub pokrewnej;
 • Rodowity użytkownik języka niemieckiego;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Minimum osiem publikacji naukowych (monografie, artykuły w czasopismach, artykuły tomach zbiorowych, redakcja monografii);
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń na uczelni wyższej; w tym m.in. zajęć dydaktycznych z praktycznej nauki języka niemieckiego i angielskiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, zajęć dydaktycznych z zakresu tłumaczenia pisemnego w parze językowej angielski-niemiecki;
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji promotora prac licencjackich i/lub magisterskich
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego i niemieckiego na zagranicznych uniwersytetach lub w innych instytucjach edukacyjnych (minimum 2 lata);
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na uczelni wyższej, np. organizowanie konferencji, warsztatów, koordynowanie projektów, opieka nad studentami różnych programów np. Erasmus itp.;
 • Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, np. projekty, wykłady gościnne, szkoły letnie, zimowe itp.;

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, seminaria).
 • Promotorstwo prac dyplomowych.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Oczekiwania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana z językiem angielskim jako wiodącym;
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: historia literatury brytyjskiej;
 • Minimum jedna publikacja za 70 pkt;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Udokumentowane uczestnictwo w programach dokształcających z zakresu dydaktyki (Mistrzowie Dydaktyki);
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z literatury krajów anglojęzycznych na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji promotora prac licencjackich (minimum 3 lata) na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji recenzenta prac licencjackich i/lub magisterskich na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Znajomość nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla środowiska zewnętrznego, np. uczestnictwo w programie Noc Anglistów, wykłady otwarte, wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp.;
 • Doświadczenie w realizacji prac organizacyjnych uczelni wyższej, np. układanie harmonogramu zajęć, praca w zespole programowym kierunku, itp.

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, seminaria).
 • Promotorstwo prac dyplomowych.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-25

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe w dyscyplinie pedagogika;
 • zainteresowania w obszarze wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego, metodyki nauczania;
 • dorobek dydaktyczny z zakresu metodyki nauczania oraz wychowania przedszkolnego i/lub wczesnoszkolnego;
 • znajomość metod badawczych stosowanych w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wychowania przedszkolnego i/lub wczesnoszkolnego;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • minimum 5 lat doświadczenia w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i/lub edukacji wczesnoszkolnej.

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, profil praktyczny, nauki o rodzinie;
 • przygotowywanie publikacji do recenzowanych czasopism;
 • przygotowywanie aplikacji projektowych o charakterze dydaktycznym do zewnętrznych organizacji (NCN, NCBiR, NPRH, NAVA, itp.);
 • upowszechnianie efektów poprzez udział w konferencjach, działalność popularyzatorską;
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • doktor nauk o zdrowiu lub doktor nauk biologicznych
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego oraz obsługi pakietu Office

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie genetyki, epigenetyki, biologii molekularnej, fizjologii człowieka, diagnostyki laboratoryjnej, w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja badań naukowych
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism punktowanych
 • przygotowywanie wniosków o wydanie opinii komisji etyki badań naukowy
 • przygotowanie wniosków grantowych do odpowiednich instytucji (NCN, NCBiR, PCI, ABM, itp.)
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Zakładzie Genetyki Ogólnej oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku lekarskim lub innym biomedycznym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze immunologi
 • chęć pracy zespołowej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami różnych kierunków w języku polski oraz angielskim ramach Kolegium Nauk Medycznych z przedmiotów Immunologia Podstawowa, Immunologia, Immunopatologia
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Zakładu Immunologii Człowieka oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku lekarskim lub fizjoterapii lub biologii
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk morfologicznych w szczególności w zakresie anatomii prawidłowej i klinicznej
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej
 • znajomość metod badawczych obejmujących badania morfologiczne

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami różnych kierunków w ramach Kolegium Nauk Medycznych z anatomii prawidłowej człowieka
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-04

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych, uzyskany w jednostce innej niż Uniwersytet Rzeszowski lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż Uniwersytet Rzeszowski i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • stopień doktora uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet zamierzających przystąpić do konkursu – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;
 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata/tki na stanowisko Post-doc;
 • dorobek naukowy w obszarze medycyny translacyjnej, biologii komórkowej lub molekularnej, inżynierii genetycznej i lub mikrobiologii, w tym pracy z komórkami macierzystymi i mikroskopią fluorescencyjną, znajomość podejścia lentiwirusowego;
 • biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z partnerami projektu i korzystanie z literatury naukowej.

Obowiązki:

 • generowanie konstruktów lentiwirusowych zawierających rekombinantowe różnokolorowe pochodne białka o zielonej fluorescencji (GFP) do znakowania fluorescyjnego modeli komórkowych;
 • prowadzenie hodowli komórkowych in vitro oraz przeprowadzanie eksperymentów dot. nowych metod sortowania komórek z wykrywaniem wyników za pomocą mikroskopii fluorescyjnej oraz czytnika przepływowego;
 • izolacja kwasów nukleinowych z pierwotnych kultur komórkowych;
 • analiza ekspresji genów przy użyciu metod Real Time-PCR i Western Blotting;
 • wykonywanie wyciszania genów z użyciem metody CRISPR/Cas9 w hodowlach komórkowych;
 • analizy danych genomicznych, transkryptomicznych i metagenomicznych;
 • dokumentowanie, opracowanie i wizualizacja wyników analiz według zasad HIPAA;
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych;
 • wsparcie kierownika projektu w opiece nad doktorantem uczestniczącym w przeprowadzaniu eksperymentów;
 • archiwizacja dokumentacji naukowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-23

Oczekiwania:

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy: lekarz medycyny
 • dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze choroby wewnętrzne
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Kolegium Nauk Medycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie chorób wewnętrznych
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki)
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów,
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji