Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet SWPS ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet SWPS - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet SWPS - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet SWPS. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet SWPS - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-04

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii, oraz tytułu magistra psychologii;
 • Min. rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (wykłady, seminaria, warsztaty) oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. na poziomie min. B2);
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze.

Obowiązki:

 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem (prowadzenie zajęć w wybrane dni tygodnia i wybrane weekendy);
 • Realizowanie zadań organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów);
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale;
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale Psychologii w Warszawie;
 • Udział w zebraniach Katedry Psychologii Społecznej i spotkaniach zespołu specjalności Praktycznej Psychologii Społecznej;
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych;
 • Opieka nad praktykami studenckimi z zakresu psychologii społecznej;
 • Prowadzenie seminarium magisterskiego z zakresu psychologii społecznej;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu psychologii społecznej w języku angielskim;
 • Publikowanie artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-01

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, oraz tytułu magistra psychologii;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie zajęć oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych);
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z zakresu psychologii społecznej;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. na poziomie min. B2);
 • Biegła znajomość j. polskiego;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Udokumentowana wysoka ocena zajęć wystawiona przez osoby studiujące;
 • Doświadczenie zawodowe/dydaktyczne zdobyte poza uczelnią;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Doświadczenie społeczne (organizacje pozarządowe, wolontariat itd.);
 • Gotowość do pracy również w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze.

Obowiązki:

 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem (prowadzenie zajęć w wybrane dni tygodnia i wybrane weekendy);
 • Realizowanie zadań organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów);
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale;
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale Psychologii w Warszawie;
 • Udział w zebraniach Katedry Psychologii Społecznej i spotkaniach zespołu specjalności Praktycznej Psychologii Społecznej;
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych;
 • Opieka nad praktykami studenckimi z zakresu psychologii społecznej;
 • Publikowanie artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-21

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie Nauk Społecznych lub Humanistycznych w dyscyplinie psychologia lub w dziedzinach pokrewnych;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Zainteresowania badawcze;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Mile widziane doświadczenie we współpracy z biznesem i otoczeniem społecznym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim o tematyce psychologii klinicznej na studiach II stopnia, w szczególności z zakresu: psychoterapia dorosłych w ramach podejścia systemowego, psychodynamicznego lub EFT (Emotion Focused Therapy), oraz diagnoza psychologiczna;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim o tematyce psychologii edukacyjnej i psychologii rozwojowej;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia, w języku angielskim o tematyce psychologicznej (podstawowe kursy np. Wprowadzenie do psychologii, Umiejętności akademickie itp.);
 • Koordynowanie prowadzonych zajęć na kierunku. Psychology Studies in English;
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów;
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na kierunku Psychology Studies in English i Wydziale Psychologii w Warszawie;
 • Udział w spotkaniach dydaktyków kierunku Psychology in English;
 • Opieka nad praktykami (praktyki indywidualne), wspieranie studentów w rozwoju umiejętności praktycznych w ramach projektów prowadzonych na Wydziale;
 • Dbanie o rozwój kompetencji zawodowych przede wszystkim poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach i warsztatach np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych;
 • Współpraca w zespole, wspólne realizowanie zadań i projektów realizowanych przez zespół Psychology Studies in English.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-19

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz tytułu magistra psychologii lub dziedzin pokrewnych;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie zajęć ze studentami oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych);
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (zakres, rodzaj i forma zajęć oraz liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych);
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim, z uwzględnieniem seminariów licencjackich i magisterskich;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Organizacja procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych);
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Doświadczenie we współpracy z biznesem i otoczeniem społecznym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć w języku polskim z zakresu psychologii pracy, organizacji i zarządzania, oraz rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Rozwijanie współpracy międzynarodowej: praca ze studentami z partnerskich uczelni, organizacja szkoły letniej;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami, opieka nad kołem naukowym, itp.);
 • Doświadczenie we współpracy z biznesem I otoczeniem społecznym;
 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Przygotowywanie skryptów do zajęć dydaktycznych oraz publikacji popularyzujących wiedzę naukową.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-19

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk lub humanistycznych w dyscyplinie psychologii (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz tytułu magistra psychologii lub dziedzin pokrewnych;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii zdrowia;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie badań w tym języku;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, np. skryptów;
 • Doświadczenie w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Gotowość do pracy w weekendy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków krajowych i międzynarodowych na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim z zakresu psychologii zdrowia;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami, itp.), na rzecz Wydziału Psychologii w Warszawie;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Post-doc

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Tytuł i opis projektu: Dążenie do auto definiujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom. Pełen opis projektu znajduje się w załączniku.

Oczekiwania:

 • Tytuł doktora z dziedziny psychologii;
 • Min. 3 lata doświadczenia badawczego w tym jętność prowadzenia badań eksperymentalnych;
 • Publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych w obszarze psychologii społecznej i motywacji;
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań podłużnych w terenie z wykorzystaniem akcelerometrów;
 • Biegła znajomość j. angielskiego (C1);
 • Biegła znajomość j. polskiego;
 • Zdolność i gotowość do uczenia się nowych metod analizy danych w tym modeli wielopoziomowych.

Obowiązki:

 • Przegląd literatury naukowej;
 • Udział w projektowaniu badania pilotażowego i podłużnego;
 • Przeprowadzanie rekrutacji asystentów badawczych i uczestników badania;
 • Szkolenie asystentów badawczych;
 • Nadzorowanie i/lub prowadzenie badania podłużnego oraz interwencji;
 • Analizowanie i interpretowanie zebranych danych;
 • Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu badawczego;
 • Współtworzenie manuskryptów naukowych opartych na wynikach badań;
 • Prezentowanie wyników badań na konferencjach międzynarodowych i/lub krajowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Oczekiwania:

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub w dziedzinach pokrewnych (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.), oraz tytułu magistra psychologii;
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego (w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych);
 • Biegła znajomość j. angielskiego;
 • Biegła znajomość j. polskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć w języku polskim z zakresu psychologii różnic indywidualnych i/lub psychometrii i/lub diagnozy psychologicznej;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim i angielskim;
 • Prowadzenie aktywności naukowej w zakresie szeroko rozumianej psychologii różnic indywidualnych, osobowości i psychopatologii osobowości;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami itp.);
 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Publikowanie w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF;
 • Zdobywanie i prowadzenie grantów krajowych i międzynarodowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Oczekiwania:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu projektowania graficznego lub projektowania komunikacji wizualnej;
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • Autorstwo lub współautorstwo projektów z obszaru grafiki użytkowej;
 • Udział w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;
 • Minimum dwa lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Umiejętność realizowania projektów w wieloosobowych zespołach;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy (zajęcia na studiach niestacjonarnych);
 • Samodzielność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysoka kultura osobista, punktualność, dokładność, odpowiedzialność.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu grafiki użytkowej, w szczególności wizualizacji danych i informacji (information design);
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich;
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć;
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych, przeglądach portfolio oraz egzaminach wstępnych;
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć;
 • Współpraca z kierownikiem katedry i koordynatorem kierunku;
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów dla partnerów społecznych, biznesowych lub kulturalnych lub pozyskiwanie i realizacja grantów artystyczno-badawczo-rozwojowych;
 • Uczestnictwo w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;
 • Prowadzenie działalności naukowej z zakresu projektowania i publikowanie ich efektów;
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Katedrę i Instytut;
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Katedrę i Instytut;
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Katedry i Instytutu w gremiach środowiskowych;
 • Współorganizacja wystaw w ramach Galerii Grafiki Uniwersytetu SWPS.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Tytuł i opis projektu badawczego: Społeczne konsekwencje bycia ofiarą. Badania z udziałem osób dorosłych i dzieci. W projekcie przyjrzymy się szczegółowo, jak ofiary są postrzegane społecznie. W szczególności celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania: jak bycie ofiarą wpływa na postrzeganie danej osoby przez innych w kontekście jej cech moralnych i sprawczych, takich jak kompetencje i inteligencja; jak ofiara, która później staje się sprawcą, jest moralnie oceniana przez innych; jak ofiary postrzegają siebie pod względem moralności i kompetencji. Aby odpowiedzieć na te pytania, projekt zakłada realizację 7 badań obejmujących osoby dorosłe i dzieci w wieku przedszkolnym (w sumie 13 eksperymentów).

Oczekiwania:

 • Status studenta ostatniego roku studiów magisterskich, lub studenta studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii, socjologii lub pokrewnej;
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym lub/i doświadczenie z zakresu psychologii klinicznej osób dorosłych opisane w liście motywacyjnym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy;
 • Zainteresowania badawcze obszarem psychologii rozwojowej, psychologii społecznej, psychologii klinicznej.

Obowiązki:

 • Uczestniczenie we wszystkich zadaniach badawczych, w tym w badaniach nad dorosłymi i dziećmi;
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz badaczami;
 • Koordynacja projektów badawczych, w tym: opracowywanie i wdrażanie badań, zbieranie danych, analizę danych, strategie zarządzania danymi, jak również przygotowywanie raportów badawczych;
 • Udział w rekrutacji uczestników oraz prowadzenie badań z udziałem dzieci oraz dorosłych;
 • Przeprowadzenie rekrutacji osób dorosłych oraz badań podłużnych, zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji