Tych pytań nie będzie na maturze ustnej 2023. Zasady się zmieniły, a nie wszyscy o tym wiedzą. Pula jawnych pytań wygląda inaczej

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Uczniowie nie będą mieli aż tak dużo pytań na maturze ustnej. CKE niektóre z nich wykreśliła.
Uczniowie nie będą mieli aż tak dużo pytań na maturze ustnej. CKE niektóre z nich wykreśliła. Jakub Steinborn/ Polska Press
Matura ustna w formule 2023 będzie wyglądała inaczej, niż ta, którą znamy sprzed pandemii. Zdający oprócz puli pytań niejawnych, muszą wcześniej zapoznać się także z jawnymi zagadnieniami. Jest ich całkiem sporo! Jednak nie tak dużo, jak zakładano. Pod koniec sierpnia Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dokument, zgodnie z którym niektóre pytania wypadły z puli jawnych zagadnień. Wyjaśniamy, których pytań na pewno nie będzie na maturze ustnej.

Spis treści

Matura ustna 2023. W jakiej formule?

Egzamin ustny z języka polskiego w 2023 roku będzie składał się z dwóch części. W jednej z nich uczeń musi odpowiedzieć na pytanie dotyczące lektury, które znajduje się w puli zagadnień jawnych. Druga część egzaminu odnosi się z kolei do innych tekstów kultury (literackich, ikonograficznych, językowych) - uczniowie nie znają tych tematów wcześniej.

Jeżeli chodzi przebieg egzaminu, to zdający przygotowuje się do wypowiedzi (15 minut), wygłasza wypowiedź monologową (10 minut), a na koniec odpowiada na pytania zadawane przez egzaminatorów (5 minut).

Tych pytań nie będzie na maturze ustnej z języka polskiego 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała, że część jawnych pytań na maturze ustnej 2023 zostanie usunięta. Będzie ich znacznie mniej. Trzeba jednak przyznać, że lista wciąż jest całkiem spora. Przypominamy, które pytania zostały wykreślone z wykazu. Nie trzeba przyswajać tego materiału.

Lista zagadnień usuniętych z puli jawnych pytań na maturę ustną 2023:

Homer, "Odyseja" (fragmenty)

 1. Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Odysei" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw powrotu do rodzinnego domu i jego znaczenie w utworze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Odysei" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Człowiek i jego zmagania z przeznaczeniem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Odysei" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, "Romeo i Julia"

 1. Motyw nieszczęśliwej miłości. Omów zagadnienie na podstawie "Romea i Julii" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak literatura przedstawia świat ludzkich namiętności? Omów zagadnienie na podstawie "Romea i Julii" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt racji jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Romea i Julii" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane satyry

 1. Obyczaje Sarmatów w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz życia XVIII-wiecznej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Źródła zła i moralnego upadku społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Romantyczność" oraz wybrane ballady

 1. Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie "Romantyczności" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak jest przedstawiana w literaturze relacja rozum – uczucia w odniesieniu do przemian ideowych przełomu epok? Omów zagadnienie na podstawie "Romantyczności" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ludowość jako źródło inspiracji. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Funkcja motywów fantastycznych i elementów grozy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Aleksander Fredro, "Zemsta"

 1. Sposoby przedstawiania konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Zemsty" Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Komedia charakterów. Omów zagadnienie na podstawie "Zemsty" Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ironiczny i uniwersalny obraz polskich wad. Omów zagadnienie na podstawie "Zemsty" Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zygmunt Krasiński, "Nie-Boska komedia"

 1. Postawa człowieka w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie "Nie-Boskiej" komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Dramat rodzinny – inna wizja drogi romantycznego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Nie-Boskiej" komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt racji rewolucjonistów i arystokratów. Omów zagadnienie na podstawie "Nie-Boskiej" komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Niszcząca siła rewolucji. Omów zagadnienie na podstawie "Nie-Boskiej" komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, "Z legend dawnego Egiptu"

 1. Człowiek wobec wyroków losu. Omów zagadnienie na podstawie noweli "Z legend dawnego Egiptu" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Strategie władzy i model władcy. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Z legend dawnego Egiptu" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)

 1. Rola przyrody w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Chłopów" (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obyczaj i tradycja w życiu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Chłopów" (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacka kreacja chłopskiego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Chłopów" (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie "Chłopów" (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zasady moralne mieszkańców wsi. Omów zagadnienie na podstawie "Chłopów" (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Ład świata i przyczyny jego destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie "Chłopów" (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Motyw kobiety fatalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Chłopów" (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, "Rozdzióbią nas kruki, wrony…"

 1. Tragiczny wymiar ludzkiego losu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego "Rozdzióbią nas kruki, wrony…". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Samotność powstańca i jej tragiczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego "Rozdzióbią nas kruki, wrony…". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Realizm, naturalizm, symbolizm – ich rola w sposobie ukazania klęski powstania styczniowego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego "Rozdzióbią nas kruki, wrony…". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
 4. kontekst.
 5. Człowiek i natura jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego "Rozdzióbią nas kruki, wrony…". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Krytyczna refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego "Rozdzióbią nas kruki, wrony…". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Witold Gombrowicz, "Ferdydurke"

 1. Znaczenie schematów w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wtłoczony w „Formę”. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Bohater w poszukiwaniu własnej tożsamości. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Józef Mackiewicz, "Droga donikąd"

 1. Zagłada polskich kresów podczas okupacji sowieckiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Drogi donikąd" Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Pisarz jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Drogi donikąd" Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacka polemika ze stereotypami zbiorowych wyobrażeń o historii. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Drogi donikąd Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Literatura o niszczeniu życia jednostek i narodów. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Drogi donikąd" Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Antoni Libera, "Madame"

 1. Rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Madame" Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Realia epoki PRL-u i sposoby ich ukazania w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Madame" Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Sztuka jako narzędzie porozumienia między ludźmi. Omów zagadnienie na podstawie "Madame" Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Literacki portret kobiety. Omów zagadnienie na podstawie "Madame" Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Prawda i legenda jako dwa sposoby ukazania wydarzeń w powieści. Omów zagadnienie na podstawie "Madame" Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Kreacja bohatera jako obraz „przygód człowieka myślącego”. Omów zagadnienie na podstawie "Madame" Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ryszard Kapuściński, "Podróże z Herodotem" (fragmenty)

 1. Refleksja nad procesami, które rządzą historią. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Podróży z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Reporter jako obserwator i komentator rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Podróży z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Podróż jako doświadczanie siebie i świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Podróży z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wystawa "Biczowani" w galerii ORAC

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie