Uniwersytet Jagielloński - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Jagielloński
Praca - Uniwersytet Jagielloński gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Jagielloński. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza - specjalizacja: medycyna ratunkowa lub tytułu licencjata na kierunku ratownictwo medyczne

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

nauczanie języka rumuńskiego jako języka obcego, rumuńskiej kultury i cywilizacji

Oczekiwania:

 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej siedmiu lat.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Literaturoznawstwo chorwackie i serbskie

Oczekiwania:

 • posiada stopnień doktora
 • posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny Katedra Kognitywistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-10

konkurs na zastępstwo na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo -dydaktycznych w Katedrze Kognitywistyki, zatrudnienie na okres roku (od X.2024 do IX.2025)

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: pracownik inżynieryjno-techniczny

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: inna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

Oczekiwania:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

Obowiązki:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-03

Zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

Oczekiwania:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

Obowiązki:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • według informacji o konkursie

Obowiązki:

 • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-23

Tytuł Programu /Projektu „ Mapping Media for Future Democracies” (nr PSP: Z/HEU/00021) Opis Programu /Projektu Celem projektu jest zmapowanie i przeanalizowanie roli mediów newsowych w kształtowaniu demokracji partycypacyjnej oraz wspieraniu udziału obywateli w procesach demokratycznych w 10 krajach Unii Europejskiej. https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/156454317

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • doświadczenie pracy w instytucjach medialnych lub analitycznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;
 • znajomość metod badawczych przede wszystkim w zakresie prowadzenia wywiadów, grup fokusowych lub ankiet w środowisku międzynarodowym;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym;
 • umiejętność analitycznego myślenia

Obowiązki:

 • udział we wszystkich pracach międzynarodowego zespołu Projektu, przygotowanie dokumentacji i narzędzi badawczych, prowadzenie badań (wywiadów, ankiet, analizy danych zastanych i raportów dot. systemów medialnych), wykonanie analiz i opracowanie wyników badań, udział w przygotowaniu raportów i publikacji, udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach i zaplanowanych spotkań w ramach Projektu także w formie online.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych do realizacji projektu ERC Consolidator Grant 2022 – Hydrogen and deuterium survey of minor bodies: transformative science with a purpose-built CubeSat (101089312 HYADES) w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w zakresie astronomii i/lub astrofizyki
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • dodatkowe wykształcenie akademickie w zakresie informatyki stosowanej i/lub inżynierii kosmicznej
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie astronomii i/lub astrofizyki obserwacyjnej (szczególnie satelitarnej)
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie tematyką projektu oraz motywacja do wzięcia udziału w planowanych pracach

Obowiązki:

 • uczestnictwo w budowie satelity HYADES
 • opracowanie oprogramowania wspierającego manewry satelity na orbicie okołoziemskiej
 • udział w testach i kalibracji satelity po wyniesieniu na orbitę

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Lektor

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych, w Zakładzie Korei, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w zakresie języka koreańskiego.

Oczekiwania:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Lektor

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych, w Katedrze Bliskiego Wschodu, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie język arabski z elementami biznesu.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytuł zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej,
 • wykazanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Wykładowca

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat,

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: KRAKÓW
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-11

Konkurs nr 1227.1101.217.2024 Zatrudnienie w projekcie pt. „Zmiana paradygmatu leczenia cukrzycy – wykorzystanie inżynierii tkankowej”, OPUS 23 NCN, K/NCN/000113. Projekt dotyczy badania wpływu kinaz na patologię cukrzycy. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 • predyspozycje do pracy badawczej.
 • odpowiedni dorobek naukowy z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii i/lub dziedzin pokrewnych,
 • posiadanie przynajmniej jednej oryginalnej publikacji naukowej (wiodący autor),
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • spełnienie wymogów NCN odnośnie osób zatrudnianych w projektach badawczych, zgodnie z https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala27_2022-zal1.pdf#page=52
 • Ponadto oczekuje się, że kandydat/ka będzie posiadał/ła wcześniejszą wiedzę i doświadczenie przynajmniej w jednej z wymienionych metod:
 • doświadczenie w badaniach opartych na modelach zwierzęcych, izolacja tkankowa,
 • doświadczenie w hodowli komórek, mikroskopii konfokalnej i cytometrii przepływowej,
 • doświadczenie w izolacji/prowadzeniu hodowli tkankowych,
 • doświadczenie w standardowych metodach biochemicznych (immunoprecypitacja/ ELISA/Western Blot/qPCR) i/lub edycji genomu (CRISPR/Cas),
 • umiejętności organizacyjne i doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych, planowaniu i rozwiązywaniu problemów.
 • Idealny kandydat/ka będzie posiadał/a:
 • zainteresowania w prowadzeniu ko-kultury zróżnicowanych typów komórek,
 • zainteresowania z zakresu bioinformatyki i analizy danych pozwalające na interpretacje danych omicznych,
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego,
 • praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw).

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Praca będzie obejmować optymalizację wybranych testów aktywności, przeprowadzanie eksperymentów opartych na fluorescencji i przygotowywanie raportów.
 • Hodowla i utrzymanie hodowli 2D pluripotencjalnych komórek macierzystych, hodowli 3D badanie odpowiedzi hodowli komórek ssaków, optymalizacja ekstrakcji wysepek i testy in vitro.
 • ramach codziennej pracy oczekuje się od kandydata/tki koordynowania różnych elementów projektu, kierowania i włączania doktorantów i studentów w eksperymenty oraz stosowania się do zasad etyki pracy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Farmaceutyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Oczekiwania:

 • według informacji o konkursie

Obowiązki:

 • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Adiunkt będzie zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, dla studentów studiów I, II i III stopnia (prowadzenie kursów takich jak Metody Statystyczne, Identyfikacja Ptaków w Terenie, Avian Ecology and Conservation) oraz w działalność naukową z zakresu ekologii ewolucyjnej ptaków, w tym w szczególności w badania adaptacji do zmian klimatu.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie w planowaniu, realizacji i raportowaniu wyników badań eksperymentalnych udokumentowane publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • doświadczenie w stosowaniu zaawansowanych metod statystycznych oraz technik molekularnych;
 • umiejętność pracy w środowisku R;
 • udokumentowana umiejętność pozyskiwania i rozliczania środków na badania ze źródeł zewnętrznych;
 • odbyty co najmniej roczny staż zagraniczny;

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, dla studentów studiów I, II i III stopnia (prowadzenie kursów takich jak Metody Statystyczne, Identyfikacja Ptaków w Terenie, Avian Ecology and Conservation)
 • działalność naukowa z zakresu ekologii ewolucyjnej ptaków, w tym w szczególności w badania adaptacji do zmian klimatu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-29

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse lub nauki o kulturze fizycznej, w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, zarządzania sportem, polityki sportowej, finansów w sporcie, w Instytucie Przedsiębiorczości w Katedrze Zarządzania w Turystyce i Sporcie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej; posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie konkursu; czynny udział w konferencjach naukowych, doświadczenie organizacyjne obejmujące organizację konferencji i seminariów naukowych; znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Obowiązki:

 • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-26

w/g informacji o konkursie

Oczekiwania:

 • w/g informacji o konkursie

Obowiązki:

 • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest poznanie mechanizmów działania wybranych lncRNA specyficznych dla ludzkich pluripotentnych komórek macierzystych na poziomie komórkowym i molekularnym. Postdoc będzie stosował narzędzia do identyfikowania białek oraz fragmentów genomu wiązanych przez lncRNA w ludzkich pluripotentnych komórkach macierzystych oraz podczas ich różnicowania. Będzie również blisko współpracował z doktorantem, który zajmie się badaniem tych samych lncRNA metodami in vitro stosując narzędzia biologii strukturalnej i biochemicznej. Grupa badawcza jest zlokalizowana w Małopolskim Centrum Biotechnologii w pięknym mieście Krakowie.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym
 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • Idealny kandydat powinien:
 • posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biologii komórki i biologii molekularnej;
 • posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biologia komórki, genomika, biologia strukturalna;
 • mieć doświadczenie w analizie danych NGS, lub ogólnie bioinformatyczne, bądź też być zmotywowanym do nabycia takiego doświadczenia;
 • mieć doświadczenie w technologii CRISPR/Cas9 (lub chęć zdobycia go);
 • opublikować co najmniej jeden artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
 • być wysoce zmotywowanym, niezależnym i nastawionym na samorozwój
 • umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku;
 • umieć przekazać studentom stosowną wiedzę na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
 • posiadać bardzo dobre umiejętności prezentacji wyników, biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,(zgodnie z Załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 60/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.) w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy.Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza),
 • b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • c. dr Pabiś nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • wykonanie części projektu wykorzystującej narzędzia biologii komórkowej i molekularnej do zidentyfikowania z jakimi białkami i częściami genomu oddziałują lncRNA i określenia na tej podstawie mechanizmów ich działania
 • udział w organizacji działania laboratorium
 • udział w nadzorowaniu pracy doktoranta, co pozwoli na zdobycie doświadczenia w mentoringu mniej doświadczonych współpracowników
 • wsparcie kierownika projektu w przygotowywaniu raportów z przebiegu projektu oraz publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Konkurs na stanowisko: Adiunkt Jednostka badawcza: Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Projekt: Sonata BIS 10 Tytuł: „Molekularne podłoże powikłań mikronaczyniowych u pacjentów cierpiących na cukrzycę HNF1A-MODY: indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste jako narzędzie do modelowania choroby”

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Kryteria kwalifikacyjno-projektowe:
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński.
 • W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy.
 • Szczegółowe wymagania projektowe:Załącznik do uchwały Rady NCN nr 61/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektow badawczych
 • Pozostałe kryteria:
 • doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia),
 • doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów (CRISPR/Cas9),
 • albo doświadczenie z analizy szlaków sygnałowych wapnia w komórkach,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z komórkami śródbłonka albo analizach bioinformatycznych i metabolomiki funkcjonalnej komórki,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim,
 • znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego
 • umiejętność współpracy, sumienność, aktywność,
 • chęć poznawania i aplikowania nowych technik badawczych

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.
 • Do obowiązków kandydata należeć będzie:
 • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu
 • zbieranie i wyciąganie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania dalszych eksperymentów;
 • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w innych badaniach prowadzonych w grupie;
 • nadzorowanie codziennej pracy techników i pomoc PI w przygotowaniu rycin i rękopisów do publikacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na jednym z kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, lekarski

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (na kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub innym kierunku medycznym, socjologia, psychologia, zarządzanie, ekonomia, bioinżynieria medyczna, informatyka lub pokrewnym)

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Środowiska. ogłoszenie nr: 1227.110.1.142.2024

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie eksperymentalne w zakresie technik spektroskopowych wykorzystywanych w badaniach katalitycznych
 • ogólna znajomość podstaw katalizy heterogenicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim);
 • doświadczenie w realizacji projektów

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji