Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wolne stanowiska pracy

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wolne stanowiska pracy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/fizkes
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk o Polityce i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez osobę zainteresowaną stopnia doktora nauk społecznych, znajomość języka angielskiego, a także posiadanie akademickiego doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego. Zainteresowania kandydata powinny koncentrować się na polityce i administracji bezpieczeństwa publicznego, w szczególności lokalnego, związanego z funkcjonowaniem nowoczesnych miast i/lub wpływem oddolnej aktywności obywatelskiej na przeciwdziałanie zagrożeniom, które stają przed społeczeństwami i związkami politycznymi, które tworzą. Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Oczekiwania:

 • posiadanie przez osobę zainteresowaną stopnia doktora nauk społecznych
 • znajomość języka angielskiego
 • posiadanie akademickiego doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Językoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie i niemieckie) DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2024 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.06.2024 r. LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej angielsko-niemieckiej (wymagana minimalna średnia z toku studiów – 4,85).
 • Udokumentowana działalność popularyzatorska w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego.

Obowiązki:

 • Praca dydaktyczna ze studentami.
 • Realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
 • Ukończone studia z zakresu pedagogiki opiekuńczej
 • Dorobek naukowy w postaci co najmniej 3 publikacji opublikowanych w latach 2020-2024 w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism.
 • Kierowanie i/lub udział w projektach badawczych lub badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez instytucje państwowe, w tym finansowanych w trybie konkursowym.
 • Odbyty krajowy i/lub zagraniczny staż naukowy w uczelni wyższej lub jednostce badawczej.
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
  1. Aktywność popularyzatorska w zakresie prezentowanej dyscypliny.
 • Udział w dodatkowych szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne z zakresu pedagogiki opiekuńczej
 • Udział w konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Doświadczenie min. 4 lata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w kraju i/lub za granicą w kontakcie bezpośrednim i/lub on-line z zakresu pedagogiki opiekuńczej.
 • Znajomość programu Statistica/SPSS/ Jamovi oraz programów Atlas.ti i MaxQDA.

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • udział w komercjalizacji wyników badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • tytułu magistra prawa w zakresie prawa administracyjnego
  • doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie prawa administracyjnego,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Obowiązki:

 • Pracownik dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  • publikacji z zakresu ekonomii i/lub finansów
  • udokumentowanych umiejętności menedżerskich (np. MBA, studia podyplomowe),
  • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku obcym (preferowany język angielski),
  • praktycznej znajomości programów finansowo-księgowych,
  • doświadczenia zawodowego poza obszarem edukacji (obecne lub przeszłe zatrudnienie).

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • tytułu magistra prawa,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii oraz zobowiązanie do napisania pracy doktorskiej pod kierunkiem pracownika Wydziału Prawa i Ekonomii,

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • stopnia doktora nauk prawnych,
  • publikacji z zakresu prawa,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

  • stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego,
  • publikacji z prawa konstytucyjnego,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • stopnia doktora nauk prawnych z zakresu prawa karnego,
  • publikacji z prawa karnego,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • stopnia doktora nauk prawnych z zakresu prawa pracy,
  • publikacji z prawa pracy,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • stopnia doktora nauk prawnych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, szczególnie prawa ochrony środowiska i/lub energetycznego,
  • publikacji z publicznego prawa gospodarczego, szczególnie prawa ochrony środowiska i/lub energetycznego,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Prawa i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

  • stopnia doktora nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego,
  • publikacji z prawa cywilnego,
  • znajomości języka obcego,
  • pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu I kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

ASSISTANT PROFESSOR FOR RESEARCH AND TEACHING

Oczekiwania:

 • Have a doctoral degree in health sciences and/or physical culture sciences (sport sciences). Be characterized by scientific activity confirmed by scientific achievements that meet the requirements contained in the Statute of Kazimierz Wielki University §104, point 2, sub-point 1. Have at least one full-text publication in a scientific journal indexed in the Scopus and/or Web of Science database. Have competences and qualifications to teach subjects in the field of sociological sciences and health sciences. Be fluent in English (documented by a certificate, diploma and/or publications in English). The foreign candidate is required to have documented knowledge of the Polish language at an advanced level (C1).

Obowiązki:

 • Conducting reseaech
 • conducting educational classes

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu I kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Oczekiwania:

 • Posiadać stopień doktora nauk o zdrowiu lub/i nauk o kulturze fizycznej. Charakteryzować się aktywnością naukową potwierdzoną dorobkiem naukowym spełniającym wymogi zawarte w Statucie UKW §104, punkt 2, podpunkt 1. Posiadać co najmniej jedną publikację pełnotekstową w czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Scopus lub/i Web of Science. Posiadać kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów w zakresie nauk socjologicznych oraz nauk o zdrowiu. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną certyfikatem, dyplomem i/lub publikacjami w j. angielskim). Od kandydata-obcokrajowca wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym (C1).

Obowiązki:

  1. Prowadzenie badań 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo -dydaktycznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie matematyka,
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.2 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko profesora lub profesora uczelni badawczo-dydaktycznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • tytuł profesora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora) lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora uczelni),
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.1 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej,
 • udokumentowana aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi.
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • budowy zespołu badawczego,
 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • aktywnego ubiegania się o granty badawcze,
 • rozwijania współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji