Uniwersytet Medyczny w Łodzi - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-16

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych 1 etat w: Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Opis zadań na stanowisku: – prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Zakładu; – organizacja konferencji, kongresów, zjazdów związanych tematycznie z Medycyną Ratunkową; – działania dydaktyczne dla potrzeb Kół Naukowych; – udział w organizacji pracy Zakładu; – stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji w medycynie ratunkowej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe - magisterskie studia o profilu medycznym, kurs BLS i ALS;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;;
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski lub niemiecki na poziomie B2;
 • obsługa Microsoft Office.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Zakładu;
 • organizacja konferencji, kongresów, zjazdów związanych tematycznie z Medycyną Ratunkową;
 • działania dydaktyczne dla potrzeb Kół Naukowych;
 • udział w organizacji pracy Zakładu;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji w medycynie ratunkowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej wynikającej z profilu i charakteru jednostki w formie ćwiczeń, seminariów (także dla studentów anglojęzycznych)
 • Czynne uczestnictwo w realizacji zdań dydaktycznych w jednostce
 • Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych wynikających z profilu i charakteru jednostki/ uczestniczenie w kształceniu doktorantów/licencjatów/magistrów
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie prezentacji ustanej, multimedialnej lub e-learningu, przygotowanie testów sprawdzających wiedzę
 • Czynne doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji kształcenia (kursów specjalistów UM i poza UM)
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Klinice Ortopedii i Traumatologii

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Obowiązki:

 • Kształcenie studentów fizjoterapii – prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, udział w przeprowadzaniu egzaminów bądź innych weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, prowadzenie konsultacji dla studentów
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Kliniki związanych procesem dydaktycznym
 • Stałe podnoszenie własnych kompetencji zawodowych
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystent w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych

Oczekiwania:

 • posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku
 • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego (angielski na poziomi B2
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami
 • posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym
 • charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych
 • wspomaga pracę starszych naukowców

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymaganym zakresie godzin, w ramach przedmiotów nauczanych w jednostce, w języku polskim i angielskim, przeprowadzenie egzaminów, zaliczeń i kolokwiów oraz przygotowanie pytań egzaminacyjnych.
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz inne prace, zalecone przez kierownika, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktycznego oraz inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki
 • prowadzenie badań naukowych i przygotowanie publikacji naukowych, aplikowanie o fundusze zewnętrzne w ramach narodowych i międzynarodowych konkursów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych 1 etat w: Zakładzie Neurochemii Molekularnej Katedry Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Opis zadań na stanowisku: – prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów realizowanych w jednostce; – udział w projektach badawczych realizowanych w jednostce; – przygotowywanie publikacji naukowych; – opieka nad studentami zagranicznymi odbywającymi praktyki wakacyjne w jednostce; – aplikowanie o fundusze zewnętrzne w ramach narodowych i międzynarodowych konkursów; – inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki i zakresu prowadzonych prac badawczych.

Oczekiwania:

 • ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie w dziedzinach: biologia, biotechnologia, biochemia lub pokrewne
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie B1/B2
 • obsługa Microsoft Office, preferowane GraphPad Prism bądź Corel Draw
 • doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami będzie dodatkowym atutem

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów realizowanych w jednostce
 • udział w projektach badawczych realizowanych w jednostce
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • opieka nad studentami zagranicznymi odbywającymi praktyki wakacyjne w jednostce
 • aplikowanie o fundusze zewnętrzne w ramach narodowych i międzynarodowych konkursów
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki i zakresu prowadzonych prac badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Farmaceutyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-30

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Bromatologii

Oczekiwania:

 • wymagania zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Obowiązki:

 • zakres obowiązków jak w ogłoszeniu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Instruktor

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora 1 etat w Zakładzie Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Opis zadań na stanowisku: 1) prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem zleconych zajęć, opracowywanie dokumentacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualne plany zajęć, przygotowywanie kart egzaminacyjnych; 2) prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem; 3) udział w przygotowywaniu i organizowaniu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku kształcenia, udział w egzaminie dyplomowym; 4) współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych; 5) współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki min. 2 lata;
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie B1;
 • obsługa Microsoft Office.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem zleconych zajęć, opracowywanie dokumentacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualne plany zajęć, przygotowywanie kart egzaminacyjnych
 • prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem;
 • udział w przygotowywaniu i organizowaniu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku kształcenia, udział w egzaminie dyplomowym;
 • współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych;
 • współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji