Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - oferty pracy

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - oferty pracy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - oferty pracy gettyimages.com/fizkes
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Konkurs na stanowisko asystenta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych.

Oczekiwania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku fizjoterapia,
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku fizjoterapeuty zgodne z profilem jednostki,
 • ukończone kursy i szkolenia zgodne z profilem jednostki,
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Konkurs na stanowisko asystenta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania.

Oczekiwania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim,
 • specjalizacja zgodna z profilem jednostki (ukończona lub w trakcie),
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
 • dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Konkurs na stanowisko asystenta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Ratownictwa Medycznego.

Oczekiwania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne,
 • predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym na stanowisku ratownika medycznego oraz dyspozytora medycznego,
 • dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

konkurs na stanowisko asystenta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Geriatrii.

Oczekiwania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku diagnostyka laboratoryjna lub biotechnologia lub chemia,
 • predyspozycje i kwalifikacje do pracy naukowo- dydaktycznej,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w laboratorium analitycznym, umiejętność praktycznej pracy w laboratorium: znajomość i obsługa komputera oraz sprzętu laboratoryjnego, przygotowywanie roztworów do analiz, wykonywanie badań opartych o techniki biologii molekularnej (RT-PCR, test ELISA, techniki chromatograficzne, spektrofotometryczne, immunoenzymatyczne, analiza instrumentalna)
 • znajomość procedur akredytacji laboratoriów diagnostycznych, biologii molekularnej, tworzenia baz danych i sporządzania dokumentacji naukowej w tym medycznej w zakresie badań klinicznych,
 • znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków przeznaczonych na badania naukowe,
 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Toruń
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-17

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zatrudni Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki na WFAiIS w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 8 pt. „Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych linii molekularnych gazów atmosferycznych”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Bielską, prof. UMK.

Oczekiwania:

 • Wymagane: doktorat z fizyki, chemii lub dziedziny pokrewnej
 • Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu spektroskopii molekularnej lub technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne
 • Wymagane: doświadczenie w spektroskopii laserowej
 • Wymagane: umiejętność programowania i doświadczenie w zakresie metod numerycznych
 • Preferowane: doświadczenie w zakresie technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne, badaniach kształtu linii widmowych, znajomość teorii zderzeń molekularnych
 • Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole i silna motywacja do pracy badawczej
 • Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN).
 • Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

Obowiązki:

 • Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej w projekcie będzie prowadzenie pomiarów spektroskopowych w zakresie spektroskopii małych cząsteczek, takich jak tlen, tlenek i dwutlenek węgla lub woda, przy użyciu technik pomiarowych wykorzystujących wnęki optyczne: spektroskopia strat we wnęce (CRDS), spektroskopia szerokości modów wnęki(CMWS) lub spektroskopia dyspersyjna we wnęce rezonansowej (CMDS). Zatrudniona osoba będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie analizy uzyskanych danych przy użyciu zaawansowanych profili linii widmowych. Do jej obowiązków będzie należało prowadzenie prac nad rozwojem technik spektroskopowych, przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentacja uzyskanych wyników podczas konferencji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Toruń
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu poszukuje pracownika na stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku (geologia)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o Ziemi, w tym geologii
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu geologii, w tym publikacje w czasopismach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (wskazane artykuły z IF) oraz wygłoszone referaty na konferencjach międzynarodowych
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych; współpraca międzynarodowa
 • praktyczna znajomość specjalistycznych programów komputerowych, w tym zastosowanie GIS w geologii
 • znajomość języka angielskiego (w tym specjalistycznego z zakresu geologii) w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • .
 • .

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-23

konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczej) w Katedrze Onkologii

Oczekiwania:

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku biotechnologia,
 • legitymują się znacznymi i twórczymi osiągnięciami w pracy naukowej, udokumentowanymi dorobkiem naukowym (index Hirscha co najmniej 10),
 • aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu środków na badania naukowe,
 • odbyły staże naukowe w międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych,
 • posiadają doświadczenie pracy w Laboratorium Genetyki Molekularnej,
 • posiadają umiejętność stosowania sekwencjonowania nowej generacji oraz doświadczenie z zakresu genomiki, transkryptomiki i epigenetyki,
 • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej i kształceniu młodej kadry,
 • posiadają znajomość języka angielskiego i polskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji