Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - oferty pracy
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - oferty pracy gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Oczekiwania:

 • ukończone studia w zakresie: weterynarii, analityki weterynaryjnej, zootechniki, biologii, biotechnologii, bioinżynierii, analityki medycznej, chemicznej, ochrony środowiska lub nauk pokrewnych, z wynikiem co najmniej dobrym
 • doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiadanie referencji obejmujących znajomość metod laboratoryjnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentację referatów,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

konkurs 2 Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Oczekiwania:

 • Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii z oceną co najmniej dobrą
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Potwierdzona znajomość języka angielskiego
 • Chęć do bezpośredniej pracy ze zwierzętami gospodarskimi i końmi
 • Zainteresowanie pracą naukową ze szczególnym uwzględnieniem chorób bydła i koni z motywacją do rozwoju naukowego w tym kierunku (mile widziana dotychczasowa aktywność w formie pracy w kołach naukowych; odbyte staże; udział w szkoleniach, sympozjach, warsztatach itp.)
 • Zainteresowanie prowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Umiejętność pracy w grupie i bezkonfliktowość
 • Dyspozycyjność czasowa, ze względu na prowadzoną w jednostce usługową działalność lekarsko-weterynaryjną, w tym również w dni wolne od pracy

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów na kierunku weterynaria z oceną co najmniej dobrą
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów pakietu Microsoft Office
 • wysoka motywacja i predyspozycje do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • aktywność naukowa potwierdzona publikacjami naukowymi lub doniesieniami konferencyjnymi
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

konkurs 1 Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Oczekiwania:

 • Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii z oceną co najmniej dobrą
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Potwierdzona znajomość języka angielskiego
 • Chęć do bezpośredniej pracy ze zwierzętami gospodarskimi i końmi
 • Zainteresowanie pracą naukową ze szczególnym uwzględnieniem chorób bydła i koni z motywacją do rozwoju naukowego w tym kierunku (mile widziana dotychczasowa aktywność w formie pracy w kołach naukowych; odbyte staże; udział w szkoleniach, sympozjach, warsztatach itp.)
 • Zainteresowanie prowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Umiejętność pracy w grupie i bezkonfliktowość
 • Dyspozycyjność czasowa, ze względu na prowadzoną w jednostce usługową działalność lekarsko-weterynaryjną, w tym również w dni wolne od pracy

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-06

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo w tym publikacje w czasopismach indeksowanych wg wymagań stawianym osobom zatrudnianym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na stanowisku adiunkta zgodnie z Zarządzeniem nr 141 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad punktowej oceny naukowych osiągnięć i minimalnych wymagań osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach: profesora, profesora uczelni oraz adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 • Udokumentowanie, że kandydat potrafi planować swoją przyszłą pracę naukową poprzez kierowanie jednym projektem badawczym, tematem badawczym lub zadaniem badawczym albo złożeniem jako kierownik do NCN lub NCBiR, NFOŚiGW lub w ramach konkursów ministerialnych co najmniej 2 wniosków o projekty badawcze
 • Legitymowanie się znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, potwierdzoną certyfikatem zewnętrznym
 • Wykształcenie dodatkowe związane z animaloterapią

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-06

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku behawiorystyka zwierząt/animaloterapia/ zootechnika lub nauk pokrewnych, z wynikiem bardzo dobry
 • Wykształcenie dodatkowe związane z fizjoterapią lub animaloterapią
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Obowiązki:

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-13

konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Podstaw Techniki, Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych z wynikiem co najmniej 3,8
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • nienaganna postawa etyczno-moralna
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim)
 • dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • praca naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna
 • prowadzenie zajęć

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Asystent

 • Lokalizacja: Lublin
 • Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 w terminie do dnia 31.08.2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.09.2024 r.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka, informatyka lub kierunku, który jest związany z zastosowaniami matematyki lub informatyki,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć w języku polskim
 • praca w zespole

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji