Uniwersytet Śląski w Katowicach - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Śląski w Katowicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice​ Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 35/2023/NA/WNS/IS/02 Słowa kluczowe: socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne lub nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse lub psychologia,
 • doświadczenie zakresie prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania) lub w zakresie psychologii pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki socjologiczne lub pokrewnych: psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości, indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • międzynarodowa aktywność badawcza,
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy lub dydaktyczny,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • znajomość metod i technik badawczych w zakresie nauk socjologicznych lub z dziedzin pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • najomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: socjologia i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków,
 • aplikowanie o granty zewnętrzne,
 • publikowanie artykułów w wysoko punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazach Scopus lub Web of Science,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki Adres miejsca pracy: ul. 75. Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 24/2024/NA/WNST/IFiz Słowa kluczowe: Model Standardowy i jego rozszerzenia, modele mas i mieszań neutrin, symetrie CP i zapachowe, leptogeneza, ciemna materia Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fenomenologii Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeń,
 • udział w badaniach fenomenologicznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych, ukierunkowanych na teorię neutrin,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych indeksowany w bazie Scopus lub Web of Science,
 • znajomość metod numerycznych i analitycznych w fizyce,
 • udokumentowana aktywność międzynarodowa,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • udokumentowane zagraniczne staże lub pobyty naukowe,
 • znajomość języków programowania, preferowane: C++, Python,
 • znajomość systemów algebry komputerowej oraz systemu Linux,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty krajowe i/lub zagraniczne,
 • plan badań naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • spełnianie wymagań dydaktycznych zgodnych z potrzebami Instytutu Fizyki.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki Adres miejsca pracy: ul. 75. Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 24/2024/NA/WNST/IFiz Słowa kluczowe: Model Standardowy i jego rozszerzenia, modele mas i mieszań neutrin, symetrie CP i zapachowe, leptogeneza, ciemna materia Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fenomenologii Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeń,
 • udział w badaniach fenomenologicznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych, ukierunkowanych na teorię neutrin,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych indeksowany w bazie Scopus lub Web of Science,
 • znajomość metod numerycznych i analitycznych w fizyce,
 • udokumentowana aktywność międzynarodowa,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • udokumentowane zagraniczne staże lub pobyty naukowe,
 • znajomość języków programowania, preferowane: C++, Python,
 • znajomość systemów algebry komputerowej oraz systemu Linux,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty krajowe i/lub zagraniczne, plan badań naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • spełnianie wymagań dydaktycznych zgodnych z potrzebami Instytutu Fizyki.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 5/2024/NA/WH/IH Słowa kluczowe: historia, historia Polski po 1945, historia powszechna po 1945, turystyka historyczna Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie historia w obszarze historii Polski i historii powszechnej po 1945 r.,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie w w/w obszarze, w tym prace, w których kandydat/ka jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż badawczy,
 • znajomość metod badawczych stosowanych w dyscyplinie historia w w/w obszarze,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni z zakresu historii Polski i historii powszechnej po 1945 r.,
 • mobilność dydaktyczna,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie we/gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: historia i turystyka historyczna,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 29/2024/NA/WH/IH Słowa kluczowe: historia, historia nowożytna Polski, historia nowożytna powszechna, turystyka historyczna Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie historia w obszarze historii nowożytnej (XVI-XVIII w.),
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie z wyżej wymienionego obszaru publikowany w czasopismach i wydawnictwach z listy MEiN, w których kandydat jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych obejmujących dyscyplinę historia z obszaru historii nowożytnej (XVI-XVIII w.),
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia w dyscyplinie historia z obszaru historii nowożytnej (XVI-XVIII w.),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie we współpracy lub gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: historia i turystyka historyczna,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych Adres miejsca pracy: ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 18/2024/NA/WTL/INT Słowa kluczowe: teologia, teologia moralna Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki teologiczne,
 • zgoda Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na udział w postępowaniu konkursowym (wymóg regulaminu Wydziału),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki teologiczne,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki teologiczne, w obszarze teologii moralnej, w tym w zakresie zagadnień dialogu ekumenicznego, indeksowany w bazach naukowych,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowane zagraniczne staże naukowe,
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych w zakresie prezentacji wyników prac badawczych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie mobilności dydaktycznej,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane inne kompetencje dydaktyczne.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk teologicznych, w dyscyplinie nauki teologiczne i publikowanie ich wyników w uznanych czasopismach, także o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych w bazach Scopus,
 • aktywność naukowa w obszarach strategicznych dla Instytutu Nauk Teologicznych zwłaszcza teologii moralnej i dialogu międzywyznaniowego,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego, realizowanie indywidualnych projektów badawczych,
 • udział w konferencjach naukowych, seminariach, wydarzeniach popularyzujących naukę,
 • inicjowanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (m.in. przez udział w szkoleniach) i naukowych (postępowanie awansowe),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: teologia, nauki o rodzinie,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Asystent

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 33/2024/NA/WH Słowa kluczowe: zaburzenia płynności mowy, zaburzenia głosu, balbutologopedia Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra logopedii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w szczególności obejmujące zagadnienia z obszaru logopedii, w tym: zaburzeń płynności mowy, metod wspierających w praktyce logopedycznej, giełkotu, opóźnionego rozwoju mowy, praktyki logopedycznej opartej na dowodach EBP),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • przedstawienie planu rozwoju zawodowego w obszarze prowadzenia dydaktyki.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia (m.in. takich jak: praktyka logopedyczna oparta na dowodach: Evidence-based practice; podstawowe obszary interwencji logopedycznej: opóźniony rozwój mowy o różnej etiologii; zaawansowane obszary interwencji logopedycznej: zaburzenia płynności mowy i zaburzenia głosu; metody wspierające w zaburzeniach płynności mówienia; zaburzenia komunikacji językowej – balbutologopedia,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z regulaminami UŚ.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-12

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Prognozy przyszłości: migracje a zmiany klimatu”, pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi. Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 2/2024/NA/WH/IL/pd/1 Słowa kluczowe: zmiany klimatu, migracje, literatura, kultura, Globalne Południe Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, wydany przez inny podmiot niż Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie literatury/kultury postkolonialnej w języku angielskim i/lub francuskim oraz w zakresie postkolonialnej humanistyki środowiskowej,
 • doskonała znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego (potwierdzona publikacjami w w/w językach),
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Prognozy przyszłości: migracje a zmiany klimatu”,pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków,
 • realizacja zadań wynikających z planu badań projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 32/2024/NA/WH Słowa kluczowe: logopedia medialna, emisja głosu, surdologopedia, wczesna interwencja logopedyczna Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w szczególności obejmujące zagadnienia z obszaru logopedii, w tym: zaburzeń realizacji fonemów, anatomiczno-czynnościowych uwarunkowań zaburzeń artykulacji, surdologopedii, emisji głosu, wczesnej interwencji logopedycznej,
 • przedstawienie planu rozwoju zawodowego w obszarze prowadzenia dydaktyki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia (m.in. takich jak: teoria zaburzeń mowy; kultura żywego słowa: logopedia medialna i emisja głosu; podstawowe obszary interwencji logopedycznej: zaburzenia realizacji fonemów; społeczne uwarunkowania języka; metody wspierające w surdologopedii; profilaktyka zaburzeń komunikacji językowej – wczesna interwencja logopedyczna, seminarium licencjackie),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z regulaminami UŚ.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 27/2024/NA/WH/IF Słowa kluczowe: filozofia, filozofia klasyczna, doradztwo filozoficzne i coaching, kognitywistka Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie filozofia,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie filozofii klasycznej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie filozofia, indeksowany w bazach naukowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza, w tym udokumentowane zagraniczne staże naukowe,
 • znajomość języka łacińskiego i greckiego klasycznego oraz metod edycji tekstów klasycznych,
 • udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych w zakresie prezentacji wyników prac badawczych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań w międzynarodowych zespołach oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • przedstawienie minimum 2 listów referencyjnych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie filozofia,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia na kierunkach: filozofia, doradztwo filozoficzne i coaching oraz kognitywistka,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków, prowadzenie badań naukowych zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, w szczególności w dyscyplinie filozofia,
 • publikowanie dorobku naukowego w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazach czasopism/publikacji naukowych oraz w wydawnictwach znajdujących się w wykazie MEiN.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 26/2024/NA/WH/IF Słowa kluczowe: filozofia, doradztwo filozoficzne i coaching, kognitywistyka, Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia lub psychologia,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie filozofii, kognitywistyki, logiki i filozofii nauki,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie z obszaru kognitywistyki, indeksowany w bazach naukowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza,
 • znajomość metod badawczych obejmujących filozofię i kognitywistykę,
 • znajomość metod i sposobów prowadzenia badań w laboratorium kognitywistycznym (w tym z wykorzystaniem aparatury EEG, biofeedback, fNIRS, okulografu),
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • przedstawienie minimum 2 listów referencyjnych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie filozofia zakresie filozofii i kognitywistyki,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia na kierunkach: filozofia, doradztwo filozoficzne i coaching oraz kognitywistyka,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków, prowadzenie badań naukowych zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, w szczególności w dyscyplinie filozofia,
 • publikowanie dorobku naukowego w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazach czasopism/publikacji naukowych oraz w wydawnictwach znajdujących się w wykazie MEiN,
 • prowadzenie badań i dydaktyki w laboratorium kognitywistycznym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Cieszyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Adres miejsca pracy: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 20/2024/NA/WSNE Słowa kluczowe: etnologia i antropologia kulturowa, nauki o kulturze i religii, badania jakościowe, badania etnograficzne, Globalne Południe Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie etnologia i antropologia kulturowa lub w dyscyplinie pokrewnej nauki o kulturze i religii,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych ze szczególnym uwzględnieniem badań w krajach Globalnego Południa (np. współczesne lub historyczne studia w krajach azjatyckich lub/i afrykańskich lub/i krajach Ameryki Południowej),
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa lub nauki o kulturze i religii indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach zagranicznych i krajowych,
 • znajomość metod badawczych jakościowych i ilościowych wykorzystywanych w ramach obszaru nauk humanistycznych i społecznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: etnologia i antropologia kulturowa, animacja społeczno-kulturalna z edukacją regionalną, edukacja kulturalna oraz w ramach modułów ogólnouczelnianych,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Biomedycznej Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 22/2024/NA/WNST/IIB Słowa kluczowe: fizyka medyczna, diagnostyka termowizyjna, medycyna sportowa, medycyna fizykalna Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne lub pokrewnej dyscyplinie,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w obszarze fizyki medycznej, biofizyki,
 • aktualny wysoko punktowany publikacyjny dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria biomedyczna i nauki medyczne w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy związany z wykorzystaniem termografii w medycynie sportowej,
 • współpraca międzynarodowa potwierdzona publikacjami z zakresu termografii w sporcie,
 • znajomość metod badawczych obejmujących: termografię w podczerwieni, aktywną termografię dynamiczną, spektroskopię UV-VIS, elektromiografię, QA w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, podstawy diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego, budowę i działanie CyberKnife, metody planowania leczenia w teleradioterapii, nowoczesne techniki napromieniania oraz planowanie leczenia w radioterapii,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej: termografię w podczerwieni, aktywną dynamiczną termografię, spektroskopię UV-VIS, elektromiografię, aparaturę EKG do badań wysiłkowych, analizator laktatu i glukozy używany w badaniach wysiłkowych sportowców,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów dydaktycznych,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i komunikację z pacjentami podczas badań w klinikach lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • umiejętność obsługi oprogramowania, takiego jak: Statistica, Imagel, MS Excel, AutoCad, BIOPAC, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
 • przedstawienie co najmniej dwóch listów referencyjnych od środowiska medycznego oraz inżynierii biomedycznej,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • potwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania opinii dla przemysłu,
 • udział w zespole badawczym opracowującym licencję badawczą z zakresu termowizji,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w zakresie zastosowania termowizji w: medycynie sportowej, fizjoterapii, stomatologii, terapii hiperbarycznej trudno gojących się ran oraz w zakresie leczenia implantoprotetycznego z użyciem dynamicznej nawigacji chirurgicznej,
 • publikowanie wyników badań zgodnie ze strategią dyscypliny,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku fizyka medyczna i pokrewnych,
 • organizacja konferencji tematycznie związanych z fizyką medyczną i inżynierią biomedyczną,
 • działalność popularyzatorska dla dzieci i młodzieży w zakresie fizyki medycznej i inżynierii biomedycznej,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 16/2024/NA/WNP/IBBIOS Słowa kluczowe: ekofizjologia roślin, pierwiastki śladowe, metalofity Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub dyscyplinach pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie, udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki biologiczne w obszarze badań nad fizjologią roślin, ze szczególnym uwzględnieniem pseudometalofitów i problemu zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowane zagraniczne staże naukowe,
 • udokumentowany udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych w zakresie prezentacji wyników prac badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni z zakresu fizjologii roślin,
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, szczególnie w zakresie ekofizjologii roślin, na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”,
 • przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także przygotowanie doniesień konferencyjnych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu fizjologii roślin, hormonalnej regulacji wzrostu roślin oraz reakcji roślin na stres środowiskowy oraz z zakresu nauk pokrewnych, według zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektora kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Nauk przyrodniczych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zespół Ekofizjologii Roślin,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 13/2024/NA/WNP/IBBIOS Słowa kluczowe: fizjologia bezkręgowców, immunotoksykologiczne podejścia w ekotoksykologii, techniki proteomiczne, metody immunoenzymatyczne, antybiogramy, mechanizmy oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub dyscyplinach pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • aktualny, udokumentowany, wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu immunologii, ekotoksykologii, fizjologii oraz proreomiki (ze szczególnym uwzględnieniem Arthopoda) w warunkach stresu powodowanego przez zanieczyszczenia chemiczne, w tym prace w których kandydat/ka jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,
 • udokumentowane staże naukowe,
 • praktyczna i udokumentowana publikacjami znajomość metod eksperymentalnych i molekularnych, w tym z zakresu genomiki i proteomiki,
 • udokumentowana praktyczna znajomość wymagań pracy z materiałem biologicznym w warunkach sterylnych, w tym izolacji materiału genetycznego/RT-PCR, identyfikacji mechanizmów oporności bakterii, wykonywanie antybiogramów itp.,
 • udokumentowana znajomość technik proteomicznych, w tym różnicowej elektorforezy dwukierunkowej (2DE –DIGE) i spektrometrii mas (nanoLC-MS/MS) oraz metod immunoenzymatycznych, spektrofotometrycznych, cytometrycznych i luminescencyjnych,
 • praktyczna znajomość testów ekotoksykologicznych oraz umiejętność ich doboru i zastosowania w badaniach stresu środowiskowego,
 • udokumentowany udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych w zakresie prezentacji wyników prac badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni, w szczególności w zakresie immunologii, fizjologii zwierząt i toksykologii/ekotoksykologii zwierząt bezkręgowych,
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne zakresie immunotoksykologii i ekotoksykologii zwierząt, w tym analiz z zakresu genomiki, proteomiki i metabolomiki bezkręgowców z wykorzystaniem technik molekularnych, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”,
 • przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu immunologii bezkręgowców, fizjologii zwierząt, ekotoksykologii, toksykologii i nauk pokrewnych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespół Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii oraz zespoły współpracujące w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ,
 • zaangażowanie w aktywności popularyzujące naukę i dydaktykę realizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Sosnowiec
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa Adres miejsca pracy: ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 10/2024/NA/WH/IJ Słowa kluczowe: analiza korpusowa, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie ustne, analiza statystyczna, języki: angielski i francuski Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo,
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie min. C1,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo, w obszarze językoznawstwa korpusowego, tłumaczenie audiowizualnego i tłumaczenia ustnego,
 • doświadczenie w badaniach językoznawczych z wykorzystaniem oprogramowania do badania korpusów,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienia działalności naukowej,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • potwierdzona badaniami znajomość oprogramowania do analiz statystycznych (R lub Statistica),
 • doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych lub innych wydarzeń promujących naukę,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej, w szczególności Moodle i MS Teams,
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka polskiego jako języka ojczystego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni w języku obcym,
 • bardzo dobre oceny realizowanych zajęć dydaktycznych w ramach oceny studentów i doktorantów.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Sosnowiec
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa Adres miejsca pracy: ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 9/2024/NA/WH/IJ Słowa kluczowe: frazeologia, analiza korpusowa, badania tłumaczeniowe, języki: francuski i włoski Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo,
 • biegła znajomość języka francuskiego na poziomie min. C1,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo w obszarze frazeologii,
 • doświadczenie w badaniach frazeologicznych z wykorzystaniem oprogramowania do badań korpusowych,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • potwierdzona badaniami znajomość oprogramowania z zakresu językoznawstwa korpusowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej, w szczególności Moodle i MS Teams,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka polskiego jako języka ojczystego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku francuskim,
 • bardzo dobre oceny realizowanych zajęć dydaktycznych w ramach oceny studentów i doktorantów.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunku filologia romańska,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Sosnowiec
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa Adres miejsca pracy: ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 9/2024/NA/WH/IJ Słowa kluczowe: frazeologia, analiza korpusowa, badania tłumaczeniowe, języki: francuski i włoski Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo,
 • biegła znajomość języka francuskiego na poziomie min. C1,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo w obszarze frazeologii,
 • doświadczenie w badaniach frazeologicznych z wykorzystaniem oprogramowania do badań korpusowych,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • potwierdzona badaniami znajomość oprogramowania z zakresu językoznawstwa korpusowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej, w szczególności Moodle i MS Teams,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka polskiego jako języka ojczystego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku francuskim,
 • bardzo dobre oceny realizowanych zajęć dydaktycznych w ramach oceny studentów i doktorantów.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunku filologia romańska,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 4/2024/NA/WNS/IDKiM Słowa kluczowe: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, media Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach lub w pokrewnej dyscyplinie, nauki o polityce i administracji,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach lub nauce o polityce i administracji w czasopismach z listy MEiN,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań,
 • znajomość metod badawczych wykorzystywanych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach lub nauce o polityce i administracji,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji