Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wolne stanowiska pracy

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wolne stanowiska pracy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/Weedezign
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Rehabilitacji i Ortopedii

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny,
 • specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub będący w trakcie specjalizacji,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w grupie pracowników dydaktycznych zgodnie z treścią tabeli 6a załącznika nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w pracy w oddziale ortopedyczno-urazowym,
 • znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oczekiwania:

 • ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego, zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Patomorfologii i Medycyny Sądowej

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w Medycynie Sądowej

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-11

Kandydat/ Kandydatka na stanowisko asystenta w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powinien/powinna posiadać doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w prowadzeniu zajęć z zakresu literaturoznawstwa (literatura angielska), a także Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (szczególnie pisanie akademickie). Kandydat/Kandydatka powinien/powinna wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie wiedzy o literaturze angielskiej, udokumentowanym publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi. Wskazane jest doświadczenie dotyczące działań organizacyjnych i popularyzatorskich.

Oczekiwania:

 • tytuł magistra filologii angielskiej
 • dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo, potwierdzony publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa (literatura angielska)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (w szczególności pisanie akademickie)
 • udokumentowana aktywność organizacyjna

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-06

Stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora
 • wykształcenie medyczne lub/oraz wykształcenie związane z biologią molekularną
 • doświadczenie w pracy naukowo – badawczej w obszarze analizy danych z użyciem m.in. GraphPad Prism oraz praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej (w szczególności z priorytetowymi bakteriami zagrażającymi zdrowiu publicznemu)
 • praktyczne umiejętności połączone ze specjalistyczną wiedzą w zakresie biologii molekularnej i mikrobiologii (m.in. oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – AMR, metody izolacji DNA/RNA, PCR, Real Time PCR, elektroforeza w tym SDS-PAGE, metody immunometryczne ELISA, western immunobloting, dot bloting, HPLC, TLC, SPE, kultury in vitro pierwotne/linie komórkowe oraz izolacja, hodowla i przechowywanie szczepów bakteryjnych)
 • wykonawca w co najmniej 7 ministerialnych projektach badawczych
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności badawczo - naukowej oraz upowszechnianie jej wyników
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych
 • współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych oraz recenzowanie prac
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie