Uniwersytet Zielonogórski - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Zielonogórski - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Zielonogórski - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Zielonogórski. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Zielonogórski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-19

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej.

Oczekiwania:

 • dyplomu doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach specjalistycznych
 • doświadczenia dydaktycznego (ugruntowana wiedza np. w zakresie analizy danych, inteligencji obliczeniowej, uczenia maszynowego czy bezpieczeństwa danych)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia)

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nowoczesnych metod informatyki obejmujących analizę danych, uczenie maszynowe, przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz inteligencji obliczeniowej.
 • Ponadto oczekuje się badań w zakresie zastosowań wymienionych metod w przetwarzaniu i klasyfikacji obrazów.
 • W ramach zajęć dydaktycznych oczekuje się prowadzenia wykładów i laboratoriów m.in. z analizy danych, przetwarzania obrazów oraz uczenia maszynowego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie dydaktycznej .

Oczekiwania:

 • dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscypliny pokrewnej,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w materiałach konferencyjnych i czasopismach,
 • doświadczenie dydaktyczne (ugruntowana wiedza np. w zakresie analizy danych, wirtualnej rzeczywistości, uczenia maszynowego czy bezpieczeństwa danych),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie nowoczesnych metod informatyki obejmujących sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz inteligencji obliczeniowej,
 • prowadzenie badań w zakresie zastosowań nowoczesnych metod w przetwarzaniu i klasyfikacji obrazów,
 • prowadzenia wykładów i laboratoriów m.in. z analizy danych, przetwarzania obrazów oraz uczenia maszynowego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-19

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych zatrudni DWIE OSOBY na stanowisku wykładowcy w grupie dydaktycznej.

Oczekiwania:

 • ukończenia studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne (ugruntowana wiedza np. w zakresie programowania, grafiki komputerowej, uczenia maszynowego, eksploracji danych)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych
 • mile widziany dorobek naukowy (publikacje i udział w konferencjach)

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na kierunkach Informatyka i Biznes Elektroniczny w formie ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych oraz projektów
 • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w formie konspektów, instrukcji i innej dokumentacji dla studentów
 • Opieka nad utrzymaniem stanowisk laboratoryjnych i ich modernizacja.
 • Prowadzenie badań naukowych współtowarzyszącym działalności dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Instytut Nauk Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Uczelni w grupie badawczo-dydaktycznej.

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego nauk prawnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny,
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w szkołach wyższych,
 • doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej,
 • znaczący dorobek naukowy z zakresu prawa zobowiązań i prawa prywatnego międzynarodowego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działalność organizacyjna

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Instytut Nauk Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie badawczo – dydaktycznej.

Oczekiwania:

 • stopień doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny,
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w szkołach wyższych,
 • dorobek naukowy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • działalność organizacyjna.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Instytut Psychologii zatrudni pracownika na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia i/lub nauki o zdrowiu, nauki medyczne,
 • ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii,
 • dorobek naukowy i zainteresowania naukowe w zakresie psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, psychologii biologicznej,
 • gotowość do dalszego rozwoju,
 • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii,
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dorobek praktyczny w wybranej dziedzinie psychologii,
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z psychologii,
 • biegła znajomość języka polskiego i komunikatywna znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni,
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Instytut Psychologii w Uniwersytecie Zielonogórskim poszukuje pracownika na stanowisko profesora uczelni w grupie dydaktycznej.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra psychologii
 • Tytuł naukowy: doktor habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia
 • Zainteresowania naukowe i/lub praktyczne w zakresie psychologia ogólna, psychologia emocji, psychologia osobowości
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dorobek praktyczny w wybranej dziedzinie psychologii
 • Gotowość do dalszego rozwoju
 • Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i prowadzenie działalności naukowej

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Instytut Psychologii zatrudni pracownika na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia i/lub nauki o zdrowiu,
 • dorobek naukowy i zainteresowania naukowe w zakresie psychologii klinicznej, psychologii społecznej, psychoprofilaktyki,
 • gotowość do dalszego rozwoju,
 • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii,
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dorobek praktyczny w wybranej dziedzinie psychologii,
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z psychologii,
 • biegła znajomość języka polskiego i komunikatywna znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni,
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Instytut Nauk Prawnych w Uniwersytecie Zielonogórskim poszukuje pracownika na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk prawnych
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • doświadczenie dydaktyczne w szkołach wyższych
 • znaczący dorobek naukowy z zakresu prawa cywilnego lub handlowego lub międzynarodowego prawa prywatnego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działalność organizacyjna

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Sportu , Turystyki i Rekreacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Stanowisko pracy jest związane z prowadzeniem badań naukowych oraz publikowaniem w obszarze nauk biologicznych. Kandydat powinien wykazywać się gotowością do rozwoju naukowego. W ramach obowiązków dydaktycznych kandydat będzie prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotów z zakresu koszykówki, pływania, odnowy biologicznej, ćwiczeń siłowych i fitness, gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego. Kandydat powinien posiadać umiejętność operowania językiem angielskim w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, uprawienia trenerskie w koszykówce: trener klasy A PZKOSZ oraz ukończoną Szkołę Trenerów Polskiego Związku Koszykówki. Ponadto kandydat powinien posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania klubami sportowymi, instytucjami i organizacjami sportowymi.

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności nauczycielskiej i trenerskiej.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki biologiczne.
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Posiadanie uprawień trenerskich w koszykówce: trener klasy A PZKOSZ oraz ukończenie Szkoły Trenerów Polskiego Związku Koszykówki
 • Posiadanie uprawnień instruktorskich z koszykówki, pływania, odnowy biologicznej, ćwiczeń siłowych i fitness, gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania klubami sportowymi, instytucjami i organizacjami sportowymi
 • Gotowość do realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością badawczą, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wydziału/Instytutu.

Obowiązki:

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych z przedmiotów objętych programem studiów, z zakresu koszykówki, pływania, odnowy biologicznej, ćwiczeń siłowych i fitness, gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego;
 • publikowanie prac naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Zielonogórski: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Zielona Góra
 • Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki zatrudni pracownika na stanowisku Profesora UZ w grupie badawczo-dydaktycznej.

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie odpowiadającej obecnej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
 • w ostatnich 10 latach co najmniej trzy publikacje o współczynniku wpływu IF wg bazy Web of Science większym niż 8,
 • w ostatnich 10 latach udział w co najmniej dwóch projektach B+R o budżecie co najmniej 1 mln PLN.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programami i planami studiów oraz programami kształcenia w szkole doktorskiej (w szczególności wykładów, seminariów, ćwiczeń, ćwiczeń terenowych i plenerowych, zajęć praktycznych, laboratoriów, zajęć projektowych lub artystycznych, lektoratów, zajęć sportowych, zajęć prowadzonych w formie zdalnego nauczania, zajęć w języku obcym, zajęć na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich) w wymiarze ustalonym w regulaminie pracy i umowie o pracę, w terminach określonych harmonogramem (i organizacją roku akademickiego) z wykorzystaniem aparatury i sprzętu dostępnego w Instytucie,
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów,
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich oceny prowadzącego zajęcia, badania nakładu pracy studenta i wytycznych przedstawionych przez Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia),
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • gromadzenie i przechowywanie zgodnie z procedurą, dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów założonych w programie studiów efektów uczenia się,
 • przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów,
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) zgodnie z planem przedstawionym na początku semestru,
 • przekazywanie studentom na pierwszych zajęciach z prowadzonego przedmiotu informacji dot. celu i problematyki zajęć, literatury podstawowej i uzupełniającej, zasad oceny i weryfikacji efektów uczenia się, sposobu zaliczania przedmiotu i ustalenia oceny końcowej,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, w tym podręczników akademickich, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury zalecanej na prowadzonym przedmiocie,
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków lub specjalności,
 • inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktycznego,
 • przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej, również w formie elektronicznej),
 • przedstawienie kierownikowi jednostki proponowanej problematyki prac dyplomowych,
 • prowadzenie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów pracy dyplomowych w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
 • pełnienie roli opiekuna roku,
 • sprawdzanie i recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe, komisjach egzaminów doktorskich uczestników studiów doktoranckich,
 • opieka nad studentami kierunku studiów danego cyklu kształcenia,
 • kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowanie opieki nad tymi praktykami,
 • opieka nad kołami naukowymi,
 • udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • opieka nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji