Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Politechnika Wrocławska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Wrocławska - sprawdź oferty pracy
Politechnika Wrocławska - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Wrocławska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Wrocławska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Nazwa stanowiska: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dziedzina: Nauki inżynieryjno–techniczne Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja Nr referencyjny: As_K68_W04N_D03_10_2024 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 4/4 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 20 lipca 2024 r., do godziny. 15:00 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r. Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia magistra z informatyki; opublikowanie w okresie ostatnich czterech lat co najmniej dwóch prac w czasopismach lub na konferencjach o zasięgu ogólnoświatowym
 • Doświadczenie w pracy na Uczelni Wyższej oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół średnich
 • Preferowana specjalizacje: algorytmika, optymalizacja kombinatoryczna
 • Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie prac naukowych z informatyki teoretycznej i matematyki

Obowiązki:

 • Bieżące opracowywanie i uaktualnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • Przeprowadzanie zaliczeń, wystawianie ocen, dokumentacja procesu dydaktycznego w zakresie obowiązującym nauczycieli akademickich
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z obsługą procesu dydaktycznego – w zakresie wyznaczonym przez przełożonego
 • Udział w zadaniach badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych realizowanych przez Katedrę i Wydział

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie zaangażowanym specjalistą z obszaru Nauk medycznych i Nauk o zdrowiu, gotowym do aktywnego uczestnictwa w działalności badawczej i dydaktycznej. Osoba ta będzie prowadzić zajęcia z patomorfologii, posiadającą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach.

Oczekiwania:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • posiadać tytuł doktora uzyskany w ramach nauk medycznych bądź nauk o zdrowiu
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę oraz znajomość metod badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • posiadać umiejętność opracowywania koncepcji, projektowania i wykonywania badań naukowych, pisania prac naukowych
 • mieć doświadczenie minimum czterech lat w pracy dydaktycznej
 • posiadać istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF
 • posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie przedmiotów medycznych w szczególności z patomorfologii
 • posiadać znajomość języka polskiego, angielskiego w stopniu zaawansowanym

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami z patomorfologii mikroskopowej (histopatologia) i patomorfologii makroskopowej (sekcja zwłok i pobieranie materiału do badań)
 • Wsparcia studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych
 • Prowadzenia badań naukowych
 • Współtworzenia i aktualizacji programów nauczania związanych z patomorfologią
 • Współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac dydaktyczno-badawczych
 • Uczestniczenia w działalności organizacyjnej Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie zaangażowanym specjalistą z obszaru Nauk medycznych i Nauk o zdrowiu, gotowym do aktywnego uczestnictwa w działalności badawczej i dydaktycznej. Osoba ta będzie prowadzić zajęcia z patomorfologii, posiadającą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach.

Oczekiwania:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • posiadać tytuł doktora uzyskany w ramach nauk medycznych bądź nauk o zdrowiu
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę oraz znajomość metod badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • posiadać umiejętność opracowywania koncepcji, projektowania i wykonywania badań naukowych, pisania prac naukowych
 • mieć doświadczenie minimum czterech lat w pracy dydaktycznej
 • posiadać istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF
 • posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie przedmiotów medycznych w szczególności z patomorfologii
 • posiadać znajomość języka polskiego, angielskiego w stopniu zaawansowanym

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami z patomorfologii mikroskopowej (histopatologia) i patomorfologii makroskopowej (sekcja zwłok i pobieranie materiału do badań)
 • Wsparcia studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych
 • Prowadzenia badań naukowych
 • Współtworzenia i aktualizacji programów nauczania związanych z patomorfologią
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac dydaktyczno-badawczych
 • Uczestniczenia w działalności organizacyjnej Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie zaangażowanym specjalistą z obszaru Nauk medycznych i Nauk o zdrowiu, gotowym do aktywnego uczestnictwa w działalności badawczej i dydaktycznej. Osoba ta będzie prowadzić zajęcia z patomorfologii, posiadającą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach.

Oczekiwania:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę oraz znajomość metod badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • posiadać umiejętność opracowywania koncepcji, projektowania i wykonywania badań naukowych, pisania prac naukowych,
 • mieć doświadczenie minimum jednego roku w pracy dydaktycznej
 • posiadać dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF
 • posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie przedmiotów medycznych w szczególności z patomorfologii

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć ze studentami z patomorfologii mikroskopowej (histopatologia) i patomorfologii makroskopowej (sekcja zwłok i pobieranie materiału do badań)
 • Wsparcia studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych
 • Prowadzenia badań naukowych
 • Współtworzenia i aktualizacji programów nauczania związanych z patomorfologią
 • Współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac dydaktyczno-badawczych
 • Uczestniczenia w działalności organizacyjnej Wydziału
 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów tego kierunku, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje bioinformatykę, informatykę biomedyczną lub technologie informacyjne dla medycyny.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk fizycznych
 • istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, w zakresie inżynierii biomedycznej lub zagadnień pokrewnych dyscyplinie,
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, w tym przedmiotów informatycznych,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie z zaangażowaniem prowadził(a) zajęcia dydaktyczne dla studentów inżynierii biomedycznej, a także angażował(a) się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki zajęć dydaktycznych obejmuje kursy związane z szeroko rozumianą informatyką, a w szczególności zastosowaniami metod informatycznych w medycynie.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk fizycznych
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, w tym przedmiotów informatycznych,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie metod informatycznych w inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu geodezji i geoinformatyki, a w szczególności systemów geoinformacyjnych, skaningu laserowego, pomiarów geodezyjnych, modelowania obiektów przestrzennych i geostatystyki.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie w zakresie geodezji i kartografii;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w tym o zasięgu międzynarodowym;
 • znajomość języka angielskiego;
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji;
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry;
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej;
 • udział w pracach zleconych prowadzonych przez Katedrę;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Nr referencyjny: As7/W3/06/2024 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: Umowa o pracę Wymiar etatu: pełny etat Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Chemiczny, Katedra K13 Politechnika Wrocławska Rodzaj stanowiska: asystent Profil stanowiska naukowego: R1 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia: 14.07.2024, do godziny 15:00 Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.07.2024 Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2024 Planowany termin zatrudnienia: 01.11.2024 Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: 4 lata, asystent min. 4685,00 PLN brutto Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie hodowli komórkowych typu 2D oraz 3D; prowadzenie analiz chemicznych z zakresu metabolomiki, lipidomiki i proteomiki z wykorzystaniem spektrmetrii mas LC-MS oraz spektroskopii NMR, prowadzenie analiz z zakresu chemometrii i bioinformatyki, prowadzenie eksperymentów z pogranicza biologii molekularnej i biochemii.

Oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie Uzasadniony w stosunku do stanowiska dorobek naukowy Publikacje w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu tzw impact factor Umiejętności samodzielnego wykonywania pomiarów LC-MS i NMR Umiejętności pracy ze zwierzętami w laboratorium Umiejętność samodzielnego pisania artykułów naukowych Umiejętność prowadzenia zajęć w języku Polskim

Obowiązki:

 • Prowadzenie hodowli komórkowych wraz z analiza metabolomiczną Preparatyka tkanek oraz biofluidów wraz z analizą metabolomiczna i lipidomiczną Analizy wielowymiarowych danych pochodzących z analiz wysokoprzepustowych Badania z wykorzystaniem znakowanych izotopowo metabolitów za pomocą 13C i 2D Walidacja metod analitycznych Analizy biochemiczne biofluidów i ekstraktów tkankowych Analizy bioinformatyczne danych Publikowanie danych w publikacjach o zasięgu miedzynarodowym Wyjazdy konferencyjne (prezentacja wyników w formie ustnej oraz plakatów) Prowadzenie powierzonych zajęć Prace organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Nazwa stanowiska: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dziedzina: Nauki inżynieryjno–techniczne Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja Nr referencyjny: As1_K34_W04N_D03_10_2024 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 4/4 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 12 lipca 2024 r., do godziny. 15:00 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r. Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Oczekiwania:

 • Umiejętność pracy w zespole potwierdzona referencjami przełożonego;
 • Współpraca z innymi podmiotami naukowo-badawczymi;
 • Od kandydata oczekuje się kreatywności oraz zainteresowania pracą dydaktyczną;
 • Osoba na tym stanowisku powinna angażować się w prace organizacyjne jednostki oraz aktywnie uczestniczyć w staraniach o projekty badawcze;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • Badania naukowe w zakresie systemów radiokomunikacyjnych kompatybilności elektromagnetycznej i pól elektromagnetycznych;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • Udział w przygotowaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • Kształcenie i wychowywanie studentów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Post-doc

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Post-doc będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu „Badania nad wykorzystaniem mikrostrukturalnych światłowodów antyrezonansowych z rdzeniem powietrznym oraz optycznych grzebieni częstotliwości w szerokopasmowej detekcji gazów w paśmie średniej podczerwieni” kierowanego przez dra inż. Piotra Jaworskiego.

Oczekiwania:

 • 1.Stopień doktora w zakresie elektroniki, optyki, fizyki lub kierunków pokrewnych uzyskany do 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia w projekcie.
 • 2.Doświadczenie w pracy z układami eksperymentalnymi, opartymi na optyce objętościowej oraz elementach światłowodowych do generowania impulsowego promieniowania laserowego.
 • 3.Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem aparatury pomiarowej.
 • 4.Doświadczenia i wiedza w zakresie laserowej spektroskopii gazów oraz światłowodów fotonicznych typu hollow-core będą dodatkowym atutem.
 • 5.Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej oraz pisanie publikacji naukowych i prezentowanie wyników badań na konferencjach międzynarodowych.
 • 6.Motywacja do pracy w multidyscyplinarnym zespole badawczym i umiejętność współpracy z członkami zespołu współrealizującymi zaplanowane zadania badawcze.
 • 7.Doświadczenie w obsłudze oprogramowania Matlab, Origin.

Obowiązki:

 • 1.Budowa oraz charakteryzacja układów eksperymentalnych do detekcji gazów z wykorzystaniem optycznych grzebieni częstotliwości w zakresie średniej podczerwieni oraz światłowodów antyrezonansowych
 • 2.Praca nad generacją optycznych grzebieni częstotliwości w zakresie średniej podczerwieni z wykorzystaniem kryształów nieliniowych.
 • 3.Analiza danych pomiarowych.
 • 4.Przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentacji konferencyjnych.
 • 5.Pomoc w zakupach materiałów oraz aparatury do badań.
 • 6.Pomoc w nadzorowaniu pracy doktoranta zaangażowanego w realizację projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na dwa stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki, w szczególności z wykorzystaniem języków programowania.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie w zakresie informatyki, matematyki lub pokrewnych;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy;
 • znajomość języka angielskiego;
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki;
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Nowozatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki technicznej, rysunku technicznego, podstaw budowy maszyn, systemów maszynowych oraz technologii informacyjnych.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie w zakresie górnictwa i geologii;
 • kurs dydaktyki szkoły wyższej;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku ojczystym i w języku angielskim;
 • doświadczenie w realizacji eksperymentalnych prac badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych czujników pomiarowych (tensometry oporowe, enkodery, itd.), technik akwizycji danych (np. z systemami BMCM GmbH, HBM, LabView) oraz systemów sterowania (Siemens, Allen-Bradley, mikrokontrolery AVR, itd.);
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy;
 • znajomość oprogramowania projektowego do rysunku technicznego (np. CAD, INVENTOR);
 • znajomość języków programowania Python, Matlab, niezbędnych do analizy danych;
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • udział w zleceniach i ekspertyzach wykonywanych dla przemysłu i administracji;
 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji;
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry;
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej Katedra Dróg, Mosów, Kolei i Lotnisk
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w języku polskim oraz angielskim. Prowadzenie badań naukowych w szczególności w kierunku uzyskania stopnia naukowego doktora. Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 1 rok) prowadzenia zajęć o tematyce Koleje podstawy, Koleje, Koleje wybrane zagadnienia, Railways, Technologie Informacyjne. Podjęte prace nad doktoratem w tematyce zbieżnej z profilem katedry (pożądane zaawansowanie pracy doktorskiej, np. ukończenie co najmniej 3 lat szkoły doktorskiej). Znajomość oprogramowania branżowego (np.Auto Cad, Civil) oraz języków programowania (np. Visual Basic, Python). Udokumentowane publikacje naukowe zbieżne z profilem katedry (co najmniej jedna publikacja z IF). Pożądane doświadczenie z pracy w zespole naukowo- dydaktycznym na wyższej Uczelni (co najmniej rok i co najmniej na pół etatu). Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 udokumentowany stosownym certyfikatem lub zaświadczeniem.

Obowiązki:

  1. Dydaktyka: Projekty i ćwiczenia z następujących przedmiotów: Koleje podstawy, Koleje, Koleje wybrane zagadnienia, Railways, Technologie Informacyjne, Auto Cad (plus opcjonalnie: drogi – podstawy, inżynieria ruchu, lotniska). 2. Badania naukowe: praca doktorska, publikacje z IF, pozyskiwanie grantów indywidualnie lub zespołowo (składanie wniosków) 3. Działalność organizacyjna: Prace w ramach katedry, np. uczestnictwo w modyfikacjach kart przedmiotów, szkoleniach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, z elementami inżynierii materiałowej.

Oczekiwania:

 • mgr inżynierii chemicznej honorowany w Polsce dorobek publikacyjny - minimum 3 publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej posiadających IF w ostatnich 3 latach znajomość języka angielskiego (poziom B2 lub wyżej) biegła znajomość języka polskiego dobrze widziane osiągnięcia w realizacji projektów dobrze widziane doświadczenie w pracy z aparaturą wysokociśnieniową dobrze widziane doświadczenie z charakterystyką materiałów polimerowych

Obowiązki:

 • Osoba na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie badań własnych (w tym pozyskiwanie środków na badania; publikowanie uzyskanych wyników badań w czasopismach o obiegu międzynarodowym), reprezentowanie Wydziału na konferencjach naukowych poprzez czynny w nich udział, prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym wykładów) oraz prac dyplomowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu wytrzymałości materiałów.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi: - określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej, - tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie budownictwa, - predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - znajomość języka angielskiego na poziomie B2, - podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obowiązki:

 • : Do obowiązków asystenta należy m.in.: - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie akademickim, - kształcenie i wychowywanie studentów, - wykonywanie prac organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, - przestrzeganie zasad etyki – akademicki kodeks etyczny Politechniki Wrocławskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie zaangażowanym specjalistą z obszaru Nauk medycznych i Nauk o zdrowiu, gotowym do aktywnego uczestnictwa w działalności badawczej i dydaktycznej. Osoba ta będzie prowadzić zajęcia z Histologii, powinna posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie.

Oczekiwania:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów biotechnologicznych, w specjalizacji biotechnologia medyczna
 • posiadać tytuł doktora uzyskany w ramach nauk medycznych bądź nauk o zdrowiu
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę oraz znajomość metod badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • mieć doświadczenie minimum ośmiu lat w pracy dydaktycznej
 • posiadać istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF,
 • posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie przedmiotów medycznych w szczególności z histologii i biologiii komórki
 • posiadać znajomość języka polskiego, angielskiego w stopniu zaawansowanym

Obowiązki:

 • Prowadzenia zajęć ze studentami z Histologii
 • Wsparcia studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych
 • Prowadzenia badań naukowych
 • Współtworzenia i aktualizacji programów nauczania związanych z histologią
 • Współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac dydaktyczno-badawczych
 • Uczestniczenia w działalności organizacyjnej Wydziału
 • Ustawicznego podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nr referencyjny ogłoszenia o konkursie: AS3/K73/04/2024. Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nr referencyjny ogłoszenia o konkursie: AS2/K73/04/2024. Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nr referencyjny ogłoszenia o konkursie: AS1/K73/04/2024. Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji