Czy Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-05

Oczekiwania:

 • Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie weterynaria, dietetyka, lub pokrewnej
 • Posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR
 • Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dietetyki, fizjologii (fizjologii zwierząt)
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Posiada doświadczenie w stosowaniu metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, dietetyki
 • Posiada dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie prac naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku oraz czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukow
 • działalność organizacyjna
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z dietetyką weterynaryjną oraz fizjologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień doktora nauk technicznych lub otwarty przewód doktorski
 • Posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co najmniej C1)
 • Posługuje się biegle językiem angielskim (na poziomie co najmniej B2)
 • Posiada minimum 1 publikacje indeksowaną w bazie Scopus/WoS w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub potwierdzenie przyjęcia publikacji w czasopiśmie indeksowanym przez bazy Scopus/WoS
 • Uzyskała pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywną opinię komisji za referat wygłoszony w Instytucie/Katedrze
 • Posiada doświadczenie w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z informatyką

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat jest magistrem matematyki lub informatyki
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych
 • posługuje się językiem polskim
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych
 • posługuje się językiem polskim
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • posiada dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania o wartości co najmniej 50 000 zł
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów informatycznych
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MEiN
 • kierownictwo projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień magistra nauk technicznych
 • wykazał zainteresowanie naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Centrum Immunoterapii Komórkowych SGGW w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Oczekiwania:

 • dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, fizjologii, biologii komórki nowotworowej, immunologii, patofizjologii
 • dobra znajomość technik biologii molekularnej, cytometrii przepływowej, mikroskopii konfokalnej
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (na poziomie C1)
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, BioRender, FlowJo, GraphPadumiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Potrzeba zatrudnienia w Katedrze Dietetyki osoby z doświadczeniem dydaktycznym i analitycznym w zakresie dietetyki oraz metabolomiki związana jest z zakresem dydaktycznym na kierunkach Dietetyka oraz Żywienie Człowieka i Ocena Żywności jak również z realizacją w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka następujących projektów: NCN OPUS, KGHM Polska Miedź oraz projektu siedmioletniego – European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, initiative of the European Union (EU).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z jednego z wymienionych kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie i brak przeciwwskazań do pracy w laboratorium analitycznym
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • uczestnictwo w realizacji projektów naukowych realizowanych w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka (analizy laboratoryjne, zbieranie materiału biologicznego itp.)
 • działalność naukowa związana z aplikowaniem o projekty naukowe, przygotowywanie publikacji
 • pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem chromatografii i spektrometrii mas

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii budowlanej, materiałów budowlanych oraz przedmiotów pokrewnych związanych z zastosowaniem chemii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu chemii budowlanej,
 • doświadczenie praktyczne w prowadzeniu laboratoryjnych prac naukowo-badawczych, w szczególności z zakresu badań betonu, materiałów odpadowych oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego,
 • widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu chemii budowlanej, materiałów budowlanych oraz przedmiotów pokrewnych związanych z zastosowaniem chemii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu chemii budowlanej,
 • prowadzenie laboratoryjnych prac naukowo-badawczych, w szczególności z zakresu badań betonu, materiałów odpadowych oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji