Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego mgr inż.,
 • ukończony kierunek studiów Inżynieria Środowiska,
 • doświadczenie, związane z branżą,
 • doświadczenie w badaniach terenowych i laboratoryjnych z zakresu analiz środowiskowych,
 • znajomość programów wspomagających projektowanie infrastruktury podziemnej, np. Auto CAD, Program Profil,
 • aktywne uczestniczenie w organizacji i modernizacji przyszłych zajęć dydaktycznych,
 • motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • Zatrudniony pracownik odpowiedzialny będzie za prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych.
 • Będzie aktywnie uczestniczyć w pracach organizacyjnych Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Oczekiwania:

 • − ukończone studia na kierunku architektura i urbanistyka lub architektura,
 • – posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • – posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, jeżeli posiadane są tylko uprawnienia nadane za granicą, to powinny być wyłącznie takie, które zostały uznane w Polsce za równorzędne z polskimi – w takim przypadku wymagane odpowiednie zaświadczenie z Izby Architektów RP,
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • – dorobek naukowy w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Obowiązki:

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
 • Zatrudniony pracownik odpowiedzialny będzie za prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w dyscyplinie naukowej nauki chemiczne, technologia żywności i żywienia w Zakładzie Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego magistra na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, samodzielność i umiejętność planowania zadań badawczych, doświadczenie w pracy w przemyśle browarniczym, posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia analiz chemicznych oraz kontroli procesów fermentacyjnych doświadczenie w pracy ze studentami doświadczenie w opiece i nadzorowaniu realizacji części doświadczalnej prac dyplomowych dobra znajomość pakietu Microsoft Office, znajomość podstaw AUTOCad w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, o dobrych umiejętnościach interpersonalnych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-09

W zakresie obowiązków profesora uczelni będzie: -planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych i czynnościach w zakresie dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń, testów egzaminacyjnych; instrukcji laboratoryjnych, itp.) -udział w komisjach programowych; -opracowywanie programów studiów; -przygotowywanie sylabusów dla kierunku lekarskiego. -działalność organizacyjna i aktywne uczestniczenie w pracach na rzecz Uczelni. -od kandydata oczekuje się dyspozycyjności i kreatywności, umiejętności pracy zadaniowej i pracy w zespole.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk medycznych;
 • posiadanie wieloletniego doświadczenia z prowadzenia zajęć na kierunku lekarskim w języku polskim i angielskim;
 • biegła, potwierdzona certyfikatami, znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w przygotowywaniu, opracowywaniu i wdrażaniu metod i materiałów dydaktycznych opierających się m.in. na wykorzystywaniu programów symulacyjnych interaktywnych symulatorów laboratoryjnych
 • doświadczenie w przygotowywaniu sylabusów, planów zajęć testów egzaminacyjnych, opracowywania instrukcji do ćwiczeń w tym również z części eksperymentalnych;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie: zarządzania zespołem; członkostwa w Radach Naukowych/ towarzystwach naukowych/ autorstwa publikacji naukowych, uczestnictwa w krajowych/ międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestnictwa/ kierownictwa w projektach badawczych

Obowiązki:

 • planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych i czynnościach w zakresie dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń, testów egzaminacyjnych; instrukcji laboratoryjnych, itp.)
 • udział w komisjach programowych;
 • opracowywanie programów studiów;
 • przygotowywanie sylabusów dla kierunku lekarskiego.
 • działalność organizacyjna i aktywne uczestniczenie w pracach na rzecz Uczelni.
 • od kandydata oczekuje się dyspozycyjności i kreatywności, umiejętności pracy zadaniowej i pracy w zespole.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Wymagane jest dobra znajomość rachunkowości zarządczej i bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego i/lub programów finansowo-księgowych.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia magistra zarządzania lub finansów i rachunkowości, umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i/lub programami finansowo-księgowymi
 • predyspozycje do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu rachunkowości zarządczej/rachunku kosztów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i/lub systemów finansowo-księgowych, znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami

Obowiązki:

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu rachunkowości zarządczej, arkuszy kalkulacyjnych, systemów finansowo-księgowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Profesor

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

W zakresie obowiązków profesora będzie: planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych; działalność organizacyjna na rzecz Uczelni. Od Kandydata oczekuje się: dyspozycyjności i kreatywności; umiejętności pracy zadaniowej i pracy w zespole.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych
 • posiadanie specjalizacji z chirurgii ogólnej; wieloletnie doświadczenie pracy w charakterze wykładowcy i dydaktyka z Anatomii Prawidłowej w tym również z zajęć prosektoryjnych
 • posiadanie doświadczenia w zakresie: zarządzania zespołem, prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, członkostwa w Radach Naukowych / towarzystwach naukowych, kierowania /uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (NCN / NFZ / NCBiR itp.),autorstwa publikacji naukowych, uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, odbyte staże zawodowe w zagranicznych ośrodkach medycznych

Obowiązki:

 • planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-30

Oczekiwania:

 • Kryteria kwalifikacyjne określone w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Ukończone studia na kierunku budownictwo, mechanika lub pokrewne.
 • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym konstrukcji budowlanych.
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-30

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo lub mechanika.
 • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym konstrukcji budowlanych.
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-21

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Systemów Teleinformatycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE

Oczekiwania:

  1. posiadanie stopnia naukowego minimum magistra (informatyka, informatyka stosowana),
  1. posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z zakresu programowania,
  1. posiadanie doświadczenia w zakresie promowania Uczelni,
  1. posiadanie doświadczenia w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
  1. znajomość środowisk programistycznych: Python, Java, JavaScript, SQL
  1. autorstwo/współautorstwo min. jednej publikacji naukowej w czasopiśmie ze współczynnikiem IF dotyczącej tematyki sztucznej inteligencji,
  1. udział w konferencji naukowej,
  1. doświadczenie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego ( co najmniej roczne doświadczenie)
 • 9.w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych zgodnie z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE.
 • 2.Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej jest zdecydowany realizować prace związane z działalnością organizacyjną oraz deklaruje wzięcie czynnego udziału w pracach badawczych realizowanych na Wydziale.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę w Katedrze Ekonomii i Marketingu. Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora, prowadzenie udokumentowanych publikacjami naukowymi badań nad zagadnieniami z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu,
 • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów naukowych, posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu,
 • posiadane doświadczenie w promotorstwie prac dyplomowych, znajomość języka obcego w mowie i piśmie,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu marketing, zarządzania marketingowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 1970-01-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-01

Kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę w Katedrze Ekonomii i Marketingu. Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora, publikacje naukowe z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu, posiadanie doświadczenia w realizacji projektów dydaktycznyuch, posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu,
 • posiadane doświadczenie w promotorstwie prac dyplomowych, znajomość języka obcego w mowie i piśmie, w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji