Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - sprawdź oferty pracy
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Yumi mini
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Zakład Położnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-12

Oczekiwania:

 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.)
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
 • dorobek naukowy potwierdzony oryginalnymi publikacjami o wysokim wskaźniku IF
 • prawo wykonywania zawodu położnej
 • doświadczenie w pracy z kobietami z rozpoznaniem letalnych wad u płodu

Obowiązki:

 • Kształcenie uczestników studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej i innych form kształcenia prowadzonych przez CMKP,
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
  1. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności przez publikowanie wyników oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych CMKP
 • Wykonanie ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z „Zasadami planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w CMKP” ,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego,
 • Udział w pracach i programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego CMKP

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej-Ośrodek Symulacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie alergologii, chorób płuc, chorób wewnętrznych
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie nefrologii, transplantologii klinicznej i chorób wewnętrznych
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Chirurgii Gastroenterologiczej i Transplantologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Kardiologii Inwazyjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie kardiologii, angiologii i chorób wewnętrznych
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Kardiochirurgii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie kardiochirurgii i transplantologii klinicznej
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnienie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii i chirurgii ogólnej
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Radom
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Onkologii i Chorób Piersi
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Nefrologii, Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie nefrologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnienie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Endokrynologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych, endokrynologii
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnienie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

  1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
  1. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Psychiatrii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie psychiatrii, seksuologii
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnienie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Chirurgii Plastycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06
 1. Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP. 2. Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej
 • osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej
 • spełnienie wymogów przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Obowiązki:

 • Działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • Odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym również w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w kierowanej jednostce.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Otwock
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Klinika Ortopedii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-27

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.)

Oczekiwania:

 • stopień dr n. med.
 • specjalizacja w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Obowiązki:

 • Kształcenie uczestników studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej i innych form kształcenia prowadzonych przez CMKP
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
  1. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności przez publikowanie wyników oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych CMKP,
 • Wykonanie ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z „Zasadami planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w CMKP”
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego
 • Udział w pracach i programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego CMKP,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział: Zakład Położnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-25

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.)

Oczekiwania:

 • dr n. o zdrowiu bądź pokrewnych
 • dorobek naukowy potwierdzony oryginalnymi publikacjami o wskaźniku IF
 • prawo wykonywania zawodu położnej
 • dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • Kształcenie uczestników studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej i innych form kształcenia prowadzonych przez CMKP
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
 • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności przez publikowanie wyników oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych CMKP
 • Wykonanie ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z „Zasadami planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w CMKP”
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego
 • Udział w pracach i programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego CMKP

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji