Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Politechnika Łódzka

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Łódzka
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Łódzka gettyimages.com/Tero Vesalainen
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Łódzka. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Łódzka - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów ICRI-BioM - Międzynarodowa Agenda Badawcza - grupa Nanostructures and Interfaces
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-30

ICRI-BioM to Międzynarodowa Agenda Badawcza, powołana w ramach Politechniki Łódzkiej w ramach Programu MAB PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Max Planck Institute for Polymer Research w Mainz. Ma na celu stworzenie doskonałej jednostki naukowej, która skupia się na łączeniu chemii polimerów z inżynierią biosystemów molekularnych eksperymentalnie i przy pomocy nauk obliczeniowych. Oczekuje się, że współpraca i synergia między tymi grupami, lokalnym środowiskiem naukowym oraz współpraca międzynarodowa doprowadzą do przełomowych badań w naukach podstawowych i stosowanych.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora (nie dłużej niż 7 lat) w dyscyplinie nauki: inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub pokrewnej.
 • Doświadczenie badawcze w zakresie inżynierii materiałowej/chemii materiałów, organicznej optoelektroniki oraz/lub spektroskopii optycznej materiałów funkcjonalnych,
 • Ekspertyza w zakresie badań eksperymentalnych: techniki spektroskopowe (absorpcja i fotoluminescencja w zakresie UV-Vis, spektroskopia IR i Ramana), oraz metody badań morfologii i struktury (SEM, TEM, AFM i mikroskopie ze skanującą sondą),
 • Doświadczenie w wytwarzaniu i testowaniu urządzeń cienkowarstwowych (np. organiczne tranzystory z efektem polowym (OFET), organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED))
 • Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów elektrycznych i analizie danych,
 • Wiedza z zakresu spektroskopii chiraloptycznej (spektroskopia CD, spektroskopia CPL) lub zaawansowanych metod wytwarzania cienkich warstw (np. metody drukarskie) będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • To stanowisko będzie obejmowało projekt badawczy NCN SONATA pt. „Kooperatywność w służbie chiro-optoelektroniki: funkcjonalne polimery supramolekularne na powierzchniach dla chiralnych materiałów elektro- i fotoaktywnych” nr UMO-2021/42/D/ST5/02786 dotyczący funkcjonalnych materiałów na bazie polimerów supramolekularnych. Kluczowym aspektem będzie opracowanie metody ich zorientowanej depozycji i poznania relacji struktura-właściwości.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-18

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w dziedzinie: informatyki, mechatroniki, automatyki, elektrotechniki lub pokrewnych
 • udokumentowana biegłość w posługiwaniu się technologiami informatycznymi w formie minimum rocznego doświadczenia w pracy z wykorzystaniem technologii inżynierii oprogramowania
 • udokumentowana biegłość w obszarze uczenia maszynowego w formie przykładowych, autorskich programów w języku Python
 • biegła znajomość języka polskiego oraz udokumentowana stosownym certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 w skali CEFR
 • doświadczenie we współpracy w zespole międzynarodowym w ramach projektu lub wymiany studenckiej
 • kompetencje miękkie z zakresu prezentowania i pracy zespołowej potwierdzone udziałem w stosownych projektach

Obowiązki:

 • Asystent(ka) wyłoniony/a w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczyć w pracach zespołu naukowo-badawczego Instytutu Informatyki Stosowanej oraz prowadzić zajęcia z informatyki, w tym w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-16

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnych,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w grantach NCN/NCBiR/Horizon 2020 lub podobnych,
 • wiedza z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego potwierdzona minimum jedną publikacją naukową (jako pierwszy autor),
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji w języku angielskim, potwierdzone minimum trzema publikacjami naukowymi w czasopismach umieszczonych w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” publikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • znajomość języka Python oraz bibliotek NumPy i PyTorch,
 • znajomość systemu kontroli wersji git będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość programu docker będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2 potwierdzona certyfikatem CPE/IELTS/TOEFL,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B1,
 • biegła znajomość języka polskiego (poziom C2 lub ojczysta),

Obowiązki:

 • Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego realizowanych w Instytucie Informatyki Stosowanej (I-24), a także prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunkach Sztuczna Inteligencja I Uczenie Maszynowe, Informatyka i pokrewnych, w języku polskim i angielskim. Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.:
 • planowanie i realizacja badań w zakresie sztucznej inteligencji , w tym technik uczenia maszynowego,
 • przygotowywanie publikacji naukowych zgodnie z wymogami docelowych czasopism naukowych,
 • prowadzenie zajęć laboratoryjnych i projektowych, a także wybranych wykładów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz informatyki.
 • nadzór nad pracami dyplomowymi wykonywanymi przez studentów,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju/Zakład Humanistyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych;
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach;
 • posiadania doświadczenia dydaktycznego z zakresu nauk prawnych, najlepiej w kontekście zarządzania;
 • posiadania dorobku naukowego z zakresu nauk prawnych;
 • umiejętności pracy w zespole.

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Humanistyki zobowiązana będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Zakład Humanistyki/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju /Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • Posiadania stopnia doktora psychologii.
 • Gotowości przypisania co najmniej 25% dorobku do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki psychologii zarządzania, psychologii pracy, psychologii społecznej.
 • Gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu tzw. bloku humanistyczno-społecznego, np.: podstaw psychologii społecznej, społecznych aspektów działalności inżynierskiej, społecznych aspektów pracy.
 • Posiadania dorobku naukowego z zakresu psychologii.
 • Biegłej znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku prowadzeniem działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w obu językach.

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Humanistyki zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Humanistyki zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni. W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub fizycznych w specjalności: chemia kwantowa, chemia teoretyczna, fizyka kwantowa, fizyka molekularna
 • szeroka wiedza w zakresie metod chemii kwantowej, znajomość pakietów obliczeniowych chemii kwantowej
 • doświadczenie w programowaniu, w szczególności w zakresie języków fortran, C/C++, python
 • dorobek publikacyjny z ostatnich lat, w tym bieżąca aktywność publikacyjna
 • biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych realizowanych w projekcie NCN OPUS-22 (LAP) pt. „Dokładne i wydajne metody obliczeniowe oparte na formalizmie grupy renormalizacyjnej macierzy gęstości DMRG dla dużych cząsteczek ", kierowanym przez prof. dr hab. inż. Katarzynę Pernal.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Oczekiwania:

 • Ukończone studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • Minimum 4 lat doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej, szczególnie w zakresie architektury
 • Udział w przynajmniej jednym międzynarodowym grancie badawczym oraz praca badawcza udokumentowana publikacją przynajmniej dwóch artykułów z aktualnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wydanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Posiadanie doświadczenia w wystąpieniach na polskich i/ lub zagranicznych konferencjach naukowych oraz w organizacji tego typu wydarze
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w projektowaniu i tworzeniu rysunków architektoniczno-budowalnych, udokumentowane lub poparte posiadanymi uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej
 • Biegła obsługa programów: - do tworzenia rysunków architektonicznych, typu: AutoCAD, - do tworzenia modeli 3D, typu: SketchUp i 3ds Max, - do tworzenia modeli BIM, typu: Revit, - do projektowania parametrycznego, typu: Dynamo, - do tworzenia wizualizacji, typu:3ds Max
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka
 • Prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu, zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Promotorstwo prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) z zakresu architektury, zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Recenzowanie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich), zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z otoczeniem
 • Samokształcenie i doskonalenie warsztatu dydaktycznego i naukowego
 • Recenzowanie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych w ramach Zakładu, w którym kandydat będzie zatrudniony

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Międzynarodowe Centrum Badań nad Innowacyjnymi Materiałami Biomateriałami (ICRI-BioM)
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-13

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • Tytuł doktora w jednej z następujących dziedzin: biotechnologia, mikrobiologia, chemia, materiałoznawstwo, nanotechnologia (lub inne pokrewne dziedziny),
 • Dobra wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu technik pracy z materiałami elektrodowymi, konstrukcjami reaktorów, konwersją CO2, membranami i biopolimerami,
 • Praktyczna znajomość technik separacji biopolimerów oraz doświadczenie w technikach HPLC i GC,
 • Wcześniejsze doświadczenie w optymalizacji procesów biotechnologicznych będzie traktowane jako atut,
 • Duża zdolność do pracy i zapał do badań,
 • Aktywny udział w kołach naukowych, towarzystwach i konferencjach,
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Językiem roboczym jest język angielski,
 • Publikacje w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach,
 • Doświadczenie w promotorstwie projektów magisterskich i doktoranckich.

Obowiązki:

 • Projektowanie i optymalizacja bioreaktorów pod kątem procesu produkcji mikrobiologicznych PHA,
 • Integracja reaktora bioelektrochemicznego napędzana energią odnawialną,
 • Badanie wpływu wewnętrznych/zewnętrznych czynników stresowych na wytwarzanie PHA w ciągłej pracy zintegrowanego system,
 • Optymalizacja warunków bioseparacji PHA.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-13

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka w dziedzinie nauk technicznych zdobytego poza Politechniką Łódzką, a od momentu uzyskania stopnia doktora do momentu złożenia wniosku upłynęło maksymalnie 7 lat lub:
 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego uzyskanego w Politechnice Łódzkiej pod warunkiem realizacji kariery naukowej poza Politechniką Łódzką
 • W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu kandydat powinien mieszkać i pracować poza terytorium Polski
 • Stworzenie planu badań i przedstawienie go we wniosku konkursowym
 • Kandydat musi wykazać się doświadczeniem we współpracy międzynarodowej
 • Kandydat powinien posiadać minimum 6 publikacji w punktowanych wydawnictwach naukowych
 • Kandydat musi biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Realizacja planu badań przedstawionego we wniosku konkursowym w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka
 • Stworzenie własnego zespołu badawczego (w oparciu o środki finansowe pozyskane przez laureata konkursu w konkursach grantowych organizowanych przez zewnętrzne instytucje finansujące naukę)
 • Szczególnie poszukujemy osób zainteresowanych badaniami neuroestetycznymi w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Mile widziana byłaby koncepcja stworzenia laboratorium pozwalającego na tego rodzaju badania
 • Możliwość realizacji w zespole badawczym kandydata, prac inżynierskich/licencjackich/magisterskich przez studentów Politechniki Łódzkiej
 • Możliwość pozyskania do współpracy doktoranta z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej; Obowiązek składania rocznych sprawozdań dokumentujących postęp prac badawczych, osiągnięć oraz identyfikujących ewentualne problemy
 • Obowiązek składania rocznych sprawozdań dokumentujących postęp prac badawczych, osiągnięć oraz identyfikujących ewentualne problemy
 • Możliwość uzyskania grantu od JM Rektora na organizację miejsca pracy, które przyczyni się do osiągnięcia planu badań przedstawionego we wniosku konkursowym
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo -rozwojowych, w tym we współpracy z otoczeniem
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych w ramach zatrudnienia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-13

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub podobnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w badaniach zjawisk fotoluminescencji;
 • doświadczenie w analizie elektrochemicznej;
 • doświadczenie w badaniach zjawisk elektroluminescencji;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie optoelektroniki;
 • umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych w języku angielskim;
 • umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Przemysława Daty w ramach projektu badawczego “Ambipolar, bowl-shaped polyaromatic compounds with manifold, precisely arranged, nitrogen dopants. Unprecedented class of efficient OLED emitters” (Acronym: BOwLEDs).
 • Sprawowanie obowiązków promotora pomocniczego dla doktoranta zatrudnionego do realizacji projektu BOwLEDs.
 • Czynny udział w pracach organizacyjnych związanych z realizacją projektu BOwLEDs.
 • Czynny udział w konstruowaniu i organizacji stanowisk laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu BOwLEDs i w utrzymywaniu ich w dobrym stanie technicznym.
 • Prace organizacyjne na rzecz Katedry Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego i Politechniki Łódzkiej w zakresie związanym z realizacją projektu BOwLEDs (np. związanych z remontami, przeprowadzkami do nowych pomieszczeń, awariami itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-13

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub podobnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w badaniach zjawisk fotoluminescencji;
 • doświadczenie w analizie elektrochemicznej;
 • doświadczenie w badaniach zjawisk elektroluminescencji;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie optoelektroniki;
 • umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych w języku angielskim;
 • umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Przemysława Daty w ramach projektu badawczego “The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimise and control hyperfluorescence” (Acronym: 4OLED).
 • Sprawowanie obowiązków promotora pomocniczego dla doktoranta zatrudnionego do realizacji projektu 4OLED.
 • Czynny udział w pracach organizacyjnych związanych z realizacją projektu 4OLED.
 • Czynny udział w konstruowaniu i organizacji stanowisk laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu 4OLED i w utrzymywaniu ich w dobrym stanie technicznym.
 • Prace organizacyjne na rzecz Katedry Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego i Politechniki Łódzkiej w zakresie związanym z realizacją projektu 4OLED (np. związanych z remontami, przeprowadzkami do nowych pomieszczeń, awariami itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Charytatywny trening z mistrzem Europy w Wągrowcu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji